WELCOME TO THE WORLD OF B2 HOTELS

1328

TH
EN

  NEWS & UPDATE

  Step Inside The Worlds
  of B2 Boutique & Budget Hotel

  LATEST ARTICLES

  B2 Buriram Boutique & Budget Hotel เลือกห้องให้ถูก ตามไลฟ์สไตล์

  Posted on 07/02/2023

  Sweetheart Deal for You! Get 14% Off

  Posted on 06/02/2023

  โรงแรมใกล้ บขส. & เซ็นทรัลเฟสฯ เชียงใหม่ : B2 ลานนา และ B2 คำเที่ยง

  Posted on 06/02/2023

  โรงแรม B2 อุดร 3-4 คนไม่ต้อง นอนยัด จองห้อง Deluxe Triple Room & Presidential Suite Room

  Posted on 04/02/2023

  เครือโรงแรม B2 คว้ารางวัล Group Most Engaged Hotel 2022 จาก Trip.com ตอกย้ำการเป็นผู้นำเครือข่ายบัดเจทโฮเทลที่ดีที่สุดในไทย

  Posted on 03/02/2023

  ARCHIVE ARTICLES2023

  JAN
  16
  FEB
  5
  MAR
   
  APL
   
  MAY
   
  JUN
   
  JUL
   
  AUG
   
  SEP
   
  OCT
   
  NOV
   
  DEC
   

  ARCHIVE ARTICLES2022

  JAN
  3
  FEB
  7
  MAR
  6
  APL
  4
  MAY
  14
  JUN
  5
  JUL
  3
  AUG
  2
  SEP
  2
  OCT
  4
  NOV
  7
  DEC
  9

  ARCHIVE ARTICLES2021

  JAN
  4
  FEB
  2
  MAR
  6
  APL
  3
  MAY
   
  JUN
   
  JUL
  1
  AUG
  2
  SEP
  1
  OCT
   
  NOV
  7
  DEC
  5

  ARCHIVE ARTICLES2020

  JAN
  2
  FEB
  2
  MAR
  2
  APL
  1
  MAY
   
  JUN
  3
  JUL
  2
  AUG
  2
  SEP
  1
  OCT
  3
  NOV
  1
  DEC
  2

  ARCHIVE ARTICLES2019

  JAN
  7
  FEB
  4
  MAR
  2
  APL
  4
  MAY
  2
  JUN
  5
  JUL
  6
  AUG
  8
  SEP
  4
  OCT
  3
  NOV
  8
  DEC
  7

  ARCHIVE ARTICLES2018

  JAN
  4
  FEB
  6
  MAR
  7
  APL
  5
  MAY
  2
  JUN
  1
  JUL
  5
  AUG
  8
  SEP
  5
  OCT
  5
  NOV
  5
  DEC
  5

  ARCHIVE ARTICLES2017

  JAN
  10
  FEB
  14
  MAR
  12
  APL
  12
  MAY
  4
  JUN
  7
  JUL
  9
  AUG
  7
  SEP
  6
  OCT
  3
  NOV
  6
  DEC
  4

  ARCHIVE ARTICLES2016

  JAN
  4
  FEB
  1
  MAR
  4
  APL
  4
  MAY
   
  JUN
  2
  JUL
  4
  AUG
  1
  SEP
  2
  OCT
  1
  NOV
  6
  DEC
  2

  ARCHIVE ARTICLES2015

  JAN
  1
  FEB
  2
  MAR
  1
  APL
   
  MAY
  1
  JUN
  1
  JUL
   
  AUG
   
  SEP
  2
  OCT
  2
  NOV
  1
  DEC
  17

  ARCHIVE ARTICLES2014

  JAN
   
  FEB
   
  MAR
   
  APL
  1
  MAY
  4
  JUN
  3
  JUL
   
  AUG
  1
  SEP
  4
  OCT
   
  NOV
  2
  DEC
  1

  Local Date & Time

  February 9, 2023 / 05:50


  Drink minibars to win ฿1,000 Gift Vouchers! ( !!! CLOSED !!! )

  !!! CLOSED !!!

  มาแล้วค่า...กับกิจกรรม "มินิบาร์ให้โชค" สำหรับลูกค้าทุกท่าน เพียงซื้อเครื่องดื่ม Minibar ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สิงห์" ชนิดใดก็ได้ ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560

  ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จากร้าน Est.33 by Singha
  ฟรี! 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท

  ประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ผ่านทาง www.B2HOTEL.com และ "B2 Hotel" Facebook page (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม)

  Drink minibars, win ฿1,000 Gift Vouchers! To participate, buy any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during your stays from 25 - 26 April 2017 and get a chance to win complimentary THB ฿1,000 Gift Vouchers at Est.33 by Singha. The prize will be drawn to 5 lucky winners via www.B2HOTEL.com and our Facebook page "B2 Hotel" on 5 May 2017! (Terms and Conditions Apply).

  ภาพบรรยากาศร้าน Est.33 by Singha จาก Facebook.com/EST.33
  รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions)
  • โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
   This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. “the Company”.
  • โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่ม Minibar ชนิดใดก็ได้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560 เท่านั้น
   This promotion is only reserved for all customers who purchased any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during 25 - 26 April, 2017.
  • โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล โดยใบเสร็จต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือการทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
   Please keep the receipt as a proof of purchase to claim the prize. The receipt must be accurate and complete neither marks nor changes, otherwise it will be illegible and disqualified.
  • หนึ่งใบเสร็จต่อหนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นรับ Gift Voucher จากร้าน Est.33 by Singha มูลค่า 1,000 บาท
   One receipt per one chance to receive ฿1,000 Gift Voucher at Est.33 by Singha.
  • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทาง www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:00 น.
   Lucky Winners will be drawn and announced on 5 May 2017 at approximately 17:00 via www.B2HOTEL.com and www.facebook.com/B2HOTEL.
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องแสดงสำเนาใบเสร็จโดย inbox มาทางเฟซบุ๊คเพจ B2Hotel เพื่อติดต่อขอรับรางวัล
   The winners are required to provide proof the copy of receipt by sending them via Facebook page “B2 Hotel” to claim the reward.
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ inbox เฟสบุคเพจของท่าน ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ หรือ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์
   The Company will notify the winners via telephone or inbox message on Facebook. The winners will have seven (7) days to respond, whether or not he/she wishes to claim the prize. If the winner fails to do so, the Winner shall forfeit their prize and the Company may offer the prize to another winner.
  • ของรางวัลนี้เป็นอภินันทนาการจากบริษัทฯ ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ และห้ามนำไปจำหน่าย จ่ายแจกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
   The prize is a complimentary from the Company. It is strictly non-exchangeable, non-redeemable for cash or other prizes and may not be re-sold without the prior express written consent of the Company.
  • ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินรายการ ผลการจับรางวัล และ กติการและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
   In the event of any dispute regarding the results of the promotion, prize draw, these Terms and Conditions, or any other matters relating to the Promotion, the decision of the Company shall be final.
  • พนักงานเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ทุกสาขา หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
   This Promotion is only for customers who joined in during the promotion period, excluding employees of B2 Hotels and GPCM Group and their immediate families; affiliates or subsidiaries connected with this promotion.
  • บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ
   By taking part in this promotion all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions.
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไข เงื่อนไขของกิจกรรมนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice.
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center: 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา
   For more details, please contact B2 Call Center at 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels.
  
  B2 Boutique and Budget Hotels across Thailand B2 Call Center : 1328

  B2 Hotels in Chiang Mai

  B2 Hotels in Chiang Rai

  B2 Hotels in Lampang

  B2 Hotels in Bangkok

  B2 Hotels in Chon Buri
  Pattaya City

  Sriracha District

  B2 Hotels in Phuket

  B2 Hotels in Khon Kaen

  B2 Hotels in Udon Thani

  B2 Hotels in Mae Hong Son
  Mae Hong Son District

  Pai District

  B2 Hotels in Buriram

  B2 Hotels in Nakhon Ratchasima (Korat)

  B2 Hotels in Ubon Ratchathani

  B2 Hotels in Tak
  Mae Sot District

  B2 Hotels in Prachuap Khiri Khan
  Hua Hin District

  B2 Hotel in Mukdahan

  B2 Hotel in Phrae

  B2 Hotels in Nakhon Sawan

  B2 Hotels in Songkhla
  Hat Yai District

  B2 Hotels in Phitsanulok

  B2 Hotels in Nakhon Si Thammarat


  แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ
  B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:

  B2 Hotel on Facebook  B2 Hotel on Instagram  B2 Hotel on Twitter  B2 Hotel on Twitter  B2 Hotel on LINE Official  B2 Hotel on YouTube B2 Hotel on Pinterest

  POST ON 1 APRIL 2017
  BY B2 HOTEL

  COMMENT
  

  Join our news and activities

  Follow B2 Hotel :
  Latest Tweets :
  Loading..

  ABOUT B2 BOUTIQUE AND BUDGET HOTEL:

  B2 Hotel is a unique boutique and budget hotel chain in Thailand, offering a variety of best hotel locations such as
  Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Bangkok, Pattaya, Phuket, Khon Kaen, Udon Thani, Pai, Mae Hong Son, Buriram, Korat, Ubon Ratchathani, Mae Sot, Tak, Hua Hin, Chon Buri, Mukdahan, Phrae, Nakhon Sawan, Hat Yai, Songkhla, Phitsanulok, Nakhon Si Thammarat, _, Rayong, Surat Thani and Krabi.

  CONTACT US

  B2 Call Center: 1328
  Tel.: 052 009 161, 088 263 2897
  Fax.: 053 306 319
  Email: info@b2hotel.com
  Working Hours: Daily from 07:00 - 22:00

  © 2006-2023 by B2 Boutique and Budget Hotel. All Rights Reserved.