WELCOME TO THE WORLD OF B2 HOTELS

1328

TH
EN

  NEWS & UPDATE

  Step Inside The Worlds
  of B2 Boutique & Budget Hotel

  LATEST ARTICLES

  โรงแรมบีทู ภูเก็ต พรีเมียร์

  Posted on 04/01/2021

  เครือโรงแรมบีทูเซ็นสัญญานักธุรกิจรายใหญ่ PS Group เตรียมเดินหน้าเปิดตัวโรงแรม B2 ในพื้นที่สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และแม่สอด

  Posted on 30/12/2020

  โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับเครือโรงแรม B2 ปีการศึกษา 2563

  Posted on 03/12/2020

  TRAVEL HOLIDAY ห้องพักราคาเดียวทั่วไทย

  Posted on 04/11/2020

  เครือโรงแรมบีทูร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

  Posted on 29/10/2020

  ARCHIVE ARTICLES2021

  JAN
  1
  FEB
   
  MAR
   
  APL
   
  MAY
   
  JUN
   
  JUL
   
  AUG
   
  SEP
   
  OCT
   
  NOV
   
  DEC
   

  ARCHIVE ARTICLES2020

  JAN
  2
  FEB
  2
  MAR
  2
  APL
  1
  MAY
   
  JUN
  3
  JUL
  2
  AUG
  2
  SEP
  1
  OCT
  3
  NOV
  1
  DEC
  2

  ARCHIVE ARTICLES2019

  JAN
  7
  FEB
  4
  MAR
  2
  APL
  4
  MAY
  2
  JUN
  5
  JUL
  6
  AUG
  8
  SEP
  4
  OCT
  3
  NOV
  8
  DEC
  7

  ARCHIVE ARTICLES2018

  JAN
  4
  FEB
  6
  MAR
  7
  APL
  5
  MAY
  2
  JUN
  1
  JUL
  5
  AUG
  8
  SEP
  5
  OCT
  5
  NOV
  5
  DEC
  5

  ARCHIVE ARTICLES2017

  JAN
  10
  FEB
  14
  MAR
  12
  APL
  12
  MAY
  4
  JUN
  7
  JUL
  9
  AUG
  7
  SEP
  6
  OCT
  3
  NOV
  6
  DEC
  4

  ARCHIVE ARTICLES2016

  JAN
  4
  FEB
  1
  MAR
  4
  APL
  4
  MAY
   
  JUN
  2
  JUL
  4
  AUG
  1
  SEP
  2
  OCT
  1
  NOV
  6
  DEC
  2

  ARCHIVE ARTICLES2015

  JAN
  1
  FEB
  2
  MAR
  1
  APL
   
  MAY
  1
  JUN
  1
  JUL
   
  AUG
   
  SEP
  2
  OCT
  2
  NOV
  1
  DEC
  17

  ARCHIVE ARTICLES2014

  JAN
   
  FEB
   
  MAR
   
  APL
  1
  MAY
  4
  JUN
  3
  JUL
   
  AUG
  1
  SEP
  4
  OCT
   
  NOV
  2
  DEC
  1

  Local Date & Time

  January 16, 2021 / 10:40


  มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้านำพร พร้อมมอบของบริจาค

  29 มิถุนายน 2562

  ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าบนดอยจำนวนมากที่ขาดแคลนทั้งอาหาร สภาพแวดล้อมที่ดี ครอบครัวที่ดูแล และไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหมือนเช่นเด็กทั่วไป จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก “บ้านเด็กกำพร้านำพร” ทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าบนดอยเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีพันธกิจหลักคือ การมุ่งส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากจนให้มีพัฒนาการทั้งสี่ด้าน อันประกอบด้วยด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคม

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ได้มีโอกาสเยี่ยม “บ้านเด็กกำพร้านำพร” เพื่อบริจาคสิ่งของ เช่น ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน, อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ นอกจากนั้นทางเรายังเตรียมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างความกล้าแสดงออก ซึ่งมีทั้งหมด 3 เกม คือ เกมเหยียบลูกโป่ง เกมเก้าอี้ดนตรี และเกมยืนบนกระดาษ หลังจากเล่นเกมเสร็จก็เป็นเวลารับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารที่เรานำมาให้เด็กๆทานในวันนี้ เป็นเมนูแสนอร่อยที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จาก ไข่ ผัก และเนื้อสัตว์ เนื่องจากเด็กที่นี่ถูกปลูกฝังเรื่องภาวะความเป็นผู้นำแก่พี่คนโต ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารกลางวัน พี่คนโตจะช่วยจัดโต๊ะอาหาร ตักอาหารเสิร์ฟ และดูแลเด็กเล็ก พวกเขารับประทานอาหารร่วมกันแบบครอบครัว

  บ้านเด็กกำพร้านำพร ตั้งอยู่ที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งโดย "คุณนรินทร์ จ้าวเจริญ" ผู้ที่มีชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญและครอบครัวมีฐานะยากจน การที่จะมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก จนได้รับการช่วยเหลือจาก “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” ซึ่งมอบโอกาสทั้งเรื่องที่พัก อาหาร และการศึกษา ทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง บ้านเด็กกำพร้านำพร เพื่อส่งต่อโอกาสให้เด็กกำพร้าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม

  ปัจจุบันบ้านเด็กกำพร้านำพร มีเด็กที่ได้รับการดูแลทั้งหมด 20 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 5-20 ปี คุณพ่อนรินทร์และคุณแม่นิลผู้ดูแลบ้านแห่งนี้ ดูแลเด็กๆด้วยความรัก ความอบอุ่น ดังเช่นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังปลูกฝังในเรื่องการทำความดีโดยยึดหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์(Holy Bible) บทที่ 1 ข้อ 27 ที่ว่า "การเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก" นอกจากนั้น บ้านเด็กกำพร้านำพร ยังให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา จึงทำให้เด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถาบันศึกษาที่ดี โดยเด็กประถมจำนวน 7 คน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เด็กมัธยม 11 คน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และพี่คนโตสุด 3 คนกำลังศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  ปัญหาสังคมในปัจจุบันของเด็กกำพร้าที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษานั้นมีจำนวนมาก จึงส่งผลให้พวกเขาต้องหยุดเรียนกลางคัน สาเหตุหลักมาจากความ “ยากจน” ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนในสังคมเพิ่มขึ้น “การให้การศึกษา” กับเด็กด้อยโอกาสเท่ากับการให้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและเติบโตเป็นคนดีในสังคม ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลาแชริตี้ ได้ที่บัญชี “มูลนิธิจาวลาแชริตี้” ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม เลขที่บัญชี 096 301 8734


  ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกับมูลนิธิจาวลาแชริตี้ ผ่านทาง

  ชื่อบัญชี: มูลนิธิจาวลาแชริตี้
  ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรียม
  เลขที่บัญชี: 096-301-8734


  ** โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินมาที่อีเมลล์ support@chawlacharity.org มูลนิธิจาวลาแชร์ริตี้ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกการแบ่งปันของท่านผ่านทางมูลนิธิฯ เงินบริจาคของท่านจะถูกนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดสรรขึ้นตามความต้องการและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา ไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือหรือการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กร เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของทุกท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ

  หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ Email: support@chawlacharity.org หรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.chawlacharity.org และ www.facebook.com/ChawlaCharity

  ภาพบรรยากาศ
  มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้านำพร พร้อมมอบของบริจาค
  
  B2 Boutique and Budget Hotels across Thailand B2 Call Center : 1328

  B2 Hotels in Chiang Mai

  B2 Hotels in Chiang Rai

  B2 Hotels in Lampang

  B2 Hotels in Bangkok

  B2 Hotels in Chon Buri
  Pattaya City

  Sriracha District

  B2 Hotels in Phuket

  B2 Hotels in Khon Kaen

  B2 Hotels in Udon Thani

  B2 Hotels in Mae Hong Son
  Mae Hong Son District

  Pai District

  B2 Hotels in Buriram

  B2 Hotels in Nakhon Ratchasima (Korat)

  B2 Hotels in Ubon Ratchathani

  B2 Hotels in Tak
  Mae Sot District

  B2 Hotels in Prachuap Khiri Khan
  Hua Hin District

  B2 Hotel in Mukdahan

  B2 Hotel in Phrae

  B2 Hotels in Nakhon Sawan

  B2 Hotels in Songkhla
  Hat Yai District

  B2 Hotels in Phitsanulok

  B2 Hotels in Nakhon Si Thammarat


  แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ
  B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:

  B2 Hotel on Facebook  B2 Hotel on Instagram  B2 Hotel on Twitter  B2 Hotel on Twitter  B2 Hotel on LINE Official  B2 Hotel on YouTube B2 Hotel on Pinterest

  POST ON 6 AUGUST 2019
  BY B2 Hotel

  COMMENT
  

  Join our news and activities

  Follow B2 Hotel :
  Latest Tweets :
  Loading..

  ABOUT B2 BOUTIQUE AND BUDGET HOTEL:

  B2 Hotel is a unique boutique and budget hotel chain in Thailand, offering a variety of best hotel locations such as
  Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Bangkok, Pattaya, Phuket, Khon Kaen, Udon Thani, Pai, Mae Hong Son, Buriram, Korat, Ubon Ratchathani, Mae Sot, Tak, Hua Hin, Chon Buri, Mukdahan, Phrae, Nakhon Sawan, Hat Yai, Songkhla, Phitsanulok, Nakhon Si Thammarat, _ and Rayong.

  CONTACT US

  B2 Call Center: 1328
  Tel.: 052 009 161, 088 263 2897
  Fax.: 053 306 319
  Email: info@b2hotel.com
  Working Hours: Daily from 07:00 - 22:00

  © 2006-2021 by B2 Boutique and Budget Hotel. All Rights Reserved.