WELCOME TO THE WORLD OF B2 HOTELS

02 222 1133

TH
EN

  NEWS & UPDATE

  Step Inside The Worlds
  of B2 Boutique & Budget Hotel

  LATEST ARTICLES

  12 สิงหา มหาราชินี

  Posted on 03/08/2017

  SELFIE WITH MOM… WIN FREE STAY

  Posted on 02/08/2017

  GET UP TO 10% CASH BACK ON TOP UP I AM B2 BALANCE

  Posted on 02/08/2017

  LONG LIVE THE KING

  Posted on 28/07/2017

  WORLD'S BEST EVER ROOM RATE! 2 BAHT PER NIGHT

  Posted on 21/07/2017

  ARCHIVE ARTICLES2017

  JAN
  10
  FEB
  14
  MAR
  12
  APL
  12
  MAY
  4
  JUN
  7
  JUL
  9
  AUG
  4
  SEP
   
  OCT
   
  NOV
   
  DEC
   

  ARCHIVE ARTICLES2016

  JAN
  4
  FEB
  1
  MAR
  4
  APL
  4
  MAY
   
  JUN
  2
  JUL
  4
  AUG
  1
  SEP
  2
  OCT
  1
  NOV
  6
  DEC
  2

  ARCHIVE ARTICLES2015

  JAN
  1
  FEB
  2
  MAR
  1
  APL
   
  MAY
  1
  JUN
  1
  JUL
   
  AUG
   
  SEP
  2
  OCT
  2
  NOV
  1
  DEC
  17

  ARCHIVE ARTICLES2014

  JAN
   
  FEB
   
  MAR
   
  APL
  1
  MAY
  4
  JUN
  3
  JUL
   
  AUG
  1
  SEP
  4
  OCT
   
  NOV
  2
  DEC
  1
   12 สิงหา มหาราชินี
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สิบสองสิงหามาพลันครบ รอบบรรจบเฉลิมพระชนมพรรษา องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ของประชา เหล่าปวงข้าฯ ขอถวายพรพระแม่ไทย ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสันต์ ไร้สิ้นทุกข์สุขเกษมทุกคืนวัน หมู่ปวงข้าฯ ถวายพรพรั่งพร้อมกัน หมู่ชนน้ัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน เครือโรงแรมบีทู แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 3 AUGUST 2017

   SELFIE WITH MOM… WIN FREE STAY
  เครือโรงแรมบีทู ขอมอบของขวัญสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลวันแม่กับกิจกรรม "Selfie with Mom” ลุ้นพาคุณแม่ไปพักฟรีกับเครือโรงแรมบีทูทุกสาขา กติการ่วมสนุกง่ายๆ กดถูกใจเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" และ แชร์ภาพกิจกรรมนี้ แท็กไปยังเพื่อนๆ ของคุณ โพสต์ภาพท่องเที่ยวระหว่างคุณกับแม่ หรือภาพถ่ายคุณกับแม่ที่เครือโรงแรมบีทู จะเป็นภาพคู่หรือภาพครอบครัวก็ได้ ใต้ภาพกิจกรรม แฮชแท็ก #selfiewithmom #B2hotel และเขียนบรรยายสั้นๆใต้ภาพว่าอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวที่จังหวัดอะไรและอยากพาไปพักที่บีทูสาขาไหน เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้น บัตร B2 Gift Room Card ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (1 รางวัล) B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ ฟรีไปเลย (10 รางวัล) บัตรรัปประทานอาหาร Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับพาคุณแม่ไปดินเนอร์ (5 รางวัล) ระยะเวลาร่วมสนุก : 10 - 25 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/B2Hotel Mother’s Day is coming up! On this occasion, show us your best selfie with Mom for a chance to win a free stay at B2 hotel and other exciting gifts! How to participate: Like B2 Hotel Facebook page and share the post. Tag your friends Post a selfie with your mom or together with your family members in comment section using our hashtag #Selfiewithmom #B2hotel Tell us which place in Thailand would you like to take your mom to see? And which B2 Hotel would you like to stay with mom? Stand a chance to win: 2 complimentary nights at any participating B2 Hotel. B2 Coffee Mugs THB 1,000 Gift Voucher at Est.33 by Singha Participating period: 10 - 25 August 2017 For more information Click >> www.facebook.com/B2Hotel รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. “the Company”. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 10 – 25 สิงหาคม 2560 เท่านั้น This promotion is only reserved for all customers who joint the activity during 10 - 25 August, 2017. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทาง www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00 น. Lucky Winners will be drawn and announced on 30 August 2017 at approximately 17:00 via www.B2HOTEL.com and www.facebook.com/B2HOTEL. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 7 นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ The winners will have seven (7) days to respond, whether or not he/she wishes to claim the prize. If the winner fails to do so, the Winner shall forfeit their prize and the Company may offer the prize to another winner. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องติดต่อขอรับรางวัลมาทาง Inbox หรือ Email: sales@b2hotel.com พร้อมรายละเอียดที่อยู่ของท่านในการจัดส่งของรางวัลให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูยหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ร่วมกิจกรรมในการให้ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง The winners must claim their prize via inbox “B2 Hotel” Facebook or via email “sales@b2hotel.com” with their delivery address within the specified time period. The Company is not responsible for damage or loss of your prize, due to your incorrect or undeliverable address being provided. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้กับท่านตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ภายในในประเทศไทยเท่านั้น ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ หลังจากบริษัทได้รับการติดต่อรับของรางวัลจากท่าน The prize can only be sent to a valid Thailand address within 7-14 days after the prize is claimed by the winner within 14 business days. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของรางวัล แต่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้าเนื่องมาจากเวลาการขนส่งหรือการสูญหายของของรางวัลระหว่างการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง Postage/delivery costs will be paid for by the Company. While the prizes will be promptly dispatched, the Company is not responsible for any loss, delay or damage of shipping prizes caused by the shipping company. ของรางวัลนี้เป็นอภินันทนาการจากบริษัทฯ ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ และห้ามนำไปจำหน่าย จ่ายแจกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท The prize is a complimentary from the Company. It is strictly non-exchangeable, non-redeemable for cash or other prizes and may not be re-sold without the prior express written consent of the Company. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินรายการ ผลการจับรางวัล และ กติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด In the event of any dispute regarding the results of the promotion, prize draw, these Terms and Conditions, or any other matters relating to the Promotion, the decision of the Company shall be final. พนักงานเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ทุกสาขา หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม This Promotion is only for customers who joined in during the promotion period, excluding employees of B2 Hotels and GPCM Group and their immediate families; affiliates or subsidiaries connected with this promotion. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไข เงื่อนไขของกิจกรรมนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center: 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center at 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / บีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 B2 Mae Hong Son Premier / บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์Tel. 053-611-778 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 045-312-091   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 2 AUGUST 2017

   GET UP TO 10% CASH BACK ON TOP UP I AM B2 BALANCE
  สมาชิกบัตร I AM B2 คุ้มเว่อร์!!! เติมเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับเงินโบนัสเพิ่มทันที 10% ฟินไปอีกหลายต่อกับราคาห้องพักลดเป็นพิเศษ ทุกวัน ทุกห้อง ทุกสาขา เมื่อชำระด้วยบัตร I AM B2….สิทธิพิเศษนี้สำหรับการเติมเงินผ่าน B2HOTEL.com และ B2 Call Center : 02-222-1133 เท่านั้น…ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มค่า อย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิก I AM B2 กันเยอะ ๆ นะคะ ^__^ สมัครสมาชิก I AM B2 >> คลิก << เติมเงินบัตร I AM B2 >> คลิก << * โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการเติมเงิน Special offer only for I AM B2 Members, we are giving you 10% top-up bonus for adding money to I AM B2 card with minimum add money of THB 1,000 or more via B2HOTEL.com or B2 Call Center on 02-222-1133 only. So who already have an I AM B2 member card don’t waste time make full use of this offer. The more you top up, the more you get! Become I AM B2 Member >> Click << Top Up I AM B2 Card >> Click << *Terms and Conditions apply. สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member เติมเงินบัตร I AM B2 Top Up I AM B2 รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co.,Ltd. “the company”. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธ์เฉพาะสมาชิกไอแอมบีทูเท่านั้น This promotion is applicable only for I AM B2 members. กรณีเติมเงินผ่าน www.B2HOTEL.com หรือ B2 Call Center 02-222-1133 - เติมเงินตั้งแต่ 500 บาท - 999 บาท รับเงินโบนัสสะสมในบัตรเพิ่ม 5% - เติมเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับเงินโบนัสสะสมในบัตรเพิ่ม 10% In case of adding your I AM B2 balance through www.B2HOTEL.com or B2 Call Center, you will receive the following benefits. - Add I AM B2 Balance with the minimum of 500 baht up to 999 baht, get 5% top-up bonus. - Add I AM B2 Balance with the minimum of 1,000 baht or more, get 10% top-up bonus. กรณีเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการของสาขา จะได้รับเงินโบนัสสะสมดังนี้ - เติมเงินตั้งแต่ 500 บาท – 999 บาท รับเงินโบนัสสะสมในบัตรเพิ่ม 3% - เติมเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับเงินโบนัสสะสมในบัตรเพิ่ม 5% In case of adding your I AM B2 balance at a B2 hotel check-in counter, you will receive the following benefits. - Add I AM B2 Balance with the minimum of 500 baht up to 999 baht, get 3% top-up bonus. - Add I AM B2 Balance with the minimum of 1,000 baht or more; get 5% top-up bonus. สมาชิกไอแอมบีทู จะได้รับเงินโบนัสสะสมในรูปแบบของเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสมาชิกแอมบีทู I AM B2 member will receive the cash back amount in the form of I AM B2 balance, which will be credited to your member card. มูลค่าเงินและคะแนนสะสมในบัตร ไอแอมบีทู ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ The stored value and earned points on I AM B2 card are non-exchangeable, non-refundable and non-redeemable for cash. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เช็คอินเคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or check-in counter at B2 hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / บีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 B2 Mae Hong Son Premier / บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์Tel. 053-611-778 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 045-312-091   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 2 AUGUST 2017

   LONG LIVE THE KING
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา เหล่าปวงข้าฯขอพระองค์ทรงสุขสันต์ พสกนิกรแซ่ซ้องพรั่งพร้อมกัน หมู่ชนสรรฯ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน เครือโรงแรมบีทู   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 28 JULY 2017

   WORLD'S BEST EVER ROOM RATE! 2 BAHT PER NIGHT
  กระตุ้นความฟินกันแบบสุดๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการไปเที่ยวและพักผ่อนที่พัทยา... บีทูจัดให้กับโปรโมชั่นสุด HOT เอาใจสมาชิกไอแอมบีทู กับ "ห้องพักราคาเพียง 2 บาท" ที่ โรงแรมบีทู พัทยาใต้ พรีเมียร์….. สำรองห้องพักพร้อมกันทั่วประเทศ วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น. ที่ www.B2HOTEL.com วันเดียวเท่านั้น!!! โปรโมชั่นห้องพักราคาสุดพิเศษแบบนี้แค่เดือนละครั้ง งานนี้ใครเร็วใครได้นะค๊าา...........!!! ระยะเวลาเข้าพัก: 2 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) โรงแรมบีทู พัทยาใต้ พรีเมียร์ ตั้งอยู่บนถนนพัทยาใต้ บรรยากาศโดยรอบที่เงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งด้วยทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบายและง่ายต่อการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จะทำให้ท่านสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย และสีสันยามค่ำคืนของเมืองพัทยา โรงแรมตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดและถนนคนเดินพัทยาใต้เพียง 5 นาที สิทธิพิเศษนี้แบบนี้เฉพาะสมาชิกไอแอมบีทูเท่านั้นนะคะ...... >> สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 << ......หากไม่อยากพลาดโปรโมชั่น “ห้องพักราคา 2 บาท” และข้อเสนอสุดพิเศษ อื่นๆ จากเครือโรงแรมบีทู…ตลอดปี 2560 ติดตามได้ที่ www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" World’s best ever room rate is back! B2 South Pattaya Premier Hotel is offering you best room rate from as low as 2 baht/night (no hidden charges or extra fees). Privilege for I AM B2 members only… Be the first to get this special offer… August 2nd, 2017 at 2:00 p.m. through B2HOTEL.com! Don’t miss this chance!!! Terms and Conditions apply. Stay Period: 2 August - 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply) >> Become I AM B2 Member Click << To get a chance to enjoy the special room rate at “2 baht/night” and other offers, which are definitely offered throughout the year. Follow us on www.B2HOTEL.com or our Facebook page "B2 Hotel" and you will not miss out this chance. สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member จองห้องพักล่วงหน้า BOOK NOW! รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 2 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560 (สงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) Stay period from 2 August – 31 October 2017 (excluding long weekends and public holidays). โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภทสุพีเรีย โรงแรมบีทู พัทยาใต้ พรีเมียร์ (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อห้องพัก) This promotion is valid for the Superior Room category at B2 South Pattaya Premier Hotel only (2 person-maximum per room). โปรโมชั่นนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This promotion applies to the only room rate, not include breakfast. Room upgrade is not applicable. โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักแต่ละครั้งได้เพียง 1 ห้อง ต่อ 1 คืน เท่านั้น Each booking with this promotion is limited to one room per night only. การสำรองห้องพักสำหรับโปรโมชั่นนี้ต้องชำระค่าห้องพักด้วยบัตรสมาชิก I AM B2 เท่านั้น Booking payment with this promotion must be made by I AM B2 card only. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com เท่านั้น This promotion is only valid for booking made directly through www.B2HOTEL.com. โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับโปรโมชั่นในขณะทำการจองห้องพัก This promotion is limited and subject to availability of rooms allocated to the promotion at the time of booking. การสำรองห้องพักใด ๆ ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this promotional rate is non-cancelable, cannot be amended and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The offer is valid for bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการสำรองแบบกลุ่ม หรือการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวได้ This promotion is not valid for group or travel agency bookings. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this promotion without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / บีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 B2 Mae Hong Son Premier / บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์Tel. 053-611-778 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 045-312-091   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 21 JULY 2017

   B2 SPECIAL OFFERS AND DISCOUNTS FOR AUGUST 2017
  2 August 2017 : WORLD’S BEST EVER ROOM RATE! 2 BAHT PER NIGHT กระตุ้นความฟินกันแบบสุดๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการไปเที่ยวและพักผ่อนที่พัทยา... บีทูจัดให้กับโปรโมชั่นสุด HOT เอาใจสมาชิกไอแอมบีทู กับ"ห้องพักราคาเพียง 2 บาท" ที่ โรงแรมบีทู พัทยาใต้ พรีเมียร์….. สำรองห้องพักพร้อมกันทั่วประเทศ วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น. ที่ www.B2HOTEL.com วันเดียวเท่านั้น!!! โปรโมชั่นห้องพักราคาสุดพิเศษแบบนี้แค่เดือนละครั้ง งานนี้ใครเร็วใครได้นะค๊าา...........!!! ระยะเวลาเข้าพัก: 2 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก World’s best ever room rate is back! B2 South Pattaya Premier Hotel is offering you best room rate from as low as 2 baht/night (no hidden charges or extra fees). Privilege for I AM B2 members only… Be the first to get this special offer… August 2nd, 2017 at 2:00 p.m. through B2HOTEL.com! Don’t miss this chance!!! Stay Period: 2 August - 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply) More information >> 10 - 25 August 2017 : SELFIE WITH MOM… WIN FREE STAY เครือโรงแรมบีทู ขอมอบของขวัญสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลวันแม่กับกิจกรรม "Selfie with Mom” ลุ้นพาคุณแม่ไปพักฟรีกับเครือโรงแรมบีทูทุกสาขา กติกาง่ายๆ 1. กดถูกใจเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" และ แชร์ภาพกิจกรรมนี้ 2. แท็กไปยังเพื่อนๆ ของคุณ 3. โพสต์ภาพท่องเที่ยวระหว่างคุณกับแม่ หรือภาพถ่ายคุณกับแม่ที่เครือโรงแรมบีทู จะเป็นภาพคู่หรือภาพครอบครัวก็ได้ ใต้ภาพกิจกรรม 4. แฮชแท็ก #selfiewithmom #B2hotel และเขียนบรรยายสั้นๆใต้ภาพว่าอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวที่จังหวัดอะไรและอยากพาไปพักที่บีทูสาขาไหน เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้น • บัตร B2 Gift Room Card ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (1 รางวัล) • B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ ฟรีไปเลย (10 รางวัล) • บัตรรัปประทานอาหาร Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับพาคุณแม่ไปดินเนอร์ (5 รางวัล) ระยะเวลาร่วมสนุก : 10 - 25 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/B2Hotel Mother’s Day is coming up! On this occasion, show us your best selfie with Mom for a chance to win a free stay at B2 hotel and other exciting gifts! How to participate: Like B2 Hotel Facebook page and share the post. Tag your friends Post a selfie with your mom or together with your family members in comment section using our hashtag #Selfiewithmom #B2hotel Tell us which place in Thailand would you like to take your mom to see? And which B2 Hotel would you like to stay with mom? Stand a chance to win: 2 complimentary nights at any participating B2 Hotel. B2 Coffee Mugs THB 1,000 Gift Voucher at Est.33 by Singha Participating period: 10 - 25 August 2017 For more information Click >> www.facebook.com/B2Hotel More information >> แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 21 JULY 2017

   GPCM Group to cooperate with CCC for internship & Co-operative Education
  GPCM Group, a hospitality management company (Headquartered in Chiang Mai, the group owns, operates and franchises over 30 hotels under the "B2" brand (B2 Hotels) and the Chiang Mai Commercial Technological College (CCC) have signed a memorandum of understanding (MOU) on academic cooperation at a signing ceremony held at CCC on July 3, 2017. According to the MOU, GPCM and the universities will carry out a cooperation program to train undergraduates studying Hotel Management courses. This is for university students in 3rd year and 4th year to step into real learning experience and corporate culture, and to prepare before the actual work. Students will be trained for 3 months at GPCM Group and work another 3 to 9 months onto various professional areas by “learning the real experience” from professionals who have significant expertise at B2 Hotels. แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 18 JULY 2017

   BOOK - STAY – WIN FREE FLIGHT TICKETS
  เครือโรงแรมบีทูฉลองเปิดตัวสาขาใหม่ บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์ รีสอร์ท กับโปรโมชั่น “พักให้ฟิน ลุ้นบินฟรี” สำหรับใครที่กำลังวางแผนเที่ยวเมืองสามหมอกบอกเลยว่าห้ามพลาด! เพียงแค่สำรองห้องพักและเข้าพักที่ “บีทู ปาย พรีเมียร์ รีสอร์ท” หรือ “บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์ รีสอร์ท” ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 ก็มีสิทธิ์ลุ้น… • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 2 ที่นั่ง (1 รางวัล) • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ/เชียงใหม่ – หลวงพระบาง 2 ที่นั่ง (1 รางวัล) • B2 Gift Room Card ห้องพักฟรี 2 วัน 1 คืน (1 รางวัล) • แก้วกาแฟบีทูสุดเก๋ (10 รางวัล) ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลทาง B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ B2 hotel วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ปลายฝนต้นหนาวอากาศดีๆแบบนี้ หาวันหยุดพักผ่อนมาสัมผัสอากาศเย็นสดชื่นกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าสีทอง วิวทิวทัศน์สวยงามและสุดยอดทะเลหมอกที่สามารถมองวิวได้รอบ 360 องศา แล้วแวะเช็คอินที่ บีทู ปาย พรีเมียร์ รีสอร์ท ที่พักบรรยากาศดีตกแต่งสไตล์โมเดิร์น-ล็อฟใกล้ถนนคนเดินปาย หรือจะนั่งรถเลยมาอีกนิดแล้วไปประเดิมบนที่นอนนุ่มๆท่ามกลางวิวภูเขาสวยๆกับสาขาใหม่ล่าสุดที่ บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์ รีสอร์ท รับรองว่าคุณจะต้องประทับใจจนไม่อยากกลับแน่นอนค่ะ Celebrating the unveiling of our newest property, B2 Mae Hong Sorn Premier Resort! B2 Hotel Group would like to welcome you all to the newest satisfaction in the city of three mists with our special campaign. Limited time offer! Book and stay at either B2 Pai Premier Resort or B2 Mae Hong Sorn Premier Resort will count as one entry, so make sure you book between July 15th and September 30st, 2017 for a chance to walk away with the following prizes: • Two complimentary flight tickets to Hong Kong* • Two complimentary flight tickets to Luang Pra Bang* • Complimentary one-night stay at any participating B2 Hotels* • B2 Mug Cups Once completed your stay, you are automatically entered into a drawing to win our great prizes. That’s it! Lucky winners will be announced on October 10, 2017 at 17:00 via B2HOTEL.com and our Facebook Page “B2 hotel”. Come enjoy the magnificent nature, green mountainous landscapes, take a deep fresh breath and have a good night sleep at the wonderful B2 Pai Premier Resort, where within a walking distance to Pai Walking Street or stay at B2 Mae Hong Sorn Premier Resort, where you will get an experience that will thoroughly be memorable and impressive on your relaxing vacation. รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This campaign is offered by GPCM Group Co., Ltd (the “Company"). รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการสำรองห้องพักใหม่และเป็นการสำรองห้องพักแบบรายบุคคลเท่านั้น This campaign is applicable for new Independent Representatives (IRs) only. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่การสำรองห้องพักและเข้าพักที่โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์ รีสอร์ท และ บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์ รีสอร์ท ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น All participants must have completed a stay in or make a non-cancelable booking in any dates within the specified time period will be eligible for consideration in this campaign. การยกเลิกใดๆ หลังจากการจองห้องพักจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการจับรางวัลรางวัลของเรา และการสำรองห้องพักใดๆที่ทำหลังจากวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการยอมรับ Any cancellations after the booking will automatically disqualify you from the chance to win prizes. Any booking made after the deadline will not be accepted. การสำรองห้องพักใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการ Any booking with this offer is may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The offer is valid for bookings made in accordance with these terms and condition of the campaign. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักทุกประเภท หนึ่งการจองต่อหนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัล This campaign is valid for any room type. Every eligible booking will count as one entry. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 7 นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ The winners will have seven (7) days to respond, whether or not he/she wishes to claim the prize. If the winner fails to do so, the Winner shall forfeit their prize and the Company may offer the prize to another winner. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องติดต่อขอรับรางวัลมาทาง Inbox หรือ Email: sales@b2hotel.com พร้อมรายละเอียดที่อยู่ของท่านในการจัดส่งของรางวัลให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูยหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ร่วมกิจกรรมในการให้ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง The winners must claim their prize via inbox “B2 Hotel” Facebook or via email “sales@b2hotel.com” with their delivery address within the specified time period. The Company is not responsible for damage or loss of your prize, due to your incorrect or undeliverable address being provided. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้กับท่านตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ภายในในประเทศไทยเท่านั้น ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ หลังจากบริษัทได้รับการติดต่อรับของรางวัลจากท่าน The prize can only be sent to a valid Thailand address within 7-14 days after the prize is claimed by the winner within 14 business days. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของรางวัล แต่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้าเนื่องมาจากเวลาการขนส่งหรือการสูญหายของของรางวัลระหว่างการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง Postage/delivery costs will be paid for by the Company. While the prizes will be promptly dispatched, the Company is not responsible for any loss, delay or damage of shipping prizes caused by the shipping company. ของรางวัลนี้เป็นอภินันทนาการจากผู้สนับสนุนรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ และห้ามนำไปจำหน่าย จ่ายแจกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ The prizes are a complimentary from our third parties. It is strictly non-exchangeable, non-redeemable for cash or other prizes and may not be re-sold without the prior express written consent of the Company. บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันแทนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณามูลค่าของรางวัลทดแทนเป็นดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว The prizes may be substituted by the Company at any time without notice with an equivalent prize. Determination of prize equivalency is at the sole discretion of the Company. บริษัทไม่ขอรับผิดชอบ และไม่อาจรับผิดต่อการบริการที่พันธมิตรเป็นผู้จัดหา หรือที่ไม่อาจจัดหาให้ได้ The Company is not responsible for, and assumes no liability for, transportation or other services our partners/third parties provide or fail to provide. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินรายการ ผลการจับรางวัล และ กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด In the event of any dispute regarding the results of the campaign, prize draw, these Terms and Conditions, or any other matters relating to the campaign, the decision of the Company shall be final. พนักงานเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ทุกสาขา หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม This campaign is only for customers who joined in during the campaign period, excluding employees of B2 Hotels and GPCM Group and their immediate families; affiliates or subsidiaries connected with this campaign. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ By taking part in this campaign all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไข เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this campaign without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center: 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center at 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / บีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 B2 Mae Hong Son Premier / บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์Tel. 053-611-778 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 045-312-091   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 15 JULY 2017

   A SPECIAL DAY AT SRISANGWAN CHIANG MAI SCHOOL
  On 24th June 2017, Chawla Charity Foundation and volunteers have visited and hosted a lunch meal for children at Srisangwan Chiang Mai School – one of the “Royal’s Projects”, set up by Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani to provide better living standards and opportunities for her subjects. The school offers education for children and young people with a wide variety of disabilities; operates from kindergarten level up to grade 12 level with about 250 students. The students are Cerebral Palsy, Spinal Bifida, Spinal Cord Injury, Congenital Anomaly, Arthrogryposis Multiplex Congenital, Muscular Dystrophy, Polio, Loss of Limbs and Autism. We headed to the school with lots of delicious food and dessert including Stir-fired chicken wings with fish sauce, Green Curry with fish and Thai desserts; Coconut Milk Pudding. We arrived to the school a little bit early before their lunch time, the school Principal with staff and students were waiting to welcome us. Some of them were helping us by carrying food and leading us to the dining hall where the students were having meals. We were helping the school’s staffs to prepare food and the dining hall to be ready for serving lunch. At 11:30 a.m., all students have arrived to the dining hall and sit at their table happily as they have known that they would have a special and delicious meal. We were helping the school’s staffs to serve their lunch. For children who have multiple disabilities with self-feeding problem got special good care by big sisters and brothers including the school's staff. They said to us that lunch was very delicious, they like everything we cook. They seemed to be fascinated by us, and they were very polite too. We felt the purity of the laughs and the smiles of them so we couldn’t imagine that these children are living with disabilities and many of them have already lost their parents. After finished lunch, we then took some photo and they gave us very impressively and beautifully handmade candles made by student, and then students helped the school’s staff to clean up the canteen, brushed their teeth as their routine with joyful discipline. After that they went to football, some played guitar and sang a song, and some played with their toys. We had a conversation with the Principal and some volunteers, we found that most students come to that school from relatively poor families and some of them have already lost their parents. It’s incredibly heartening to see Sri Sangwan giving young people with a disability an education. The teachers encourage the students to be the best they can be. There is still a little way to go regarding attitudes to disability. But the staff at Sri Sangwan is providing opportunities for their students to become change agents of the future. What amazes us was that losing ability did not deter them from being blissfully happy. In retrospect, we realized that we did not meet a single student who perceived their inability to develop normally as a disability. This, we believe, is credit that is largely due to the teachers who never allowed them to feel inferior to “normal” students. The atmosphere at that day was filled with smiles and warmth of both the givers and the recipients. We all had such a great time on this visit and really learnt about their life while we were having fun at the same time despite in a very short period of time. Overall, it was an amazing experience and we are sure we would definitely go and visit them at the school foundation again. Thank you again for you all who support our organization, we could not do what we do without donors such as you. We look forward to volunteer work with you in the future. We, and those we serve, deeply appreciate your generosity. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 มูลนิธิจาวลาแชริตี้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมทั้งเด็กพิการทางสมอง โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณ 250 คน เราทุกคนมีความตั้งใจที่จะไปมอบความสุขให้กับน้องๆ โดยจัดเตรียมอาหารกันตั้งแต่ตอนเช้า เมื่อเราไปถึงภาพแรกที่เห็นคือรอยยิ้มของน้องๆ ที่ดีใจที่เรามาเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวันพวกเขา น้องๆส่วนใหญ่นั่งรอที่โต๊ะอาหารของตัวเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้นคุณครูและพี่ๆจากมูลนิธิช่วยกันเดินตักอาหารให้น้องๆที่เตรียมถาดรอเราบนโต๊ะ น้องๆเป็นเด็กดี มารยาทดีมาก เพราะทุกคนจะไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่เราตักอาหารให้ ทำให้พี่ๆมีความรู้สึกเอ็นดูและตื้นตันใจ หลังจากน้องๆกล่าวสวดบทพิจารณาอาหารเสร็จ ก็พากันรับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย เมนูอาหารที่เรานำมาให้น้องๆในวันนี้มี แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาเข้มข้น ปีกไก่ทอดน้ำลาสูตรพิเศษที่ปรุงมาเพื่อน้องๆโดยเฉพาะ และขนมหวานคือพุดดิ้งมะพร้าวนมสด ทำเอาน้องๆบางคนติดใจถึงกับต้องตักเพิ่มอีกสองจาน ส่วนเด็กเล็กที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ก็จะมีพี่ๆที่โตกว่าคอยป้อนอาหารให้ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันกันอิ่มเป็นที่เรียบร้อย เด็กๆก็พากันไปแปรงฟันและพักผ่อนตามอัธยาศัย บางคนเล่นฟุตบอล บางคนก็เล่นกีตาร์ ร้องเพลงสนุกสนานหรือพูดคุยกับเพื่อนๆ พวกเราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของโรงเรียน พบว่าเด็กส่วนมากจะอยู่ประจำที่โรงเรียนและกลับบ้านในวันเสาร์-อาทิตย์ บางคนมีฐานะยากจนมาจากบนดอยหรือเป็นเด็กต่างจังหวัด ที่โรงเรียนแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กพิการ ที่มีที่พัก อาหาร เสื้อผ้า และคุณครูที่คอยเลี้ยงดูเด็กๆเหมือนเป็นคนในครอบครัว วันแห่งความสุขของเราผ่านอย่างรวดเร็ว พวกเราในนามมูลนิธิจาวลาแชริตี้ มีความสุขใจที่วันนี้เด็กๆทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อยและอิ่มท้อง และก่อนลากลับเราได้ร่วมกันถ่ายภาพและได้รับของที่ระลึกจากโรงเรียนเป็นเทียนเจลวิทยาศาสตร์แสนสวยที่เด็กๆตั้งใจทำมาเป็นของขวัญให้กับเรา มูลนิธิจาวลาแชริตี้ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมบริจากทุกท่าน รวมทั้งคุณครูจากโรงเรียนศรีสังวาลย์และทีมงานที่ร่วมเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิที่ช่วยให้กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 14 JULY 2017

   B2 MAE HONG SON NOW OPEN!
  NOW OPEN! enjoy exclusive saving rate only 900 THB (Incl. VAT) per room per night for Deluxe Pool View Room at B2 Mae Hong Son Premier Resort, Mae Hong Son, Thailand. Booking Period: 15 July - 31 August 2017 Stay Period: 15 July - 30 September 2017 Terms & Conditions This special offer is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" This special offer is subject to availability for only Deluxe Pool View Room (single or double occupancy and 2 person-maximum per room) and extra person charges may apply. This special offer is only valid for bookings made on www.B2HOTEL.com or B2 Hotel Mobile Application (iOS / Android) only. This special offer applies to the room only rate, excluding breakfast and Room upgrade is not applicable. Each booking with this special offer is limited to one room per night only. This special offer is limited and subject to availability of rooms allocated to the offer at the time of booking. Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. This special offer is valid for new bookings made in accordance with these Terms and Conditions and does not apply to corporate, group rates or travel agency bookings. This special offer cannot be used on any public holiday, high season and peak period. Any booking with this special offer is non-cancelled, non-refundable, cannot be amended or redeemed for cash and cannot be combined with any other offer or negotiated rate with these terms and condition of the offer. I AM B2 members are eligible to collect points from this special offer but cannot use I AM B2 card to pay for any booking related to this special offer. For your benefits, please present your I AM B2 card at the hotel reception at the time of check in. The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this special offer without prior notice. For more information, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 B2 Mae Hong Son Premier / บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์Tel. 053-611-778 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 045-312-091   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 12 JULY 2017 B2 MAE HONG SON PREMIER RESORT - PAI, MAE HONG SON

   SPECIAL ROOM RATE 20% OFF
  !!! CLOSED !!! เครือโรงแรมบีทูชวนเพื่อน ๆ ร่วมสนุกรับส่วนลดการจองห้องพักง่าย ๆ เพียงแค่ Like เฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" และแชร์ภาพกิจกรรม "SPECIAL ROOM RATE 20% OFF" ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของท่านโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ แล้วแคปภาพห้องพักที่ท่านชอบ โพสต์ใต้ภาพกิจกรรมพร้อมใส่แฮชแท็ก #B2HOTEL เพียงเท่านี้ก็รับไปเลย...ส่วนลด 20% สำหรับเพื่อใช้สำรองห้องพักตามรูปที่คุณเลือก!! ระยะเวลาร่วมสนุก : 20-22 กรกฎาคม 2560 Join our fun activity and get 20% off for your next stay. What you have to do is "Like" our facebook page, "Share" our post with any photo of our guest room that you wish to stay to your timeline together with the hash tag #B2HOTEL. Participating period: 20 - 22 July 2017 รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) ข้อเสนอพิเศษนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This special offer is offered by GPCM Group Co., Ltd. “the Company”. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการสำรองห้องพักใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ www.B2HOTEL.com และ B2 Call Center 02-222-1133 เท่านั้น The Promo Code is only available for a new booking through www.B2HOTEL.com and B2 Call Center 02-222-1133 only and may not be available in other booking channels. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ 1 รหัสส่วนลดต่อการสำรองห้องพัก 1 ครั้ง ในช่วงการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น The promotion code can only be used per eligible hotel booking. Promotion code is valid only during the period of 20 July 2017 - 31 October 2017 only. รหัสส่วนลดนี้ใช้สำหรับการสำรองห้องพักทุกประเภท (ไม่รวมอาหารเช้า) ในเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจทที่เข้าร่วมรายการทุกสาขา This Promo Code is subject to availability for all room types (excludes breakfast) at any B2 Boutique and Budget Hotels. การสำรองห้องพักใดๆ ที่ใช้รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับห้องพักราคาพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก บริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking made with such the promotion is non-cancelable, non-refundable, cannot use I AM B2 card to pay for any booking with this promotional rate and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. สมาชิก I AM B2 มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมจากโปรโมชั่นนี้ แต่ไม่สามารถนำบัตรสมาชิก I AM B2 มาชำระเงินค่าห้องพักในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ I AM B2 members are eligible to collect points from this promotion but cannot use I AM B2 card to pay for any booking with this promotional rate. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถนำมาใช้สำรองห้องพักในช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ The Promo Code cannot be used for booking a room on any public holiday, long weekend, high season and peak period บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02 222 1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at any B2 Hotel. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / บีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 B2 Mae Hong Son Premier / บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์Tel. 053-611-778 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 045-312-091   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 3 JULY 2017

   LIKE & SHARE … WIN FREE STAY
  !!! CLOSED !!! เครือโรงแรมบีทูมาแจกห้องพักฟรีอีกแล้วค่า!!! กติกาง่ายๆ เพียงแค่กดถูกใจเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" และ Share ภาพกิจกรรมพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นสั้นๆกับคำถาม “ถ้าได้ไปเที่ยวอีสาน อยากไปพักที่บีทูสาขาไหน?” เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ B2 Gift Room card สำหรับเข้าพักฟรีที่โรงแรมบีทูในภาคอีสาน สาขาไหนก็ได้ตามใจคุณ!!! เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน และรางวัลแก้วน้ำบีทูสุดเท่ห์อีก 15 รางวัล ที่โรงแรมบีทูภาคอีสานทั้ง 5 สาขาได้แก่ โรงแรมบีทู โคราช บูติค แอนด์ บัดเจท, โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติค แอนด์ บัดเจท, โรงแรมบีทู อุบล บูติค แอนด์ บัดเจท, โรงแรมบีทู อุดร บูติค แอนด์ บัดเจท และโรงแรมบีทู ขอนแก่น บูติค แอนด์ บัดเจท ระยะเวลาร่วมสนุก: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 23.00 น. Like & Share our post for a chance to win complimentary room nights and other prizes! It’s easy for you to win one! What you have to do is “Like” our FB page and “Share” the post with a comment regarding the question “If you are planning to visit ISAN, which B2 Hotel branch do you want to stay?” It’s easy, Right? The prizes 1 complimentary room night at any B2 Hotel in ISAAN (B2 Buriram Boutique & Budget Hotel, B2 Ubon Boutique & Budget Hotel, B2 Udon Boutique & Budget Hotel, B2 Khon Kaen Boutique & Budget Hotel or B2 Korat Boutique & Budget Hotel) B2 Coffee Mugs Participating period: 10 July 2017 from 09:00 to 23:00 (Terms and Conditions Apply) B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 045-312-091-2   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 3 JULY 2017

   B2 JOMTIEN OFFERS ROOM RATE AS LOW AS 2 BAHT PER NIGHT
  !!! SOLD OUT !!! สมาชิก I AM B2 เตรียมตัวให้พร้อม…เพราะโปรใหญ่ของปีนี้กำลังจะมา!!! กับ "ห้องพักราคา 2 บาท" ที่ โรงแรมบีทู จอมเทียน บูติค แอนด์ บัดเจท  สำรองห้องพักพร้อมกันทั่วประเทศ วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ www.B2HOTEL.com ใครอยากได้ห้องพักราคาถูกเหมือนใด้ฟรี วางแผนเที่ยววันหยุดให้ดี ๆ แล้วเตรียมตัวจองกันได้เลยค่า โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยา บูติค แอนด์ บัดเจท ที่พักมีสไตล์ ตั้งอยู่ด้านหลังของร้านอาหารปูเป็น อันเลื่องชื่อสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารทะเล ห่างจากชายหาดจอมเทียนเพียง 700 เมตร และไม่ไกลจากตลาดน้ำสี่ภาค สงบ ส่วนตัว เดินทางสะดวก "เรียบหรูสะดวกสบายในราคาที่คุ้มค่า" เหมาะสมอย่างยิ่งกับการพักผ่อนหรือมาทำธุรกิจ เข้าพักได้ตั้งแต่: 2 ก.ค. - 31 ต.ค. 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) สิทธิพิเศษนี้แบบนี้เฉพาะสมาชิกไอแอมบีทูเท่านั้นนะคะ...... >> สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 << ......หากไม่อยากพลาดโปรโมชั่น “ห้องพักราคา 2 บาท” และข้อเสนอสุดพิเศษอื่น ๆ จากเครือโรงแรมบีทู…เราจัดโปรโมชั่นห้องพักราคา 2 บาท ให้ทุกเดือนตลอดปี 2560 ติดตามได้ที่ www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" Stay tuned for a huge saving promotion “2 BAHT PER ROOM PER NIGHT” (all-inclusive), 2 July 2017 at 14:00 through www.B2HOTEL.com. The rate has no clue, exclusively for I AM B2 members! Only 100 rooms up for grab! Don’t miss this chance! Offer is valid for a stay at B2 Jomtien Pattaya Boutique & Budget Hotel B2 Jomtien Pattaya Boutique & Budget Hotel offers panoramic views of the Ocean and Pattaya City. Located only 700 meters away from the Jomtien Beachfront, where the day is perfect for relaxing and the night for celebrating. A short distance from the 4-region floating market, a popular tourism spot in Pattaya and the Pu-Pen Restaurant - here you will find deliciously fresh seafood. Stay Period: 2 July - 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply) >> Become I AM B2 Member Click << and get a chance to enjoy the “2 baht/night” promotion and other special offers. We will be offering the “2 baht/night” promotion monthly. Follow us on www.B2HOTEL.com or our Facebook page "B2 Hotel" and you will not miss out this chance. สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member จองห้องพัก BOOK NOW! รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 2 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 (สงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) Stay period from 2 July – 31 October 2017 (excluding long weekends and public holidays). โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภทสุพีเรีย โรงแรมบีทู จอมเทียน บูติค แอนด์ บัดเจท (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อห้องพัก) This promotion is valid for the Superior Room category at B2 Jomtien Pattaya Boutique & Budget Hotel only (2 person-maximum per room). โปรโมชั่นนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This promotion applies to the only room rate, not include breakfast. Room upgrade is not applicable. โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักแต่ละครั้งได้เพียง 1 ห้อง ต่อ 1 คืน เท่านั้น Each booking with this promotion is limited to one room per night only. การสำรองห้องพักสำหรับโปรโมชั่นนี้ต้องชำระค่าห้องพักด้วยบัตรสมาชิก I AM B2 เท่านั้น Booking payment with this promotion must be made by I AM B2 card only. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com เท่านั้น This promotion is only valid for booking made directly through www.B2HOTEL.com. โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับโปรโมชั่นในขณะทำการจองห้องพัก This promotion is limited and subject to availability of rooms allocated to the promotion at the time of booking. การสำรองห้องพักใด ๆ ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this promotional rate is non-cancelable, cannot be amended and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The offer is valid for bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการสำรองแบบกลุ่ม หรือการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวได้ This promotion is not valid for group or travel agency bookings. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this promotion without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 02-222-1133   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 22 JUNE 2017

   B2 SPECIAL OFFERS AND DISCOUNTS FOR JULY 2017
  2 July 2017 : 2 THB/ROOM/NIGHT…DON’T MISS IT! สมาชิก I AM B2 เตรียมตัวให้พร้อม…เพราะโปรใหญ่ของปีนี้กำลังจะมา!!! กับ "ห้องพักราคา 2 บาท" ที่ โรงแรมบีทู จอมเทียน บูติค แอนด์ บัดเจท  สำรองห้องพักพร้อมกันทั่วประเทศ วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ www.B2HOTEL.com ใครอยากได้ห้องพักราคาถูกเหมือนใด้ฟรี วางแผนเที่ยววันหยุดให้ดี ๆ แล้วเตรียมตัวจองกันได้เลยค่า โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยา บูติค แอนด์ บัดเจท ที่พักมีสไตล์ ตั้งอยู่ด้านหลังของร้านอาหารปูเป็น อันเลื่องชื่อสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารทะเล ห่างจากชายหาดจอมเทียนเพียง 700 เมตร และไม่ไกลจากตลาดน้ำสี่ภาค สงบ ส่วนตัว เดินทางสะดวก "เรียบหรูสะดวกสบายในราคาที่คุ้มค่า" เหมาะสมอย่างยิ่งกับการพักผ่อนหรือมาทำธุรกิจ เข้าพักได้ตั้งแต่: 2 ก.ค. - 31 ต.ค. 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) สิทธิพิเศษนี้แบบนี้เฉพาะสมาชิกไอแอมบีทูเท่านั้นนะคะ...... >> สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 << ......หากไม่อยากพลาดโปรโมชั่น “ห้องพักราคา 2 บาท” และข้อเสนอสุดพิเศษอื่น ๆ จากเครือโรงแรมบีทู…เราจัดโปรโมชั่นห้องพักราคา 2 บาท ให้ทุกเดือนตลอดปี 2560 ติดตามได้ที่ www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" Stay tuned for a huge saving promotion “2 BAHT PER ROOM PER NIGHT” (all-inclusive), 2 July 2017 at 14:00 through www.B2HOTEL.com. The rate has no clue, exclusively for I AM B2 members! Only 100 rooms up for grab! Don’t miss this chance! Offer is valid for a stay at B2 Jomtien Pattaya Boutique & Budget Hotel B2 Jomtien Pattaya Boutique & Budget Hotel offers panoramic views of the Ocean and Pattaya City. Located only 700 meters away from the Jomtien Beachfront, where the day is perfect for relaxing and the night for celebrating. A short distance from the 4-region floating market, a popular tourism spot in Pattaya and the Pu-Pen Restaurant - here you will find deliciously fresh seafood. Stay Period: 2 July - 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply) >> Become I AM B2 Member Click << and get a chance to enjoy the “2 baht/night” promotion and other special offers. We will be offering the “2 baht/night” promotion monthly. Follow us on www.B2HOTEL.com or our Facebook page "B2 Hotel" and you will not miss out this chance. More information >> 10 July 2017 : LIKE & SHARE … WIN FREE STAY เครือโรงแรมบีทูมาแจกห้องพักฟรีอีกแล้วค่า!!! กติกาง่ายๆ เพียงแค่กดถูกใจเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" และ Share ภาพกิจกรรมพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นสั้นๆกับคำถาม “ถ้าได้ไปเที่ยวอีสาน อยากไปพักที่บีทูสาขาไหน?” เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ B2 Gift Room card สำหรับเข้าพักฟรีที่โรงแรมบีทูในภาคอีสาน สาขาไหนก็ได้ตามใจคุณ!!! เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน และรางวัลแก้วน้ำบีทูสุดเท่ห์อีก 15 รางวัล ที่โรงแรมบีทูภาคอีสานทั้ง 5 สาขาได้แก่ โรงแรมบีทู โคราช บูติค แอนด์ บัดเจท, โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติค แอนด์ บัดเจท, โรงแรมบีทู อุบล บูติค แอนด์ บัดเจท, โรงแรมบีทู อุดร บูติค แอนด์ บัดเจท และโรงแรมบีทู ขอนแก่น บูติค แอนด์ บัดเจท ระยะเวลาร่วมสนุก: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 23.00 น. Like & Share our post for a chance to win complimentary room nights and other prizes! It’s easy for you to win one! What you have to do is “Like” our FB page and “Share” the post with a comment regarding the question “If you are planning to visit ISAN, which B2 Hotel branch do you want to stay?” It’s easy, Right? The prizes 1 complimentary room night at any B2 Hotel in ISAAN (B2 Buriram Boutique & Budget Hotel, B2 Ubon Boutique & Budget Hotel, B2 Udon Boutique & Budget Hotel, B2 Khon Kaen Boutique & Budget Hotel or B2 Korat Boutique & Budget Hotel) B2 Coffee Mugs Participating period: 10 July 2017 from 09:00 to 23:00 (Terms and Conditions Apply) More information >> 20 - 22 : SPECIAL ROOM RATE 20% OFF เครือโรงแรมบีทูชวนเพื่อน ๆ ร่วมสนุกรับส่วนลดการจองห้องพักง่าย ๆ เพียงแค่ Like เฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" และแชร์ภาพกิจกรรม “SPECIAL ROOM RATE 20% OFF” ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของท่านโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ แล้วแคปภาพห้องพักที่ท่านชอบ โพสต์ใต้ภาพกิจกรรมพร้อมใส่แฮชแท็ก #B2HOTEL เพียงเท่านี้ก็รับไปเลย...ส่วนลด 20% สำหรับเพื่อใช้สำรองห้องพักตามรูปที่คุณเลือก!! ระยะเวลาร่วมสนุก : 20-22 กรกฎาคม 2560 Join our fun activity and get 20% off for your next stay. What you have to do is “Like” our FB page, “Share” our post with any photo of our guest room that you wish to stay to your timeline together with the hash tag #B2HOTEL. Participating period: 20 - 22 July 2017 More information >>   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 22 JUNE 2017

   B2 LIVE…GET FREE ROOMS & SPECIAL ROOM RATE UP TO 25% OFF
  !!! CLOSED !!! เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.นี้ เครือโรงแรมบีทูชวนเพื่อน ๆ มา Live กันที่แฟนเพจ "B2 Hotel" และร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามกับเรา... ใครตอบถูก รู้จริง รับไปเลยค่า!!! ห้องพักฟรี และส่วนลดห้องพักสูงสุด 25%รวมกว่า 60 รางวัล.... ประสบการณ์ใหม่ที่เราจะได้ใกล้ชิดกันแบบสุด ๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากเครือโรงแรมบีทูตลอดทั้งรายการ แล้วเจอกันนะคะ (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member เข้าร่วมกิจกรรม B2 LIVE รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม B2 Facebook Live Video ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกด Like เฟสบุคเพจ “B2 Hotel” พร้อมกดแชร์สาธารณะในขณะที่ B2 กำลัง Live Video จึงจะมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งรายละเอียดการสำรองห้องพักของท่านมาทาง Inbox ภายในช่วงเวลาของการ Live Video เพื่อยืนยันสิทธิ์สำรองห้องพัก ดังต่อไปนี้ • ชื่อ-นามสกุล • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ • อีเมล์ • วันที่ท่านต้องการเข้าพัก (Check-in / Check-out date) เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับท่านทาง inbox เพื่อยืนยันสิทธิ์สำรองห้องพัก โดยท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 3 ช่องทางคือ 1. ชำระผ่านบัตรสมาชิก I AM B2 2. ชำระผ่านบัตรเครดิต 3. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ภายใน 24 ชั่วโมง) หากผู้ที่ชนะกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งสิทธิ์จองห้องพักภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตามกฎหรือไม่รับผิดชอบในการจองห้องพัก ท่านจะถูก Black list และตัดสิทธิ์การสำรองห้องพักในราคาพิเศษและหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯเสนอให้ในทุกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิเศษดังกล่าวสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและกติกาอย่างถูกต้อง และคอมเม้นท์ใต้ภาพด้วยถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ไม่ควรคอมเม้นต์เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาประมูล บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ เงื่อนไขการจองห้องพัก ห้องพักฟรีและส่วนลดห้องพักที่นำมาร่วมกิจกรรม สามารถใช้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 เฉพาะผู้ที่ส่งรายละเอียดการสำรองห้องพักครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และชำระค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าพัก ห้องพักในราคาพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด อัพเกรดห้องพักได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท บริษัท จีพีซีเอ็มกรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์โรงแรมบีทู ทุกสาขา B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 02-222-1133   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 22 JUNE 2017

   B2 PAI PREMIER RESORT HOTEL SALE 50% OFF! FOR LUXURY POOL ACCESS ROOM
  โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์ รีสอร์ท ลด 50% รับหน้าฝน สำหรับการจองห้องพักประเภท Luxury Pool Access Room (ไม่รวมอาหารเช้า) เมื่อจองผ่าน www.B2HOTEL.com หรือ B2 Hotel Mobile Application (iOS / Android) หรือ B2 Call Center 02-222-1133 สำรองห้องพัก: 1 - 30 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาเข้าพัก: 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560 SALE 50% OFF! enjoy exclusive saving rate only 1,000 THB (Incl. VAT) per room per night for Luxury Pool Access Room at B2 Pai Premier Resort Hotel, Mae Hong Son, Thailand. Booking Period: 1 - 30 June 2017 Stay Period: 1 June - 31 October 2017 รายละเอียดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ข้อเสนอพิเศษนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This special offer is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ข้อเสนอพิเศษนี้ สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภท Luxury Pool Access Room เท่านั้น (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อห้องพัก) โรงแรมอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม หากมีผู้เข้าพักมากกว่าที่กำหนดไว้ This special offer is subject to availability for only Luxury Pool Access Room (single or double occupancy and 2 person-maximum per room) and extra person charges may apply. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ www.B2HOTEL.com หรือ B2 Hotel Mobile Application (iOS / Android) หรือ B2 Call Center 02-222-1133 เท่านั้น This special offer is only valid for bookings made on www.B2HOTEL.com or B2 Hotel Mobile Application (iOS / Android) or B2 Call Center 02-222-1133 only. ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This special offer applies to the room only rate, excluding breakfast and Room upgrade is not applicable. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักแต่ละครั้งได้เพียง 1 ห้อง ต่อ 1 คืน เท่านั้น Each booking with this special offer is limited to one room per night only. ข้อเสนอพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับข้อเสนอพิเศษ ในขณะทำการจองห้องพัก This special offer is limited and subject to availability of rooms allocated to the offer at the time of booking. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระเงินค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเรตราคาที่เสนอให้องค์กร, การสำรองแบบกลุ่ม, หรือการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว This special offer is valid for new bookings made in accordance with these Terms and Conditions and does not apply to corporate, group rates or travel agency bookings. การสำรองห้องพักใด ๆ ตามข้อเสนอนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอใด หรือ อัตราค่าห้องพักพิเศษอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้ Any booking with this special offer is non-cancelled, non-refundable, cannot be amended or redeemed for cash and cannot be combined with any other offer or negotiated rate with these terms and condition of the offer. สมาชิก I AM B2 มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมจากข้อเสนอพิเศษนี้ แต่ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิก I AM B2 ชำระเงินค่าห้องพักในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกกรุณาแสดงบัตร I AM B2 ของท่านที่แผนกต้อนรับของโรงแรมในวันเข้าพัก I AM B2 members are eligible to collect points from this special offer but cannot use I AM B2 card to pay for any booking related to this special offer. For your benefits, please present your I AM B2 card at the hotel reception at the time of check in. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this special offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 02-222-1133   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 8 JUNE 2017 B2 PAI PREMIER RESORT - PAI, MAE HONG SON

   NOW OPEN! B2 UBON BOUTIQUE & BUDGET HOTEL
  เครือโรงแรมบีทูเปิดโรงแรมใหม่ล่าสุด "โรงแรมบีทู อุบล บูติค แอนด์ บัดเจท" เราขอเสนอโปรโมชั่นพิเศษสุด ห้องพัก Superior และ Deluxe ราคาเดียวเพียง 540 บาท/ห้อง/คืน เมื่อสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com, B2 App (iOS / Android) และ B2 Call Center 02-222-1133 ที่พักระดับคุณภาพในราคาประหยัด พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มค่าและความสะดวกสบายสูงสุดตลอดการเข้าพัก *โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก สำรองห้องพัก: 31 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาเข้าพัก: 20 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2560 ONE PRICE! enjoy exclusive saving rate only 540 THB (Incl. VAT) per room per night for Superior Room or Deluxe Room at B2 Ubon Boutique & Budget Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand. Booking Period: 31 May - 30 June 2017 Stay Period: 20 June - 31 October 2017 รายละเอียดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ข้อเสนอพิเศษนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This special offer is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ข้อเสนอพิเศษนี้ สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภท Superior Room OR Deluxe Room เท่านั้น (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อห้องพัก) โรงแรมอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม หากมีผู้เข้าพักมากกว่าที่กำหนดไว้ This special offer is subject to availability for only Superior Double Room or Deluxe Room (single or double occupancy and 2 person-maximum per room) and extra person charges may apply. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ www.B2HOTEL.com, B2 Hotel Mobile Application (iOS / Android), และ B2 Call Center 02-222-1133 เท่านั้น This special offer is only valid for bookings made on www.B2HOTEL.com, B2 Hotel Mobile Application (iOS / Android), and B2 Call Center 02-222-1133 only. ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This special offer applies to the room only rate, excluding breakfast and Room upgrade is not applicable. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักแต่ละครั้งได้เพียง 1 ห้อง ต่อ 1 คืน เท่านั้น Each booking with this special offer is limited to one room per night only. ข้อเสนอพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับข้อเสนอพิเศษ ในขณะทำการจองห้องพัก This special offer is limited and subject to availability of rooms allocated to the offer at the time of booking. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระเงินค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเรตราคาที่เสนอให้องค์กร, การสำรองแบบกลุ่ม, หรือการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว This special offer is valid for new bookings made in accordance with these Terms and Conditions and does not apply to corporate, group rates or travel agency bookings. ข้อเสนอพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ This special offer cannot be used on any public holiday, high season and peak period. การสำรองห้องพักใด ๆ ตามข้อเสนอนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอใด หรือ อัตราค่าห้องพักพิเศษอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้ Any booking with this special offer is non-cancelled, non-refundable, cannot be amended or redeemed for cash and cannot be combined with any other offer or negotiated rate with these terms and condition of the offer. สมาชิก I AM B2 มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมจากข้อเสนอพิเศษนี้ แต่ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิก I AM B2 ชำระเงินค่าห้องพักในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกกรุณาแสดงบัตร I AM B2 ของท่านที่แผนกต้อนรับของโรงแรมในวันเข้าพัก I AM B2 members are eligible to collect points from this special offer but cannot use I AM B2 card to pay for any booking related to this special offer. For your benefits, please present your I AM B2 card at the hotel reception at the time of check in. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this special offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 02-222-1133   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 2 JUNE 2017 B2 UBON BOUTIQUE & BUDGET HOTEL - UBON RATCHATHANI

   STAY 3 PAY 2 NIGHT @ B2 KORAT HOTEL
  !!! SOLD OUT !!! เครือโรงแรมบีทู ชวนคุณท่องเที่ยวเพลิดเพลินที่จังหวัดนครราชสีมา และมาสำรองห้องพักในราคาเบา ๆ ที่ โรงแรมบีทู โคราช บูติค แอนด์ บัดเจท กับโปรโมชั่นราคาพิเศษ "พัก 3 คืน จ่าย 2 คืน" เติมสีสันให้กับวันหยุดพักผ่อนด้วยที่พักมาตรฐานระดับ 3 ดาว โรงแรมบีทูโคราช บูติค แอนด์ บัดเจท ตั้งบนทำเลที่เงียบสงบใกล้ตัวเมืองนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช, เดอะมอลล์ โคราช ร้านอาหาร หรือสถานบันเทิง อยู่ห่างจากโรงแรมออกไปเพี่ยงไม่กี่นาที ด้วยมาตรฐานการบริการและสิ่งอำนายความสะดวกครบครัน (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) สำรองห้องพัก: 15 - 20 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาเข้าพัก: 15 มิถุนายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 ** สมาชิก I AM B2 มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมจากโปรโมชั่นนี้ แต่ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิก I AM B2 ชำระเงินค่าห้องพักในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ** 3 NIGHT FOR THE PRICE OF 2 Stay in style with B2 Korat Boutique & Budget Hotel and enjoy our special saving room rate promotion "Stay 3 nights, Pay for 2 nights". Room rates start from 550 baht/night. B2 Korat Boutique & Budget Hotel is another great choice for you to stay in Nakhon Ratchasima. The hotel is situated close to downtown Nakhon Ratchasima with a calm and cozy location, where you can reach shopping malls such as Central Plaza or Terminal21 Korat, famous restaurants and clubs in less than 5 minutes (Terms and Conditions Apply). Booking Period: 15 - 20 June 2017 Stay Period: 15 June 2017 - 31 October 2017 ** I AM B2 members are eligible to collect points from this promotion but cannot use I AM B2 card to pay for any booking related to this promotion. ** จองห้องพัก BOOK NOW! รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560 (สงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) Stay period from 15 June – 31 October 2017 (excluding long weekends and public holidays). โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภทซูพีเรีย โรงแรมบีทู โคราช บูติค แอนด์ บัดเจท (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อห้องพัก) This promotion is valid for the Superior Room category at B2 Korat Boutique & Budget Hotel (2 person-maximum per room). โปรโมชั่นนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This promotion applies to the only room rate, not include breakfast. Room upgrade is not applicable. โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักแต่ละครั้งได้เพียง 1 ห้อง ต่อ 3 คืน เท่านั้น Each booking with this promotion is limited to one room per three night only. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com และ B2 Call Center 02-222-1133 เท่านั้น This promotion is only valid for booking made directly through www.B2HOTEL.com And B2 Call Center 02-222-1133 only โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับโปรโมชั่นในขณะทำการจองห้องพัก This promotion is limited and subject to availability of rooms allocated to the promotion at the time of booking. การสำรองห้องพักใดๆ ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this promotional rate is non-cancelable, cannot be amended and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The offer is valid for bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this promotion without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 02-222-1133   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 2 JUNE 2017

   LIKE & SHARE … WIN FREE STAY
  !!! CLOSED !!! เครือโรงแรมบีทูชวนคุณและเพื่อนๆ มาพักฟรีอีกแล้วค่า!!! รอบนี้เรามาแจกห้อง Deluxe Triple Room ที่เข้าพักได้ถึง 3 ท่านในห้องเดียว กติกาง่าย ๆ เพียงแค่กดถูกใจเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" และ Share ภาพกิจกรรมนี้ พร้อมคอมเม้นท์ 3 คำ ที่บ่งบอกถึงความเป็น "B2 HOTEL" เช่น >> ถูก ดี นอนสบาย<< แล้วแท็กหาเพื่อนอย่างน้อย 2 คนที่อยากให้มาพักกับเรา เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้น บัตร B2 Gift Room Card ห้องพักฟรี 2 วัน 1 คืน สำหรับห้องพักประเภท Deluxe Triple Room 1 รางวัล บัตรรับประทานอาหารร้าน Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับไปดินเนอร์ฟิน ๆ กับคนรู้ใจ 5 รางวัล B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ 10 รางวัล ระยะเวลาร่วมสนุก: 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 23.00 น. (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) ร่วมสนุกกิจกรรม Click Here Like & Share our post for a chance to win a complimentary room night and other prizes! It’s easy for you to win one! What you have to do is "Like" our Facebook page, "Share" the post with 3 cool captions for B2 Hotels (for example "Fair Price, Good Location and Super Comfort") and then "Tag" to your FB friends at least 2 persons. See? It’s easy, Right? The prizes 1 complimentary Deluxe Triple room night 1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha B2 Coffee Mugs Participating period: 9 June 2017 from 09:00 to 23:00 (Terms and Conditions Apply) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Click Here B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 02-222-1133   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 2 JUNE 2017

   B2 SPECIAL OFFERS AND DISCOUNTS FOR JUNE 2017
  2 June 2017 : 2 THB/ROOM/NIGHT…DON’T MISS IT! หน้าฝนใกล้เข้ามาแล้วทุกที กรีนซีซั่นแบบนี้ บีทู เมาน์เทน พาโน เรสซิเดนซ์ ขอมอบช่วงเวลาดีๆสำหรับสมาชิก I AM B2 กับโปรโมชั่น "ห้องพักราคา 2 บาท" ... สำรองห้องพักพร้อมกันทั่วประเทศ วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ www.B2HOTEL.com พักสบายในราคาเบา ๆ อย่าปล่อยให้โอกาสดีดีแบบนี้หลุดมือไปนะคะ เข้าพักได้ตั้งแต่: 2 มิถุนายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) >> สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 << หากไม่อยากพลาดโปรโมชั่น “ห้องพักราคา 2 บาท” และข้อเสนอสุดพิเศษอื่น ๆ จากเครือโรงแรมบีทู…เราจัดโปรโมชั่นห้องพักราคา 2 บาท ให้ทุกเดือนตลอดปี 2560 ติดตามได้ที่ www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" Stay tuned for a huge saving promotion “2 BAHT PER ROOM PER NIGHT” (all-inclusive), 2 June 2017 at 14:00 through www.B2HOTEL.com. The rate has no clue, exclusively for I AM B2 members! Only 20 rooms up for grab! Don’t miss this chance! Offer is valid for a stay at B2 Mountain Pano Residence Chiang Mai. Stay Period: 2 June 2017 - 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply) >>Become an I AM B2 Member click<< to get the chance to enjoy the “2 baht/night” promotion and other special offers. We will be offering the “2 baht/night” promotion monthly. Follow us on www.B2HOTEL.com or our Facebook page “B2 Hotel” and you will not miss out this chance. More information >> 9 JUNE 2017 : LIKE & SHARE … WIN FREE STAY เครือโรงแรมบีทูชวนคุณและเพื่อนๆ มาพักฟรีอีกแล้วค่า!!! รอบนี้เรามาแจกห้อง Deluxe Triple Room ที่เข้าพักได้ถึง 3 ท่านในห้องเดียว กติกาง่าย ๆ เพียงแค่กดถูกใจเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" และ Share ภาพกิจกรรมนี้ พร้อมคอมเม้นท์ 3 คำ ที่บ่งบอกถึงความเป็น "B2 HOTEL" เช่น >> ถูก ดี นอนสบาย<< แล้วแท็กหาเพื่อนอย่างน้อย 2 คนที่อยากให้มาพักกับเรา เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้น บัตร B2 Gift Room Card ห้องพักฟรี 2 วัน 1 คืน สำหรับห้องพักประเภท Deluxe Triple Room 1 รางวัล บัตรรับประทานอาหารร้าน Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับไปดินเนอร์ฟิน ๆ กับคนรู้ใจ 5 รางวัล B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ 10 รางวัล ระยะเวลาร่วมสนุก: 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 23.00 น. (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) Like & Share our post for a chance to win a complimentary room night and other prizes! It’s easy for you to win one! What you have to do is "Like" our Facebook page, "Share" the post with 3 cool captions for B2 Hotels (for example "Fair Price, Good Location and Super Comfort") and then "Tag" to your FB friends at least 2 persons. See? It’s easy, Right? The prizes 1 complimentary Deluxe Triple room night 1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha B2 Coffee Mugs Participating period: 9 June 2017 from 09:00 to 23:00 (Terms and Conditions Apply) More information >> 15 - 20 JUNE 2017 : STAY 3 PAY 2 เครือโรงแรมบีทู ชวนคุณท่องเที่ยวเพลิดเพลินที่จังหวัดนครราชสีมา และมาสำรองห้องพักในราคาเบา ๆ ที่โรงแรมบีทู โคราช บูติค แอนด์ บัดเจท กับโปรโมชั่นราคาพิเศษ "พัก 3 คืน จ่าย 2 คืน" เติมสีสันให้กับวันหยุดพักผ่อนด้วยที่พักมาตรฐานระดับ 3 ดาว โรงแรมบีทูโคราช บูติค แอนด์ บัดเจท ตั้งบนทำเลที่เงียบสงบใกล้ตัวเมืองนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช, เดอะมอลล์ โคราช ร้านอาหาร หรือสถานบันเทิง อยู่ห่างจากโรงแรมออกไปเพี่ยงไม่กี่นาที ด้วยมาตรฐานการบริการและสิ่งอำนายความสะดวกครบครัน (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) สำรองห้องพัก: 15 - 20 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาเข้าพัก: 15 มิถุนายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 3 NIGHT FOR THE PRICE OF 2 Stay in style with B2 Korat Boutique & Budget Hotel and enjoy our special saving room rate promotion "Stay 3 nights, Pay for 2 nights". Room rates start from 550 baht/night. B2 Korat Boutique & Budget Hotel is another great choice for you to stay in Nakhon Ratchasima. The hotel is situated close to downtown Nakhon Ratchasima with a calm and cozy location, where you can reach shopping malls such as Central Plaza or Terminal21 Korat, famous restaurants and clubs in less than 5 minutes (Terms and Conditions Apply). Booking Period: 15 - 20 June 2017 Stay Period: 15 June 2017 - 31 October 2017 More information >> 24 JUNE 2017 : B2 LIVE…GET FREE ROOMS & SPECIAL ROOM RATE UP TO 25% OFF 24 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. เครือโรงแรมบีทูชวนเพื่อนๆมา Live กันที่แฟนเพจ "B2 Hotel" กับกิจกรรม "B2 Live" ห้องพักราคาสุดพิเศษลดสูงสุด 50%...สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เราจะได้ใกล้ชิดกันแบบสุด ๆ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าพักกับเครือโรงแรมบีทู พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากเครือโรงแรมบีทูตลอดทั้งรายการ (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) B2 Hotels offer special room rates up to 50% off. To enjoy this offer, you just "join us on Facebook Live" We will start to Live on 24 June 2017 at 05:00 p.m. Don’t miss out! (Terms and Conditions Apply). More information >>   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 26 MAY 2017

   B2 HOTEL GROUP INKS DEAL WITH GLOBAL PARTNER TO BOOTH CUSTOMER SERVICE EXPERIENCE
  B2 Boutique and Budget Hotels, also known as "B2 Hotels", Thailand's fastest growing and the most recognized hotel brand in the economy segment, has jointly signed an agreement with Guestline, market leaders in innovative cloud hosted property management solutions and services for the hospitality sector to supply hospitality technology for use within the B2 Hotels' projects. Mr. Niran Chawla, founder and CEO of B2 Hotels, recently visited Guestline’s UK based head office to participate in the signing ceremony with Guestline CEO, Andrew McGregor, Head of Commercial Development, James Cannon and Sales and Marketing Director, Rupert Gutteridge. This marks the beginning of an important partnership between two industry leading companies.   B2 HOTEL GROUP INKS DEAL WITH GLOBAL PARTNERS TO BOOTH CUSTOMER SERVICE EXPERIENCE "We are delighted to partner with Guestline in providing enhanced service to our customers. Within the Guestline’s award winning property management system Rezlynx, Guestline distribution and a number of industry integrations, will add significantly to power the day-to-day management, raise service levels, drive revenues and reduce our management costs of each B2 Hotel’s property. By partnering with Guestline not only allow us to operate our hotels more efficiently, but its technology solutions will also facilitate seamless our hotel guests check-in and booking experience." Mr. Niran Chawla, said. He added: "Personally, I am a big fan of technology. We are now in an era where hotel technology is transforming the way hoteliers are providing service to their guests. With technology will provide a better experience for guests. In particular, the new generation of hotel guests does not want hotels to tell them how to experience hotels – In other word; they want to manage their own room selection and check-in, all through a booking channel that can be quickly and easily accessed." B2 Hotel Group ลงนามเซ็นสัญญากับพันธมิตรระดับโลก เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าพัก เครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท หรือที่เป็นที่รู้จักในนาม "โรงแรมบีทู" แบรนด์โรงแรมที่เติบโตเร็วที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในกลุ่มโรงแรมบัดเจทในประเทศไทย ได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมมือกับบริษัท Guestline ผู้นำด้านเทคโนโลยีโรงแรมด้านนวัตกรรมคลาวด์จากประเทศอังกฤษ พัฒนาระบบการจัดการโรงแรมให้ล้ำสมัยสำหรับปรับใช้ในเครือโรงแรมบีทูทุกสาขาเพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น นายนิรันดร์ จาวลา ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งเครือโรงแรมบีทู ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของบริษัท Guestline ในประเทศอังกฤษเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท Guestline นายแอนดรู แมคเกรเกอร์ ซีอีโอ, นายเจมส์ แคนนอน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ นายรูเพิร์ต กัตเตอร์ริจด์ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนครั้งสำคัญระหว่างสองบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรม B2 Hotel Group ลงนามเซ็นสัญญากับพันธมิตรระดับโลก เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าพัก นายนิรันดร์ จาวลา ซีอีโอ เครือโรงแรมบีทูกล่าวถึงการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือบริษัท Guestline ให้เป็นผู้พัฒนาและจัดการเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเครือโรงแรมบีทูด้วยประสิทธิภาพของระบบ Rezlynx PMS ของ Guestline ซึ่งเป็นระบบการจัดการโรงแรมของบริษัทที่ใช้อย่างแพร่หลายในโรงแรมทั่วโลกผสานเข้ากับระบบจัดการอื่น ๆ ของเรา จะทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ, ยกระดับการให้บริการลูกค้า, เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของโรงแรมบีทูแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเป็นพันธมิตรกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโรงแรมอย่าง Guestline ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราดำเนินธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่เทคโนโลยีต่าง ๆ ของ Guestline จะทำให้เครือโรงแรมบีทูสามารถให้บริการในทุก ๆ มิติของการเข้าพักของแขกผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็น การเช็คอิน เช็คเอาท์ รวมถึงจองห้องพักได้จากทุกที่ทุกเวลาแบบไม่จำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่แขกผู้เข้าพักก็จะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นกัน" ทั้งนี้ ซีอีโอ โรงแรมบีทู นายนิรันดร์ จาวลา ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า "ผมเป็นคนที่ชื่นชอบและให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม เรากำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีของโรงแรมกำลังเปลี่ยนวิธีการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทั่วโลกในการบริการแก่ลูกค้าของพวกเขา เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมในยุคปัจจุบันไม่กลัวการใช้เทคโนโลยี พวกเขากำลังมองหาที่พักที่พวกเขารู้สึกสบายใจและให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านโดยปราศจากความวุ่นวายและความเป็นทางการของเคาน์เตอร์เช็คอินและแผนกต้อนรับส่วนหน้า ด้วยความรู้สึกเป็นอิสระที่ต้องการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการได้ด้วยตัวเองที่ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ที่ได้มีการปรับโมเดลธุรกิจโดยมุ่งเน้นคอนเซ็ปต์การให้บริการลูกค้าที่นำเอาดิจิตอล แพลตฟอร์มมาผนวก เพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจ เสริมประสิทธิภาพในการบริการ และตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น" About Guestline: https://goo.gl/hsrnBb


  POST ON 22 MAY 2017

   B2 MOUNTAIN PANO OFFERS ROOM RATE AS LOW AS 2 BAHT PER NIGHT
  !!! SOLD OUT !!! หน้าฝนใกล้เข้ามาแล้วทุกที กรีนซีซั่นแบบนี้ บีทู เมาน์เทน พาโน เรสซิเดนซ์ ขอมอบช่วงเวลาดีๆสำหรับสมาชิก I AM B2 กับโปรโมชั่น "ห้องพักราคา 2 บาท" ... สำรองห้องพักพร้อมกันทั่วประเทศ วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ www.B2HOTEL.com พักสบายในราคาเบา ๆ อย่าปล่อยให้โอกาสดีดีแบบนี้หลุดมือไปนะคะ บีทู เมาน์เทน พาโน เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของเมืองเชียงใหม่ เพียง 5 นาทีจากนิมมานเหมินทร์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเซ็นทรัลเฟสติวัล เมย่า โลตัสคำเที่ยง ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สถานที่ราชการ แหล่งธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งสามารถเข้าออกได้หลายทาง ด้วยทำเลที่สะดวกสบายต่อการเดินทางนี้ ทำให้การเดินทางของคุณง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น การพักผ่อนที่วิเศษที่สุดของคุณจะเกิดขึ้นที่นี่... บีทู เมาน์เทน พาโน เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ เข้าพักได้ตั้งแต่: 2 มิถุนายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) >> สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 << หากไม่อยากพลาดโปรโมชั่น “ห้องพักราคา 2 บาท” และข้อเสนอสุดพิเศษอื่น ๆ จากเครือโรงแรมบีทู…เราจัดโปรโมชั่นห้องพักราคา 2 บาท ให้ทุกเดือนตลอดปี 2560 ติดตามได้ที่ www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" Stay tuned for a huge saving promotion “2 BAHT PER ROOM PER NIGHT” (all-inclusive), 2 June 2017 at 14:00 through www.B2HOTEL.com. The rate has no clue, exclusively for I AM B2 members! Only 20 rooms up for grab! Don’t miss this chance! Offer is valid for a stay at B2 Mountain Pano Residence Chiang Mai. Retreat to the B2 Mountain Pano Residence Chiang Mai where you will find yourself located in city with a peaceful atmosphere. The hotel is within easy reach to leading shopping malls, Central Festival, Maya Lifestyle Shopping Center and Lotus Khamtieng as well as restaurants, entertainment area, Lana golf course, and other tourist attractions. Stay Period: 2 June 2017 - 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply) >>Become an I AM B2 Member click<< to get the chance to enjoy the “2 baht/night” promotion and other special offers. We will be offering the “2 baht/night” promotion monthly. Follow us on www.B2HOTEL.com or our Facebook page "B2 Hotel" and you will not miss out this chance. สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member จองห้องพัก BOOK NOW! รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 2 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560 (สงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) Stay period from 2 June – 31 October 2017 (excluding long weekends and public holidays). โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภทสุพีเรีย โรงแรมบีทู เมาน์เทน พาโน เรสซิเดนซ์(สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อห้องพัก) This promotion is valid for the Superior Room category at B2 Mountain Pano Residence Chiang Mai only (2 person-maximum per room). โปรโมชั่นนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This promotion applies to the only room rate, not include breakfast. Room upgrade is not applicable. โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักแต่ละครั้งได้เพียง 1 ห้อง ต่อ 1 คืน เท่านั้น Each booking with this promotion is limited to one room per night only. การสำรองห้องพักสำหรับโปรโมชั่นนี้ต้องชำระค่าห้องพักด้วยบัตรสมาชิก I AM B2 เท่านั้น Booking payment with this promotion must be made by I AM B2 card only. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com เท่านั้น This promotion is only valid for booking made directly through www.B2HOTEL.com. โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับโปรโมชั่นในขณะทำการจองห้องพัก This promotion is limited and subject to availability of rooms allocated to the promotion at the time of booking. การสำรองห้องพักใด ๆ ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this promotional rate is non-cancelable, cannot be amended and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The offer is valid for bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการสำรองแบบกลุ่ม หรือการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวได้ This promotion is not valid for group or travel agency bookings. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this promotion without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Mountain Pano Residence Chiang Mai หากท่านกำลังมองหาคอนโดเพื่อการลงทุน เราขอนำเสนอเอกสิทธิเฉพาะคุณที่ดีที่สุด อัตราผลตอบแทนที่มั่นคง 7% ต่อปี นานถึง 4 ปี ด้วยการดูแลอย่างมืออาชีพ จากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดการบริหารโรงแรมโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการลงทุนจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคง พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เหนือกว่าให้คุณเข้าพักฟรี 50 คืนต่อปี ในเครือโรงแรมบีทูกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ สังคมส่วนตัว ในบรรยากาศที่แสนสงบใจกลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ช็อปปิง ย่านธุรกิจ ตอบสนองรสนิยมที่ทันสมัย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำระบบเกลือ ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว….. ติดต่อเราได้ที่ B2 Call Center : 02-222-1133 THE ULTIMATE OWNERSHIP OF CONDOMINIUM BY B2 CONDO. B2 Mountain Pano Condominium is the ideal place where you can enjoy special privileges. When purchasing a condominium unit at B2Mountain Pano Condominium, owners will get the Invest 1 Get 27 opportunities that guarantee genuinely profitable returns with free stays inB2 Hotels throughout Thailand, and more importantly, you also have our highly experienced hotel and asset management teams to ensure your stable and profitable investment and maintain your benefit throughout 4 years of the project. B2 Mountain Pano is the perfect project for anyone looking to buy in Chiang Mai purely for investment purposes. What will you gain from purchasing a condominium unit at B2 Mountain Pano? Exclusive Fully-furnished (cost over THB 350,000) - Ready to Move In RECEIVE excellent 7% annual dividend-based return paid every month for 4 consecutive years. Get free stays at all locations in B2 Boutique & Budget Hotels through Thailand for 50 room nights per year. Peaceful privacy in the heart of the charm Chiang Mai near a hub of tourist attractions, shopping malls and business areas. More details of the Condominium Project B2 Mountain Pano is the perfect project for anyone looking to buy in Chiang Mai purely for investment purposes. This project brings together one of Thailand’s award-winning property development companies with a proven track-record after having successfully completed four other projects in the past, and one of the country’s leading hotel chains – B2 Hotel Group. Currently operating 30hotels throughout Thailand, B2 will be handling the management of the project. Their expertise in hotel management means that this project offers a fully Guaranteed Rental Scheme which offers buyers an excellent 7% annual dividend-based return paid every month for 4 consecutive years, which mean the condominium project that is operated as a hotel with a registration desk, cleaning service and more. The units are individually owned. Unit owners shall place their unit in the hotels rental program where it is rented out like any other hotel room. It will be operated for 4 years. After 4 years, the unit owners will have the option to individually lease it to others or live in it. But that’s not all – by investing in B2 Mountain Pano, you get to mix business with pleasure. In an offer that is completely unique in Thailand, by investing here, you can also stay in any of the B2 Hotel Group’s 30 hotels throughout Thailand completely free of charge for up to 50 room nights per year for the next 10 years! Choose from any of their locations whenever you fancy a vacation in Thailand, including Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiang Rai, Lampang, Udon Thani, Khon Kaen – as well as Chiang Mai itself. Usually, projects in Thailand which offer Guaranteed Rental Schemes from top hotel companies are priced at the upper end of the pricing scale. However, at B2 Mountain Pano, prices are exceptionally affordable – starting at just over THB 2 million. All of the units on the project are one-bedroom apartments, comfortably-sized as even the smallest apartments are 41.1 sq.m. Larger sizes also available – up to a maximum of 53.18 sq.m. The offer here becomes even more attractive when you consider the fact that all of the apartments at B2Mountain Pano are supplied on a fully furnished basis – containing everything that guests need for four-star hotel living. The unique design of the building ensures that every unit in the building benefits from stunning views over Doi Suthep Mountain – even from the lowest floors. Another factor that makes B2 Mountain Pano such an ideal investment is the fact that the project is already finished and operating. So you don’t need to wait a couple of years before you start seeing a return on your investment – you’ll start receiving a monthly income as soon as the apartment has been paid for in full. As for the project itself, B2 Mountain Pano is a boutique development containing just 57 exclusive apartments. The development is located in the north of Chiang Mai, occupying a tranquil, yet convenient location as the majority of the city’s main attractions – including the Nimmanhaemin Road, Central Festival Shopping Mall, historic old town and Chiang Mai University are all just a short drive from here. Golf fans will appreciate the fact that it is located just a few hundred meters from Lanna Golf Course. Onsite facilities here include a swimming pool and an impressive reception area. For anyone looking at their first investment in Thailand – and those who want to enjoy frequent vacations in the country – there can be no better option than B2 Mountain Pano…… Contact sales office at 02-222-1133 B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 17 MAY 2017

   SPECIAL ROOM RATE STARTING FROM 22 THB/NIGHT ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! >> คลิกดูรายชื่อผู้ชนะการประมูลได้ที่นี่ << เครือโรงแรมบีทู ชวนเพื่อน ๆ มาเที่ยวพักผ่อนรับหน้าฝน แล้วมาจองห้องพักในราคาพิเศษสุดกับกิจกรรม "Live with B2 ประมูลห้องพัก+อาหารเช้า ในราคาเริ่มต้นเพียง 22 บาท" เปิดประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่ เฟสบุคเพจ "B2 Hotel" วันเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้จองห้องพักในราคาถูกกว่าใคร สามารถเลือกวันเข้าพักได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560 คุ้มแบบนี้ห้ามพลาดนะคะ! (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม) To enjoy this offer, you just join us on “Facebook Live" and bid for an acceptable room rate that you are willing to pay for. The ask price is as low as 22 baht per room per night including breakfast. We will start to LIVE on 27 May 2017 at 17:00. Don’t miss! Stay Period: 1 June – 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply). เปิดประสบการณ์สุดฟินกับบีทูสุดฮิตตลอดกาล 4 สาขา ที่เราจัดให้คุณตามคำเรียกร้อง อันดับที่ 1 สาขาฮิตติดชาร์ทตลอดกาล การันตียอดจองสูงสุดตลอดปี 2016 "B2 Khon Kaen Boutique & Budget Hotel" ประเภทห้องพักที่นำมาประมูล : Junior Suite Room + Vegan Breakfast (ราคาปกติ 990 บาท/คืน) อันดับที่ 2 ที่พักสุดหรูสไตล์บูติคใกล้เมืองกรุงเทพ "B2 Bangna Premier Hotel" ประเภทห้องพักที่นำมาประมูล : Deluxe Room + Vegan Breakfast (ราคาปกติ 1,350 บาท/คืน) อันดับที่ 3 สุดยอดที่พักราคาเบาๆที่คุ้มค่าที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ "B2 Mahidol Boutique & Budget Hotel" ประเภทห้องพักที่นำมาประมูล : Suite Room + Vegan Breakfast (ราคาปกติ 1,090 บาท/คืน) อันดับที่ 4 ที่พักสุดชิคกำลังฮิตสไตล์ Loft "B2 Phuket Boutique & Budget Hotel" ประเภทห้องพักที่นำมาประมูล : Deluxe Room + Vegan Breakfast (ราคาปกติ 950 บาท/คืน) สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member เติมเงินบัตรสมาชิก I AM B2 Tou up I AM B2   รายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลห้องพักผ่าน B2 Facebook Live Video ผู้เข้าร่วมประมูลต้องกด Like เฟสบุคเพจ "B2 Hotel" พร้อมกดแชร์สาธารณะในขณะที่ B2 กำลัง Live Video เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ การประมูลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เปิดประมูลห้องพักเริ่มต้นที่ราคา 22 บาท ผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมดจะต้องอยู่ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มรายการประมูลจนสิ้นสุดการประมูล การประมูลจะยึดเวลาของ Facebook ในโพสต์นั้นเป็นหลักโดยไม่อิงหน่วยวินาที หากมีผู้ลงราคาเดียวกันในนาทีเดียวกันผู้ที่ลำดับของโพสต์ขึ้นมาก่อนจะถือว่าเป็นผู้ลงราคานั้นก่อน ผู้ดำเนินรายการจะขานราคาผู้ที่ให้ราคาประมูลสูงสุดทั้งหมดสามครั้ง หากไม่มีผู้ใดให้ราคาที่สูงกว่า ผู้ดำเนินรายการจะประกาศปิดการประมูลห้องพักนั้นๆ ผู้ที่เสนอราคาห้องพักสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สำรองห้องพักในราคาที่ปิดประมูล ผู้ชนะการประมูลต้องแจ้งรายละเอียดการสำรองห้องพักของท่านมาทาง Inbox ภายในช่วงเวลาของการ Live Video เพื่อยืนยันสิทธิ์สำรองห้องพัก ดังต่อไปนี้ • ชื่อ-นามสกุล • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ • อีเมล์ • วันที่ท่านต้องการเข้าพัก (Check-in / Check-out date) เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับท่านทาง inbox เพื่อยืนยันสิทธิ์สำรองห้องพักที่ได้จากการประมูล โดยท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 3 ช่องทางคือ 1. ชำระผ่านบัตรสมาชิก I AM B2 2. ชำระผ่านบัตรเครดิต 3. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ภายใน 24 ชั่วโมง) หากผู้ที่ชนะการประมูลไม่ติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งสิทธิ์จองห้องพักภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตามกฏหรือไม่รับผิดชอบในการประมูล ท่านจะถูก Black list และตัดสิทธิ์การสำรองห้องพักในราคาพิเศษและหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯเสนอให้ในทุกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิเศษดังกล่าวสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและกติกาอย่างถูกต้อง และคอมเม้นท์ใต้ภาพด้วยถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ไม่ควรคอมเม้นต์เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาประมูล บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ เงื่อนไขการจองห้องพัก ห้องพักที่นำมาร่วมประมูลสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560 เฉพาะผู้ที่ส่งรายละเอียดการสำรองห้องพักครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และชำระห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าพัก ห้องพักในราคาประมูลไม่สามารถยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด อัพเกรดห้องพักได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่่อนไขของบริษัท บริษัท จีพีซีเอ็มกรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์โรงแรมบีทู ทุกสาขา B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 11 MAY 2017

   WEEKDAY SPECIAL ONE PRICE 495 THB/NIGHT ( !!! SOLD OUT !!! )
  !!! SOLD OUT !!! ห้ามพลาด!! โรงแรมบีทูขอนำเสนอโปรโมชั่นสุดคุ้ม "ห้องพักราคาเดียวทั่วไทย" กับ 2 แพ็คเกจสุดคุ้มโดนใจ...ที่ทุกคนรอคอย แพ็กเกจที่ 1 : ห้องพัก Superior เพียง 495 บาท/คืน สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ ไม่วุ่นวาย...ในวันธรรมดา แพ็กเกจที่ 2 : ห้องพัก Superior เพียง 595 บาท/คืน สำหรับการพักผ่อนได้ทุกวัน ในราคาเบา ๆ   แพ็กเก็จห้องพักราคาสุดพิเศษนี้มาในรูปแบบของบัตร “B2 Gift Room Card” แพ็กเกจที่ 1 จำหน่ายบัตรละ 1,485 บาท เข้าพักได้ 3 คืน(เฉลี่ยคืนละ 495 บาท) และ แพ็กเกจที่ 2 จำหน่ายบัตรละ 1,785 บาท เข้าพักได้ 3 คืน(เฉลี่ยคืนละ 595 บาท) แพ็คเกจไหนโดนใจ...ชอบแพ็คเกจไหนก็ตามใจเลือกเลยค่ะ... B2 Gift Room Card ทั้ง 2 แพ็จเกจสามารถเลือกใช้เข้าพักในเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 60 – ถึง 31 ต.ค. 60 และพิเศษสุดสำหรับลูกค้าบัตรสมาชิก I AM B2 รับเงินโบนัสสูงสุด 12% เมื่อเติมเงินบัตรสมาชิก I AM B2 ภายในงาน สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจและเติมเงินบัตรสมาชิกภายในงาน...ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ/เชียงใหม่ - หลวงพระบาง และ กรุงเทพฯ-เวียงจันทร์ ฟรี!! 2 ที่นั่ง และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท ...พบกับเราได้ที่งาน “วันธรรมดา น่าเที่ยว” 11-14 พฤษภาคม 2560 นี้ ที่บูธ C086 โซน C2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์….บูธสีส้มสดใสของเครือโรงแรมบีทูนะคะ (^__^)พนักงานที่น่ารักของเราจะคอยตอบคำถามและให้บริการการสำรองห้องพักค่ะ เราจัดให้คุณแบบไม่มีกั๊กขนาดนี้ ใครไม่มาถือว่าพลาดอย่างแรงค่า.....!!!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ B2 Call Center : 02 222 1133 หรือ www.B2HOTEL.com Don’t miss out! B2’s best value offer “ROOM RATE AT ONE PRICE" is back with very special 2 options that everyone has been waiting for. Option 1: Superior room at 495 baht/night (all-inclusive), valid for select weekday stays through October 31, 2017. Option 2: Superior room at 595 baht/night (all-inclusive), valid for stays all days of week through October 31, 2017. Both special room rate options offered in the form of the B2 Gift Room Card. Each card carried 3 deposit room nights on card which is valid for purchase of the qualified Superior Room type at any B2 Hotel in Thailand and can be used as long as the deposit room night remains on the card. The first B2 Gift Room Card option price is 1,485 baht (avg. of 495 bath/room/night) is not valid for stay on Friday and Saturday. The second B2 Gift Room Card option price is 1,785 baht (avg. of 595 bath/room/night). Terms and Conditions apply. Exclusive privilege for I AM B2 Members, get up to 12% top-up bonus when topping up your I AM B2 Card with us at the event. For those who purchase any B2 Gift Room Card option or top up I AM B2 Card at the event get a chance to win free 2 round trip airplane tickets to Luang Prabang or Vientiane and other prizes worth over 20,000 baht. Meet us at booth C086, zone C2, Queen Sirikit National Convention Centre from 11 – 14 May 2017. For more information, please contact B2 Call Center on 02-222-1133 or visit us at www.B2HOTEL.com. สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member เติมเงินบัตรสมาชิก I AM B2 Tou up I AM B2   รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้งานบัตร B2 Gift Room (Terms and Conditions) บัตรของขวัญห้องพักบีทู เป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (บริษัท) The B2 Gift Room Card (the “Card”) is a priority of GPCM Group Co., Ltd. (the “Company”). บัตรของขวัญห้องพักบีทู ("บัตร") เป็นบัตรของขวัญระบบ Prepaid Debit สามารถใช้ชำระค่าห้องพักแทนเงินสดเฉพาะประเภทของห้องพักที่ระบุไว้ที่โรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ณ สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทุกสาขาตามวัตถุประสงค์ของการออกบัตรนั้น ๆ ซึ่งจะปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมบัตร เท่ากับจำนวนคืนพักคงเหลือในบัตรได้ โดยผู้ถือบัตร ("ท่าน") ไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนโรงแรม ประเภทห้องพัก และ/หรือ ทำการอัพเกรดห้องพักได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น The B2 Gift Room Card is an unregistered card carrying a deposit room night(s) on card and can be only redeemed for the Qualified Room Type at the participating B2 Hotel as listed. The use of the Card is subject to the Conditions of Issue and Use of B2 Gift Room Card (“the Conditions of Issue”) which appeared on the attached document. The Card can be used as long as the eligible room night(s) remains on the Card. The Cardholder ("you") are not eligible to change a hotel you wish to stay, room type and room upgrade. ระยะเวลาสำรองห้องพักและเข้าพัก 11 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2560 Booking and Stay period: 11 May – 31 October 2017 บัตรของขวัญห้องพักบีทูครอบคลุมเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าทิป ค่าใช้จ่ายจิปาถะ หรือค่าบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าบริการอื่น ๆ เหล่านี้ และต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้โรงแรมก่อนการเช็คเอาท์ The Card is valid only for the expense of the guest room, not include food and beverages, gratuities, incidentals, or other hotel services. Incidental charges are the responsibility of the cardholder and these charges are to be paid directly to the hotel prior to check-out. การเข้าพักห้องพักประเภท Superior และ Superior Garden View ที่มีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปในวันเข้าพัก ท่านจะต้องชำระเพิ่มอีก 40% ของราคาห้องพักในวันนั้นๆ For Superior or Superior Garden View room type, the additional charge of 40% will be incurred if the room rate during the stay starts from 1,000 baht per room per night. ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิ์จากบัตรนี้ ท่านต้องทำสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนการเข้าพักไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ท่านต้องสำรองห้องพักผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าบีทูเท่านั้น จำนวนคืนพักจะถูกหักออกจากบัตรทันทีที่ท่านทำการสำรองห้องพัก Any accommodation reservation relating to a B2 Gift Room Card issued for a package of accommodation, must be made directly through the B2 Call Center at least 7 days in advance. The room night will be deducted from the Card as soon as your reservation is completely booked การสำรองห้องพักใดๆ ที่ชำระด้วยบัตรของขวัญห้องพักบีทู ไม่สามารถทำการขอคืนเงิน ยกเลิก เปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ Any accommodation reservation relating to the Card is non-refundable, non-cancellable, cannot be amended and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. เครือโรงแรมในเครือบีทู ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการใช้บัตรในกรณีห้องพักเต็ม หากผู้ถือบัตรไม่ทำการสำรองห้องพักล่วงหน้าผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ The hotel reserves the right to not accept any accommodation reserved by the Card if the hotel rooms are fully booked and/or any accommodation reservation did not make directly through the preferred booking channel as prescribed. เพื่อสิทธิของท่าน กรุณาแสดงบัตร B2 Gift Room Card ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานทุกครั้งในวันเข้าพัก ทั้งนี้ทางโรงแรมอาจปฏิเสษการเข้าพักหากท่านไม่นำบัตรมาแสดง ณ เค้าเตอร์เช็คอินในวันเข้าพัก และทางโรงแรมอาจเรียกเก็บเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน The valid Card must be presented upon check-in at the front desk on your arrival date. The hotel may not accept your accommodation reservation relating to the Card if the Cad cannot be presented upon check-in, and then the full payment must be made for the accommodation booked. บัตรของขวัญห้องพักบีทู มีกำหนดอายุการใช้งานและเงื่อนไขของการออกบัตรนั้น ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว Each B2 Gift Room Card has an expiration date and the Conditions of Issue which may be changed from time to time at the sole and absolute discretion of the Company. The expiration date can be found on the attached document. บัตรของขวัญห้องพักบีทูนี้จะไม่มีมูลค่าใด ๆ จนกว่าท่านจะนำมาใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ The Card has no value until presented for redemption in accordance with the Conditions of Issue by the Cardholder. บัตรของขวัญห้องพักบีทู ไม่สามารถทำรายการเติมจำนวนห้องพัก และไม่สามารถนำบิลที่ชำระค่าห้องพักโดยบัตรของขวัญห้องพักบีทูมาแลกคะแนนสะสมในไอแอมบีทูได้ Additional room nights cannot be added later and the use of the Card is not eligible to redeem for Rewards Point on I AM B2 Card. ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนคืนพักคงเหลือในบัตรของขวัญห้องพักบีทูได้จากใบเสร็จที่ชำระด้วยบัตรนี้ The total of remaining eligible room night(s) will be appeared on the receipt after each use. ไม่สามารถโอนจำนวนคืนพักคงเหลือในบัตรของขวัญห้องพักบีทูใบหนึ่ง ไปสะสมยังบัตรของขวัญห้องพักบีทูใบอื่นได้ The eligible room night(s) remains on the Card cannot be transferred to another B2 Gift Room Card. จำนวนคืนพักคงเหลือในบัตรของขวัญห้องพักบีทู ไม่สามารถขายต่อ นำมาขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ Eligible room night(s) which remains on the Card cannot not be sold, refunded nor redeemed for cash in any case. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระค่าห้องพักโดยใช้บัตรของขวัญห้องพักบีทู ในกรณีที่บัตรเสียหาย เป็นรอย บิ่น ฉีก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู ไม่สมบูรณ์ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน หรือถูกยกเลิก อันเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรนี้ หรือไม่แสดงบัตรของท่านแก่พนักงานต้อนรับในวันเข้าพัก Should the Card appear damaged, deformed, or in any way altered, or in case of loss, the Company or the hotel reserves the right to cancel or refuse to accept the validity of the Card. You are not entitled to compensation under these circumstances. ท่านต้องไม่ดำเนินการหรือไม่อนุญาต หรือไม่ยินยอมให้ผู้ใดต่อเติม พิมพ์ ใส่เครื่องหมาย ติดสติ๊กเกอร์หรือวัตถุอื่นใดบนบัตร (ยกเว้น เครื่องหมาย สติ๊กเกอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท) และห้ามลบ และ/หรือ เปลี่ยนแปลง ข้อความ คำเตือน เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า งานศิลปะ และการออกแบบใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนบัตร You shall not, or shall not allow anyone to, affix, print, attach or place any markings, stickers, objects and/or any other material onto the Card (unless such markings, stickers, objects and/or any other material is approved by the Company) or to otherwise alter, remove and/or change any reference numbers, words, notices, trademarks, trade names, artwork or design on the Card. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านต้องไม่กระทำการ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้ผู้อื่นดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่อเติมบัตร ตลอดจนระบบ เฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในแถบแม่เหล็กในบัตร ทั้งนี้ การคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระบบ เฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และข้อมูลบนบัตรนั้นเป็นการกระทำที่มีความผิดทางอาญา บริษัทจะไม่รับรองการทำธุรกรรม หรือชดเชยมูลค่าในบัตร อีกทั้งบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท อันเกิดจากการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรืออนุญาตหรือยินยอมให้คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงบัตร In any event, you shall not consent or allow anyone to, copy, duplicate, modify, alter, change, or affix the Card, both the physical card itself including firmware, software, program and data recorded in electronic chip. Modifying, altering, or changing of the system, firmware, software, program and data on the Card is a criminal offence and the Company shall not honor transactions, or refund any Stored Value of such the Card. In addition, the Company has the right to recover costs, expenses, losses and damages suffered or incurred by the Company as a result of the Card Holder’s copying, duplicating, altering, modifying or changing, or allowing a third party to copy, duplicate, alter, change or modify the Card. ท่านมีหน้าที่ดูแลและรักษาสภาพของบัตรของขวัญห้องพักบีทู โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลที่บันทึกลงในแถบแม่เหล็กในบัตร และ/หรือ ทำให้บัตรเสื่อมสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การทำให้บัตรเสียหาย เป็นรอย บิ่น ฉีก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู You shall take proper care of the Card to avoid damage and not to intentionally deface, damage and/or destroy the Card, including but not limited to the scratch, notch, tear, break, cut, bend, drill or puncture. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้บัตรนี้ชำระค่าห้องพักที่รองรับให้กับโรงแรมในเครือบีทูที่ท่านใช้บริการได้ ซึ่งมิใช่กรณีที่บัตรเสียหาย เป็นรอย บิ่น ฉีก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู หรือไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถติดต่อบริษัท หรือศูนย์บริการลูกค้าบีทูได้ในเวลาทำการ Please contact B2 Call Center, if you cannot not use the Card to redeem an eligible room night at the participating B2 Hotel which is not caused by the intentionally deface, damage and/or destroy the Card, including but not limited to the scratch, notch, tear, break, cut, bend, drill or puncture. บริษัทขอปฏิเสษในการรับ/คืนบัตร ไม่ชดเชยตามมูลค่าคงเหลือในบัตร กรณีบัตรนี้ สูญหาย ถูกขโมย เสียหาย เป็นรอย บิ่น ฉีก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู หรือไม่สมบูรณ์ อันมีสาเหตุเกิดจากผู้ถือบัตรในทุกกรณี รวมถึงบัตรหมดอายุ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใบใหม่ให้ The Company reserves the right not to replace or refund the Card in the case that the Card has been lost, stolen, destroyed, damaged, scratched, notched, torn, broken, cut, bent, drilled or punctured and the Card will be void if expired, altered, photocopied or reproduced. ภายหลังจากที่ท่านได้รับบัตรภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน หากในกรณีที่บัตรของท่านมีสภาพดี ไม่ชำรุด ไม่เสียหาย แต่ไม่สามารถใช้งานหรืออ่านค่าข้อมูลในบัตรได้ หรือในกรณีความชำรุด เสียหายไม่ได้เกิดจากการกระทำของท่าน ท่านสามารถนำบัตรมาติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบีทู และเมื่อบริษัททำการตรวจสอบบัตรของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยอาจมีค่าธรรมเนียม หรือไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น To replace the Card in circumstances other than those described in the above condition, if the Card cannot be read by the card reader at the Participating B2 Hotel within 7 days after issued to the Cardholder and this issue is not caused by the Cardholder, the Cardholder should contact B2 Customer Service as soon as possible. After the Company performs inspection, the Company will conduct the procedures specified by the Company and will inform the Cardholder of the result. The fee for replacing or issuing a new may be charged at the sole and absolute discretion of The Company. โรงแรมที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และบัตรนี้จะไม่สามารถใช้ได้ หากโรงแรมที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขการออกบัตรนี้ออกจากการเป็นโรงแรมในเครือบีทูไม่ว่าจะมีการสำรองห้องพักไว้ตั้งแต่เมื่อใดก็ตาม ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีการชดเชยความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ให้แก่ผู้ถือบัตร Participating hotels are subject to change at any time, without notice. The Card will not be eligible to redeem for an accommodation at the participating hotel as listed on the Conditions of Issue, after the date on which the hotel leaves the system or terminates participation, even if your reservation was made prior to that date. Although the Company will not be liable for the hotels leaves the system or terminates participation. บริษัทขอปฏิเสษการรับผิดชอบ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าพักในโรงแรม หรือห้องพักตามที่ได้กำหนดไว้ในบัตรนี้ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม The Company is no responsible for failing to redeem an accommodation at the participating B2 Hotel as listed on the Conditions of Issue the Card. ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในบัตรของขวัญห้องพักบีทูครบแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดบัตรคืน The Company reserves the right to recall the card, if there is no eligible room night remains on the Card. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานบัตรของขวัญห้องพักบีทู และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอนหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญห้องพักบีทู บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขทำการแจ้งบนเว็บไซต์ www.B2HOTEL.com ทั้งนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือไปจากการประกาศไว้ในไซต์ดังกล่าว The Company reserves the right to discontinue the Card, modify the benefits of the Card, amend, update or change any aspect pertaining to the Card including the Conditions of Issue, at any time in whole or in part without prior notice. Continued participation in the Card will constitute a Card Holder’s acceptance of any such amendment, modification, or supplementation. The Card Holder is responsible for remaining knowledgeable of any changes, modifications, or additions to the Card which will be posted on the B2HOTEL.com website. The Company is under no obligation to notify you of changes except by the posting on such site. หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้งานบัตรนี้ ท่านสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบีทู เบอร์โทรศัพท์ 02-222-1133 หรือ อีเมล์ sales@b2hotel.com ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:30 น. If you have any further question about the B2 Gift Room Card, please contact B2 Customer Service Center at 02 222 1133 or email us at sales@b2hotel.com daily from 08:30 a.m. – 05:30 p.m. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 28 APRIL 2017

   HAPPY HOUR… SUPERIOR ROOM AT 400 BAHT/NIGHT ( !!! SOLD OUT !!! )
  !!! SOLD OUT !!! มาแล้วค่ากับชั่วโมงแห่งความสุข....บีทูลดจัดหนักรับหน้าร้อน ให้คุณได้จองห้องพักที่บีทูเชียงใหม่ทั้ง 8 สาขาที่ ในราคาพิเศษสุดเพียง 400 บาท/ห้อง/คืน เท่านั้น เมื่อสำรองห้องพักในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เฉพาะช่วงเวลา 13.00 - 17.00 น. ทาง www.B2HOTEL.com เท่านั้น โรงแรมบีทูที่ร่วมรายการ มีดังนี้ โรงแรมบีทู แอร์พอร์ท บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู คำเที่ยง บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู ลานนา บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู พรีเมียร์ แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมบีทู สันติธรรม(วัดเจ็ดยอด) บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู ทิพเนตร บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู กรีน บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู แบล็ค บิสิเนส แอนด์ บัดเจท สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกไอแอมบีทูเท่านั้น >> สมัครเป็นสมาชิกไอแอมบีทู...คลิก << ถูกแบบนี้ สายเที่ยวห้ามพลาด เข้าพักได้ตั้งแต่: 25 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) Happy Hour Promotion! Enjoy your rest and relaxation at one of our 8 B2 Hotels in Chiang Mai at price only 400 400 baht/room/night (all-inclusive) when booking your room between 13:00 to 17:00 on 25 May 2017. B2 Airport Boutique & Budget Hotel B2 Khamtieng Boutique & Budget Hotel B2 Lanna Boutique & Budget Hotel B2 Premier Hotel & Resort B2 Santitham (Wat Jed Yod) Boutique & Budget Hotel B2 Thippanate Boutique & Budget Hotel B2 Green Boutique & Budget Hotel B2 Black Business & Budget Hotel The exclusive privilege for I AM B2 members only!! >> Become a member click << The promotion will be offering monthly. Follow us on www.B2HOTEL.com or Facebook Page "B2 Hotel" and you will not miss out any good chance. Stay Period: 25 May - 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply) สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member เติมเงินบัตรสมาชิก I AM B2 Tou up I AM B2   รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักใหม่และเป็นการสำรองห้องพักแบบรายบุคคลเท่านั้น This promotion is applicable to new bookings only and is not valid for groups booking. โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภทสุพีเรีย เฉพาะโรงแรมบีทูที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น เข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง ทั้งนี้โรงแรมอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม หากมีผู้เข้าพักมากกว่าที่กำหนดไว้ This promotion is valid for the Superior Room category at our selected hotels only. 2 person-maximum per room, and extra person charges may apply. โปรโมชั่นนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This promotion applies to the only room rate, not include breakfast. Room upgrade is not applicable. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. การสำรองห้องพักใด ๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this promotional rate is non-cancelable, cannot be amended and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The special offer is valid for new bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. การสำรองห้องพักสำหรับโปรโมชั่นนี้ต้องชำระค่าห้องพักด้วยบัตรสมาชิก I AM B2 เท่านั้น Booking payment with this promotion must be made by I AM B2 card only. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com หรือ B2 Call Center 02-222-1133 เท่านั้น This promotion is valid for booking made directly through B2HOTEL.com website or B2 Call Center 02-222-1133 only. โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ This promotion cannot be used on any public holiday, long weekend and high season period. บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02 222 1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please call B2 Call Center 02-222-1133 or contact our front desk of every B2 hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 25 APRIL 2017

   BOOK YOUR STAY WITH B2 CALL CENTER TO WIN PRIZES ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! เครือโรงแรมบีทู แจกโชคกับกิจกรรม "จองปุ๊บ ลุ้นปั๊บ! กับ B2 Call Center" เพียงโทรมาจองห้องพักกับ B2 Call Center 02-222-1133 ภายในวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2560 ทุกการสำรองห้องพักทาง B2 Call Center รับ 1 รหัส ทุกรหัสมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลกับเรามากมายอาทิ •    ห้องพักฟรี 2 วัน 1 คืน สำหรับเข้าพักสาขาใดก็ได้ในเครือโรงแรมบีทู •    ส่วนลดห้องพัก 50% สำหรับเข้าพักสาขาใดก็ได้ในเครือโรงแรมบีทู •    ส่วนลดห้องพัก 10% สำหรับเข้าพักสาขาใดก็ได้ในเครือโรงแรมบีทู •    Gift Voucher Est.33 มูลค่า 1,000 บาท •    แก้วกาแฟบีทู สำหรับผู้ที่ได้รับรหัสเรียบร้อยแล้ว “คลิ๊กตรงนี้” เพื่อร่วมกิจกรรมรับของรางวัล (ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 14 - 31 พฤษภาคม 2560) ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทางเฟสบุค “B2 Hotel” วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น. แฟนคลับบีทูห้ามพลาดนะค๊า..... Book your stay at any B2 Hotel with B2 Call Center on 02-222-1133 within 14 - 16 May 2017 and get a chance to win prizes from B2 Hotels. Every booking will receive a code for a chance to win prizes such as: •    One complimentary room night at any participating B2 Hotels. •    50% off of comfortable accommodation at any participating B2 Hotels.  •    10% off of comfortable accommodation at any participating B2 Hotels. •    1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha. •    B2 Coffee Mugs. Once you get a code, click here to win our prizes (End Date: 31 May 2017) The winners will be announced on our Facebook “B2 Hotel” on 5 June 2017 at 17:00. Once you get a code, click here to win our prizes รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) ข้อเสนอพิเศษนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This special offer is offered by GPCM Group Co., Ltd. “the Company”. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักกับ B2 Call Center on 02-222-1133 ภายในวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น This special offer is only reserved for any bookings made through B2 Call Center on 02-222-1133 from 14 - 16 May 2017 only. หนึ่งรหัสต่อหนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลกิจกรรม “จองปุ๊บ ลุ้นปั๊บกับ B2 Call Center" Each code entered representing one chance to win the prize draw. ของรางวัลนี้เป็นอภินันทนาการจากบริษัทฯ ไม่สามารถนำไปจำหน่าย จ่ายแจก แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ The prizes are complimentary from the Company. It is strictly non-exchangeable, non-redeemable for cash or other prizes and may not be re-sold without the prior express written consent of the Company. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่ติดต่อรับของรางวัลภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ The winners must claim their prize within 7 days after the announcement. If a prize is not claimed within the specified time period, the company reserves the right to withdraw prize entitlement. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องติดต่อขอรับรางวัลมาทาง inbox พร้อมรายละเอียดที่อยู่ของท่านในการจัดส่งของรางวัลให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูยหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ร่วมกิจกรรมในการให้ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง The winners must claim their prize via inbox “B2 Hotel” Facebook with their delivery address within the specified time period. The Company is not responsible for damage or loss of your prize, due to your incorrect or undeliverable address being provided. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้กับท่านตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ภายในในประเทศไทยเท่านั้น ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ หลังจากบริษัทได้รับการติดต่อรับของรางวัลจากท่าน The prize can only be sent to a valid Thailand address within 7-14 days after the prize is claimed by the winner within 14 business days. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของรางวัล แต่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้าเนื่องมาจากเวลาการขนส่งหรือการสูญหายของของรางวัลระหว่างการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง Postage/delivery costs will be paid for by the Company. While the prizes will be promptly dispatched, the Company is not responsible for any loss, delay or damage of shipping prizes caused by the shipping company. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินรายการ ผลการจับรางวัล และ กติการและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด In the event of any dispute regarding the results of the special offer, prize draw, these Terms and Conditions, or any other matters relating to the special offer, the decision of the Company shall be final. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this special offer all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไข เงื่อนไขของกิจกรรมนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center: 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center at 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 25 APRIL 2017

   ISAAN ONE PRICE….ROOM RATES FROM 444 THB/ROOM/NIGHT ( !!! SOLD OUT !!! )
  !!! SOLD OUT !!! โอกาสพักผ่อนสบาย ๆ ในราคาประหยัดมาอีกแล้วค่ากับโปรโมชั่น "เที่ยวอีสาน ห้องพักราคาเดียว 444 บาท/ห้อง/คืน" สำหรับห้องพักประเภท Superior Room ที่โรงแรมบีทูทั้ง 4 สาขา ได้แก่ โรงแรมบีทู ขอนแก่น บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู อุดร บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู โคราช บูติก แอนด์ บัดเจท สำรองห้องพักได้ที่ www.B2HOTEL.com ...จำนวนจำกัด สาขาละ 20 ห้องเท่านั้น ลดกันเต็ม ๆ ไม่มีกั๊กแบบนี้ งานนี้ใครเร็วใครได้นะจ๊ะ สำรองห้องพัก : 8 - 10 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาเข้าพัก : 8 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2560 Experience the best Isaan has to offer and enjoy moments of rest and relaxation in one of our 4 hotels in Isan with the special room rate at only 444 THB/Room/Night (all-inclusive) for a Superior Room at our selected hotels in Isaan. This offer is available on B2HOTEL.com website. The offer is limited. Don’t miss out this great offer!! B2 Khon Kaen Boutique and Budget Hotel B2 Udon Boutique and Budget Hotel B2 Buriram Boutique and Budget Hotel B2 Korat Boutique and Budget Hotel Booking Period : 8 - 10 May 2017 Stay Period : 8 May - 31 October 2017 B2 Khon Kaen Boutique and Budget Hotel B2 Udon Boutique and Budget Hotel B2 Buriram Boutique and Budget Hotel B2 Korat Boutique and Budget Hotel รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักใหม่และเป็นการสำรองห้องพักแบบรายบุคคลเท่านั้น This promotion is applicable to new bookings only and is not valid for groups booking. โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภทสุพีเรีย เฉพาะโรงแรมบีทูที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น จำนวนผู้เข้าพักต่อห้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง) ทั้งนี้โรงแรมอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม หากมีผู้เข้าพักมากกว่าที่กำหนดไว้ This promotion is valid for the Superior Room category at our selected hotels only. 2 person-maximum per room, and extra person charges may apply. โปรโมชั่นนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This promotion applies to the only room rate, not include breakfast. Room upgrade is not applicable. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. การสำรองห้องพักใด ๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this promotional rate is non-cancelable, cannot be amended and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The special offer is valid for new bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. สมาชิก I AM B2 มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมจากโปรโมชั่นนี้ แต่ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิก I AM B2 ชำระเงินค่าห้องพักในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ I AM B2 members are eligible to collect points from this promotion but cannot use I AM B2 card to pay for any booking related to this promotion. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com หรือ B2 Call Center 02-222-1133 เท่านั้น This promotion is valid for booking made directly through B2HOTEL.com website or B2 Call Center 02-222-1133 only. โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ This promotion cannot be used on any public holiday, long weekend and high season period. บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02 222 1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please call B2 Call Center 02-222-1133 or contact our front desk of every B2 hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 25 APRIL 2017

   LIKE & SHARE … WIN FREE STAY ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! กดไลค์เพจ “B2 Hotel” และ Share ภาพกิจกรรมนี้ พร้อมกับ #แคปชั่นโดนใจ เกี่ยวกับโรงแรมบีทู แล้วชวนเพื่อนมา Like ภาพกิจกรรม... คนที่ Share และคนที่ Like ลุ้นรับรางวัล: •    บัตร B2 Gift Room Card ห้องพัก 2 วัน 1 คืนที่ B2 Riverside Colonial Hotel  (1 รางวัล) •    บัตรรับประทานอาหาร Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับไปดินเนอร์ฟิน ๆ กับคนที่คุณรัก (5 รางวัล) •    B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ ฟรีไปเลย (10 รางวัล) ระยะเวลาร่วมสนุก: 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00 – 18:00 น. ร่วมสนุกกิจกรรม Click Here LIKE “B2 Hotel” page and SHARE the post with a cool captions for B2 Hotels and tell your friends to LIKE your post. The people who SHARE and LIKE get a chance to win prizes from us! It’s easy for you to win one! The prizes •    1 complimentary room night at B2 Riverside Colonial Hotel. •    1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha •    B2 Coffee Mugs Participating period: 5 May 2017 from 09:00 to 18:00 (Terms and Conditions Apply) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Click Here B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 25 APRIL 2017

   B2 SPECIAL OFFERS AND DISCOUNTS FOR MAY 2017
  2 May 2017 : 2 THB/ROOM/NIGHT…DON’T MISS IT! เตรียมตัวให้พร้อมกับการกลับมาอีกครั้งของสุดยอดโปรโมชั่น “ห้องพักราคา 2 บาท” @โรงแรมบีทู โคราช บูติค แอนด์ บัดเจท ... สำรองห้องพักพร้อมกันทั่วประเทศ วันอังคาร ที่  2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ www.B2HOTEL.com โปรโมชั่นเอาใจสมาชิกไอแอมบีทู งานนี้พลาดไม่ได้! เพียง 20 ห้องเท่านั้น!!! คุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้ววววว.... เข้าพักได้ตั้งแต่: 2 พฤษภาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) It’s getaway time! Stay tuned for a huge saving promotion “THB 2 PER ROOM PER NIGHT” (all-inclusive), 2 May 2017 at 14:00 through www.B2HOTEL.com. The rate has no clue, exclusively for I AM B2 members! Only 20 rooms up for grab! Don’t miss this chance! Offer is valid for a stay at B2 Korat Boutique and Budget Hotel. Stay Period: 2 May 2017 - 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply) More information >> 5 May 2017 : "LIKE & SHARE … WIN FREE STAY" กดไลค์เพจ “B2 Hotel” และ Share ภาพกิจกรรมนี้ พร้อมกับ #แคปชั่นโดนใจ เกี่ยวกับโรงแรมบีทู แล้วชวนเพื่อนมา Like ภาพกิจกรรม... คนที่ Share และคนที่ Like ลุ้นรับรางวัล: •    บัตร B2 Gift Room Card ห้องพัก 2 วัน 1 คืนที่ B2 Riverside Colonial Hotel  (1 รางวัล) •    บัตรรับประทานอาหาร Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับไปดินเนอร์ฟิน ๆ กับคนที่คุณรัก (5 รางวัล) •    B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ ฟรีไปเลย (10 รางวัล) ระยะเวลาร่วมสนุก: 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00 – 18:00 น. LIKE “B2 Hotel” page and SHARE the post with a cool captions for B2 Hotels and tell your friends to LIKE your post. The people who SHARE and LIKE get a chance to win prizes from us! It’s easy for you to win one! The prizes •    1 complimentary room night at B2 Riverside Colonial Hotel. •    1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha •    B2 Coffee Mugs Participating period: 5 May 2017 from 09:00 to 18:00 (Terms and Conditions Apply) More information >> 8 - 10 May 2017 : ISAAN ONE PRICE….ROOM RATES FROM 444 THB/ROOM/NIGHT โอกาสพักผ่อนสบาย ๆ ในราคาประหยัดมาอีกแล้วค่ากับโปรโมชั่น “เที่ยวอีสาน ห้องพักราคาเดียว 444 บาท/ห้อง/คืน” สำหรับห้องพักประเภท Superior Room ที่โรงแรมบีทูทั้ง 4 สาขา ได้แก่  •    โรงแรมบีทู ขอนแก่น บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู อุดร บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู โคราช บูติก แอนด์ บัดเจท สำรองห้องพักได้ที่ www.B2HOTEL.com …จำนวนจำกัด สาขาละ 20 ห้องเท่านั้น  ลดกันเต็ม ๆ ไม่มีกั๊กแบบนี้ งานนี้ใครเร็วใครได้นะจ๊ะ สำรองห้องพัก: 8 - 10 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาเข้าพัก : 8 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2560 Experience the best Isan has to offer and enjoy moments of rest and relaxation in one of our 4 hotels in Isan with the special room rate at only 444 THB/room/night (all-inclusive) for a Superior Room. This offer is available on B2HOTEL.com website. The offer is limited. Don’t miss out this great offer. •    B2 Khon Kaen Boutique and Budget Hotel •    B2 Udon Boutique and Budget Hotel •    B2 Buriram Boutique and Budget Hotel •    B2 Korat Boutique and Budget Hotel Booking Period: 8 - 10 May 2017 Stay Period: 8 May - 31 October 2017 More information >> 14 - 16 May 2017 : BOOK YOUR STAY WITH B2 CALL CENTER TO WIN PRICES เครือโรงแรมบีทู แจกโชคกับกิจกรรม “จองปุ๊บ ลุ้นปั๊บ! กับ B2 Call Center” เพียงโทรมาจองห้องพักกับ B2 Call Center 02-222-1133 ภายในวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2560 ทุกการสำรองห้องพักทาง B2 Call Center รับ 1 รหัส ทุกรหัสมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลกับเรามากมายอาทิ •    ห้องพักฟรี 2 วัน 1 คืน สำหรับเข้าพักสาขาใดก็ได้ในเครือโรงแรมบีทู •    ส่วนลดห้องพัก 50% สำหรับเข้าพักสาขาใดก็ได้ในเครือโรงแรมบีทู •    ส่วนลดห้องพัก 10% สำหรับเข้าพักสาขาใดก็ได้ในเครือโรงแรมบีทู •    Gift Voucher Est.33 มูลค่า 1,000 บาท •    แก้วกาแฟบีทู สำหรับผู้ที่ได้รับรหัสเรียบร้อยแล้ว “คลิ๊กตรงนี้” เพื่อร่วมกิจกรรมรับของรางวัล (ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 14 - 31 พฤษภาคม 2560) ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทางเฟสบุค “B2 Hotel” วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น. แฟนคลับบีทูห้ามพลาดนะค๊า..... Book your stay at any B2 Hotel with B2 Call Center on 02-222-1133 within 14 - 16 May 2017 and get a chance to win prizes from B2 Hotels. Every booking will receive a code for a chance to win prizes such as: •    One complimentary room night at any participating B2 Hotels. •    50% off of comfortable accommodation at any participating B2 Hotels.  •    10% off of comfortable accommodation at any participating B2 Hotels. •    1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha. •    B2 Coffee Mugs. Once you get a code, click here to win our prizes (End Date: 31 May 2017) The winners will be announced on our Facebook “B2 Hotel” on 5 June 2017 at 17:00. More information >> 25 May 2017 : HAPPY HOUR… 400 THB/ROOM/NIGHT มาแล้วค่ากับชั่วโมงแห่งความสุข....บีทูลดจัดหนักรับหน้าร้อน ให้คุณได้จองห้องพักที่บีทูเชียงใหม่ทั้ง 8 สาขาที่ ในราคาพิเศษสุดเพียง 400 บาท/ห้อง/คืน เท่านั้น   เมื่อสำรองห้องพักในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เฉพาะช่วงเวลา 13.00 – 17.00 น. ทาง www.B2HOTEL.com เท่านั้น โรงแรมบีทูที่ร่วมรายการมีดังนี้ •    โรงแรมบีทู แอร์พอร์ท บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู คำเที่ยง บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู ลานนา บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู พรีเมียร์ แอนด์ รีสอร์ท •    โรงแรมบีทู สันติธรรม(วัดเจ็ดยอด) บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู ทิพเนตร บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู กรีน บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู แบล็ค บิสิเนส แอนด์ บัดเจท   สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกไอแอมบีทูเท่านั้น >> สมัครเป็นสมาชิกไอแอมบีทู...คลิก << ถูกแบบนี้ สายเที่ยวห้ามพลาด Happy Hour Promotion! Enjoy your rest and relaxation at one of our 8 B2 Hotels in Chiang Mai at price only 400 THB/room/night (all-inclusive) when booking your room between 13:00 to 17:00 on 25 May 2017. •    B2 Airport Boutique & Budget Hotel •    B2 Khamtieng Boutique & Budget Hotel •    B2 Lanna Boutique & Budget Hotel •    B2 Premier Hotel & Resort •    B2 Santitham (Wat Jed Yod) Boutique & Budget Hotel •    B2 Thippanate Boutique & Budget Hotel •    B2 Green Boutique & Budget Hotel •    B2 Black Business & Budget Hotel   The exclusive privilege for I AM B2 members only!! >> Become a member click << The promotion will be offering monthly. Follow us on www.B2HOTEL.com or Facebook Page "B2 Hotel" and you will not miss out any good chance. More information >> 27 May 2017 : SPECIAL ROOM RATE STARTING FROM 22 THB/NIGHT เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ชวนคุณมา “Live with B2 ประมูลห้องพักในราคาเริ่มต้น 22 บาท” เปิดประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่ Facebook Page "B2 Hotel" วันเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้จองห้องพักในราคาถูกกว่าใคร สามารถเลือกวันเข้าพักได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560 คุ้มแบบนี้ห้ามพลาดนะคะ! (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม) To enjoy this offer, you just join us on “Facebook Live" and bid for an acceptable room rate that you are willing to pay for. The ask price is as low as 22 baht per room per night (Terms and Conditions Apply). We will start to LIVE on 27 May 2017 at 17:00. Don’t miss! Stay Period: 1 June – 31 October 2017 More information >>   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 21 APRIL 2017

   GREAT SAVING ROOM RATE AT THB 2 PER ROOM PER NIGHT ( !!! SOLD OUT !!! )
  !!! SOLD OUT !!! เตรียมตัวให้พร้อมกับการกลับมาอีกครั้งของสุดยอดโปรโมชั่น “ห้องพักราคา 2 บาท” @ โรงแรมบีทู โคราช บูติค แอนด์ บัดเจท ... สำรองห้องพักพร้อมกันทั่วประเทศ วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ www.B2HOTEL.com โปรโมชั่นเอาใจสมาชิกไอแอมบีทู งานนี้พลาดไม่ได้! เพียง 20 ห้องเท่านั้น!!! คุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้ววววว.... เติมสีสันให้กับวันหยุดพักผ่อนของคุณ เที่ยวเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน แล้วเข้าพักกันให้สุขใจในราคาสุดคุ้มที่โรงแรมบีทู โคราช ที่พักมาตรฐานระดับ 3 ดาว ตั้งบนทำเลที่เงียบสงบใกล้ตัวเมืองนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช, เดอะมอลล์ โคราช ร้านอาหาร สถานบันเทิงอยู่และสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่น ๆ น่าสนใจอีกมากมาย เข้าพักได้ตั้งแต่: 2 พฤษภาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) >> สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 << หากไม่อยากพลาดโปรโมชั่น “ห้องพักราคา 2 บาท” และข้อเสนอสุดพิเศษอื่น ๆ จากเครือโรงแรมบีทู…เราจัดโปรโมชั่นห้องพักราคา 2 บาท ให้ทุกเดือนตลอดปี 2560 ติดตามได้ที่ www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" It’s getaway time! Stay tuned for a huge saving promotion “THB 2 PER ROOM PER NIGHT” (all-inclusive), 2 May 2017 at 14:00 through www.B2HOTEL.com. The rate has no clue, exclusively for I AM B2 members! Only 20 rooms up for grab! Don’t miss this chance! Offer is valid for a stay at B2 Korat Boutique & Budget Hotel. Retreat to The B2 Korat Boutique & Budget Hotel, Nakhon Ratchasima where you will find yourself located in the heart of the city with a peaceful atmosphere. The hotel is within easy reach to leading shopping malls, Terminal 21 and The Mall Korat as well as restaurants, entertainment area and other tourist attractions. Stay Period: 2 May 2017 - 31 October 2017 (Terms and Conditions Apply) >> Become an I AM B2 Member click << to get the chance to enjoy the “2 baht/night” promotion and other special offers. We will be offering the “2 baht/night” promotion monthly. Follow us on www.B2HOTEL.com or our Facebook page "B2 Hotel" and you will not miss out this chance. B2 Korat Boutique & Budget Hotel สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member จองห้องพัก BOOK NOW! รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 2 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2560 (สงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) Stay period from 2 May – 31 October 2017 (excluding long weekends and public holidays). โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภทสุพีเรีย โรงแรมบีทู โคราช บูติค แอนด์ บัดเจท เท่านั้น (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อห้องพัก) This promotion is valid for the Superior Room category at B2 Korat Boutique & Budget Hotel only (2 person-maximum per room). โปรโมชั่นนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This promotion applies to the only room rate, not include breakfast. Room upgrade is not applicable. โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักแต่ละครั้งได้เพียง 1 ห้อง ต่อ 1 คืน เท่านั้น Each booking with this promotion is limited to one room per night only. การสำรองห้องพักสำหรับโปรโมชั่นนี้ต้องชำระค่าห้องพักด้วยบัตรสมาชิก I AM B2 เท่านั้น Booking payment with this promotion must be made by I AM B2 card only. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com เท่านั้น This promotion is only valid for booking made directly through www.B2HOTEL.com. โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับโปรโมชั่นในขณะทำการจองห้องพัก This promotion is limited and subject to availability of rooms allocated to the promotion at the time of booking. การสำรองห้องพักใด ๆ ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this promotional rate is non-cancelable, cannot be amended and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The offer is valid for bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการสำรองแบบกลุ่ม หรือการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวได้ This promotion is not valid for group or travel agency bookings. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this promotion without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 17 APRIL 2017

   Live with B2 ประมูลห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้น 22 บาท ( !!! SOLD OUT !!! )
  !!! SOLD OUT !!! เปิดประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ 28 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น.   เครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ชวนคุณมา “Live with B2 ประมูลห้องพักในราคาเริ่มต้น 22 บาท”  เปิดประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ 28 เมษายน 2560 เวลา 17:00 น. ที่ เฟสบุคเพจ "B2 Hotel" วันเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้จองห้องพักในราคาถูกกว่าใคร สามารถเลือกวันเข้าพักได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2560 คุ้มแบบนี้ห้ามพลาดนะคะ! (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม) To enjoy this offer, you just join us on “Facebook Live" and bid for an acceptable room rate that you are willing to pay for. The ask price is as low as 22 baht per room per night. We will start to LIVE on 28 April 2017 at 17:00. Don’t miss!  Stay Period: 1 May – 31 October 2017(Terms and Conditions Apply). สาขาและประเภทห้องพักที่เปิดให้ประมูล: ภาคเหนือ : B2 Mountain Pano Residence Chiang Mai ห้อง Suite Panorama Mountain View ราคาปกติ 1,400 บาท/คืน ภาคอีสาน : B2 Udon Boutique & Budget Hotel ห้อง Deluxe Triple Room ราคาปกติ 650 บาท/คืน ภาคกลาง : B2 Bangna Premier Hotel ห้อง Deluxe Triple Room ราคาปกติ 1,050 บาท/คืน ภาคใต้ : B2 Phuket Boutique & Budget Hotel ห้อง Deluxe Room ราคาปกติ 690 บาท/คืน สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล Click รายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลห้องพักผ่าน B2 Facebook Live Video ผู้เข้าร่วมประมูลต้องกด Like เฟสบุคเพจ “B2 Hotel” พร้อมกดแชร์สาธารณะในขณะที่ B2 กำลัง Live Video เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ การประมูลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น. เปิดประมูลห้องพักเริ่มต้นที่ราคา 22 บาท ผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมดจะต้องอยู่ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มรายการประมูลจนสิ้นสุดการประมูล การประมูลจะยึดเวลาของ Facebook ในโพสต์นั้นเป็นหลักโดยไม่อิงหน่วยวินาที หากมีผู้ลงราคาเดียวกันในนาทีเดียวกันผู้ที่ลำดับของโพสต์ขึ้นมาก่อนจะถือว่าเป็นผู้ลงราคานั้นก่อน ผู้ดำเนินรายการจะขานราคาผู้ที่ให้ราคาประมูลสูงสุดทั้งหมดสามครั้ง หากไม่มีผู้ใดให้ราคาที่สูงกว่า ผู้ดำเนินรายการจะประกาศปิดการประมูลห้องพักนั้นๆ ผู้ที่เสนอราคาห้องพักสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สำรองห้องพักในราคาที่ปิดประมูล ผู้ชนะการประมูลต้องแจ้งรายละเอียดการสำรองห้องพักของท่านมาทาง Inbox ภายในช่วงเวลาของการ Live Video เพื่อยืนยันสิทธิ์สำรองห้องพัก ดังต่อไปนี้ • ชื่อ-นามสกุล • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ • อีเมล์ • วันที่ท่านต้องการเข้าพัก (Check-in / Check-out date) เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับท่านทาง inbox เพื่อยืนยันสิทธิ์สำรองห้องพักที่ได้จากการประมูล โดยท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 3 ช่องทางคือ 1. ชำระผ่านบัตรสมาชิก I AM B2 2. ชำระผ่านบัตรเครดิต 3. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ภายใน 24 ชั่วโมง) หากผู้ที่ชนะการประมูลไม่ติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งสิทธิ์จองห้องพักภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตามกฏหรือไม่รับผิดชอบในการประมูล ท่านจะถูก Black list และตัดสิทธิ์การสำรองห้องพักในราคาพิเศษและหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯเสนอให้ในทุกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิเศษดังกล่าวสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและกติกาอย่างถูกต้อง และคอมเม้นท์ใต้ภาพด้วยถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ไม่ควรคอมเม้นต์เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาประมูล บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ เงื่อนไขการจองห้องพัก ห้องพักที่นำมาร่วมประมูลสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2560 เฉพาะผู้ที่ส่งรายละเอียดการสำรองห้องพักครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และชำระห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าพัก ห้องพักในราคาประมูลไม่สามารถยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด อัพเกรดห้องพักได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่่อนไขของบริษัท บริษัท จีพีซีเอ็มกรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02 222 1133 หรือ เคาน์เตอร์โรงแรมบีทู ทุกสาขา B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 5 APRIL 2017

   Drink minibars to win ฿1,000 Gift Vouchers! ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! มาแล้วค่า...กับกิจกรรม "มินิบาร์ให้โชค" สำหรับลูกค้าทุกท่าน เพียงซื้อเครื่องดื่ม Minibar ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สิงห์" ชนิดใดก็ได้ ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560 ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จากร้าน Est.33 by Singha ฟรี! 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท ประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ผ่านทาง www.B2HOTEL.com และ "B2 Hotel" Facebook page (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม) Drink minibars, win ฿1,000 Gift Vouchers! To participate, buy any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during your stays from 25 - 26 April 2017 and get a chance to win complimentary THB ฿1,000 Gift Vouchers at Est.33 by Singha. The prize will be drawn to 5 lucky winners via www.B2HOTEL.com and our Facebook page "B2 Hotel" on 5 May 2017! (Terms and Conditions Apply). ภาพบรรยากาศร้าน Est.33 by Singha จาก Facebook.com/EST.33 รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. “the Company”. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่ม Minibar ชนิดใดก็ได้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560 เท่านั้น This promotion is only reserved for all customers who purchased any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during 25 - 26 April, 2017. โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล โดยใบเสร็จต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือการทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล Please keep the receipt as a proof of purchase to claim the prize. The receipt must be accurate and complete neither marks nor changes, otherwise it will be illegible and disqualified. หนึ่งใบเสร็จต่อหนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นรับ Gift Voucher จากร้าน Est.33 by Singha มูลค่า 1,000 บาท One receipt per one chance to receive ฿1,000 Gift Voucher at Est.33 by Singha. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทาง www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:00 น. Lucky Winners will be drawn and announced on 5 May 2017 at approximately 17:00 via www.B2HOTEL.com and www.facebook.com/B2HOTEL. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องแสดงสำเนาใบเสร็จโดย inbox มาทางเฟซบุ๊คเพจ B2Hotel เพื่อติดต่อขอรับรางวัล The winners are required to provide proof the copy of receipt by sending them via Facebook page “B2 Hotel” to claim the reward. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ inbox เฟสบุคเพจของท่าน ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ หรือ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ The Company will notify the winners via telephone or inbox message on Facebook. The winners will have seven (7) days to respond, whether or not he/she wishes to claim the prize. If the winner fails to do so, the Winner shall forfeit their prize and the Company may offer the prize to another winner. ของรางวัลนี้เป็นอภินันทนาการจากบริษัทฯ ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ และห้ามนำไปจำหน่าย จ่ายแจกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท The prize is a complimentary from the Company. It is strictly non-exchangeable, non-redeemable for cash or other prizes and may not be re-sold without the prior express written consent of the Company. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินรายการ ผลการจับรางวัล และ กติการและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด In the event of any dispute regarding the results of the promotion, prize draw, these Terms and Conditions, or any other matters relating to the Promotion, the decision of the Company shall be final. พนักงานเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ทุกสาขา หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม This Promotion is only for customers who joined in during the promotion period, excluding employees of B2 Hotels and GPCM Group and their immediate families; affiliates or subsidiaries connected with this promotion. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไข เงื่อนไขของกิจกรรมนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center: 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center at 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 1 APRIL 2017

   B2 Phuket Boutique and Budget Hotel offers 20% off ( !!! SOLD OUT !!! )
  !!! SOLD OUT !!! เผลอแป๊ปเดียวซัมเมอร์กลับมาอีกแล้วค่า ☀ .... เครือโรงแรมบีทูชวนเพื่อนๆ มาเที่ยวคลายร้อนและนอนรับลมทะเลชิลล์ๆที่ บีทู ภูเก็ต พร้อมรับส่วนลด 20% เมื่อสำรองห้องพักประเภท Deluxe Room ผ่าน B2 Apps ภายในวันที่ 15 - 17 เมษายน 2560 และเข้าพักระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 31 ตุลาคม 2560 เที่ยวทะเลภูเก็ตกันให้สบายใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินในกระเป๋า พักห้องพักเก่ไก๋สไตล์บีทู ภูเก็ต ที่สามารถรองรับได้ถึง 3 ท่านต่อห้อง ในราคาเพียง 552 บาทต่อห้องต่อคืนเท่านั้น ถูกแล้ว..ถูกลงไปอีกแบบนี้ รีบแพ็คกระเป๋าแล้วไปเที่ยวทะเลภูเก็ตกันเลย! (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม Time flies! It's summer again ☀.... B2 Phuket Boutique and Budget Hotel offers 20% off on best available Deluxe Room Rate when you book your stay through B2 Apps during 15 - 17 April 2017 and stay between 15 April - 31 October 2017. Let’s enjoy the summer holiday in Phuket; exploring sensational water sports and running wild on the beach while staying in B2 Phuket Boutique and Budget Hotel with the discounted room rate only 552 THB per room per night (room only) for Deluxe room type which can accommodate up to 3 people. Spend less and travel more! So, pack your bags and don’t miss out this great offer for this summer break. (Terms and Conditions apply)  B2 Phuket Boutique and Budget Hotel รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) ข้อเสนอพิเศษนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This Offer is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเรตราคาที่เสนอให้องค์กร, การสำรองแบบกลุ่ม, หรือการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว This Offer is valid for new bookings made in accordance with these Terms and Conditions and does not apply to corporate, group rates or travel agency bookings. ข้อเสนอพิเศษนี้ สำหรับการสำรองห้องพักภายในวันที่ 15 - 17 เมษายน 2560 และเข้าพักภายในวันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น The Offer is valid for bookings period from 15 - 17 April 2017 and stays period from 15 April – 31 October 2017 only. โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ This promotion cannot be used on any public holiday, high season and peak period (Songkran Festival). ข้อเสนอพิเศษนี้ สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภท Deluxe Room ที่ โรงแรมบีทู ภูเก็ต บูติก แอนด์ บัดเจท เท่านั้น (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 3 ท่าน ต่อห้องพัก) โรงแรมอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม หากมีผู้เข้าพักมากกว่าที่กำหนดไว้ The Offer is valid for the Deluxe Room category at B2 Phuket Boutique & Budget Hotel only (3 person-maximum per room). Extra person charges may apply. ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ The Offer applies to the room only rate, excluding breakfast and Room upgrade is not applicable. ข้อเสนอนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน B2 Hotel Application (iOS / Android) เท่านั้น This Offer is only valid for booking made directly through B2 Hotel Application (iOS / Android) only. ข้อเสนอขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับโปรโมชั่นในขณะทำการจองห้องพัก The Hotel Offer is subject to availability of rooms allocated to the promotion at the time of booking and is based on a discount off the "Best Available Rate" defined as the fully rate of the day quoted directly by the hotel reservations or hotel website. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. การสำรองห้องพักใดๆตามข้อเสนอนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอใด หรือ อัตราค่าห้องพักพิเศษอื่น ๆ ได้ Any booking with this offer is non-cancelled, non-refundable, cannot be amended or redeemed for cash and cannot be combined with any other offer or negotiated rate. สมาชิก I AM B2 มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมจากโปรโมชั่นนี้ แต่ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิก I AM B2 ชำระเงินค่าห้องพักในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกกรุณาแสดงบัตร I AM B2 ของท่านที่แผนกต้อนรับของโรงแรมในวันเข้าพัก I AM B2 members are eligible to collect points from this promotion but cannot use I AM B2 card to pay for any booking related to this promotion. For your benefits, please present your I AM B2 card at the hotel reception at the time of check in. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. หากลูกค้าต้องการดาวน์โหลด B2 Hotel แอพพลิเคชั่น FREE ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถต่อพ่วงมือถือเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วกดลิงค์ด้านล่างนี้ได้ทันทีค่ะ You can also download the application into your device by plugging the device to your PC and click the button below.        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (For more information) ได้ที่ B2 Call Center โทร. 02-222-1133 B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 1 APRIL 2017

   5 Days to Earn Triple Points ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! “Songkran”, the most fun time of the year is coming! Make a reservation at one of these participating B2 Hotels at least one night in advance to triple up your I AM B2 Points. B2 Chiang Rai Boutique and Budget Hotel B2 Night Bazaar Boutique and Budget Hotel B2 Lampang Boutique and Budget Hotel B2 Pai Premier Resort B2 Udon Boutique and Budget Hotel B2 Khonkaen Boutique and Budget Hotel Reward yourself with a break and Triple Points. The exclusive privilege for I AM B2 Members only. Book and Stay from 11 – 16 April 2017. B2 hotels offer guests the area’s most convenient locations, with easy access to famous tourist destinations, central business district, and other attractions throughout Thailand at prices that everyone can afford. Whenever you’ve plan for a trip, let’s B2 Hotels be your first choice (@^____^@) สงกรานต์ปีนี้สมาชิก I AM B2 สาดน้ำกันให้มันส์ เที่ยวกันให้คุ้ม และรับคะแนนสะสมทันที 3 เท่า เมื่อเข้าพักที่ โรงแรมบีทู เชียงราย บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์ เชียงราย บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู ลำปาง บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์ รีสอร์ท โรงแรมบีทู อุดร บูติก แอนด์ บัดเจท โรงแรมบีทู ขอนแก่น บูติก แอนด์ บัดเจท ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับสมาชิกไอแอมบีทูเมื่อสำรองห้องพักและเข้าพักภายในวันที่ 11 - 16 เมษายน 2560 เท่านั้น มาพักกันให้ฉ่ำใจกับบีทูทั่วไทยกว่า 30 สาขา ห้องพักโดนใจแถมราคาถูกกว่าใคร ต้องที่บีทูเท่านั้นค่า (@^____^@) รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับสมาชิกไอแอมบีทูที่สำรองห้องพักและเข้าพักภายในวันที่ 11 - 16 เมษายน 2560 เท่านั้น The special offer is only valid for I AM B2 Members who make bookings and stay during 11 – 16 April 2017. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักทุกประเภท ณ โรงแรมที่เข้าร่วมรายการ This promotion is valid for all room categories at participating hotels. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ www.B2HOTEL.com, B2 App (iOS/Android), B2 Call Center 02-222-1133 หรือ สำรองห้องพักโดยตรงผ่านสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น The special offer is only valid for bookings made on www.B2HOTEL.com, B2 App (iOS/Android), B2 Call Center 02-222-1133 or booking made directly with the participating hotels only. สมาชิกสามารถชำระค่าห้องพักด้วยบัตรสมาชิกไอแอมบีทูได้ Booking payment regarding the special offer can be made by I AM B2 card. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกไอแอมบีทู ณ เคาท์เตอร์เช็คอินในวันเข้าพักทุกครั้ง ทั้งนี้ทางโรงแรมขอปฏิเสธการให้คะแนนสะสมหากท่านไม่นำบัตรมาแสดง I AM B2 card must be presented upon check-in at the hotel to collect points. If not, the hotel may deny your requests. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระเงินค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. การสำรองห้องพักใดๆ ด้วยข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this special offer may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The special offer is valid for new bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. บริษัทฯ ถือว่าสมาชิกไอแอมบีทูที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของข้อเสนอพิเศษนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participating I AM B2 Members will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 1 APRIL 2017

   LIKE & SHARE … บีทู สาขาไหนคือสไตล์ที่ใช่สำหรับคุณ ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! LIKE & SHARE บีทู สาขาไหนโดนใจคุณ กดไลค์ Facebook “B2 Hotel” แล้วมาร่วมลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรม “LIKE & SHARE บีทู สาขาไหนคือสไตล์ที่ใช่สำหรับคุณ” โดยเขียนบอกเล่าสไตล์การเดินทางของคุณว่าเหมาะกับการเข้าพักที่บีทูสาขาไหน พร้อมทั้งแชร์โพสต์ไปยังหน้าวอลล์ตนเอง... ผู้ที่ตอบโดนใจคณะกรรมการรับของรางวัลเป็น •    บัตร B2 Gift Room Card ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (1 รางวัล) •    B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ ฟรีไปเลย (10 รางวัล) •    บัตรรัปประทานอาหาร Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับไปดินเนอร์ฟิน ๆ กับคนที่คุณรัก (5 รางวัล) ระยะเวลาร่วมสนุก: 5 เมษายน 2560 เวลา 9:00 – 18:00 น. ร่วมสนุกกิจกรรม Click Here Like & Share our post for a chance to win complimentary room nights and other prizes! It’s easy for you to win one! What you have to do is “Like” our FB page and “Share” the post with a comment regarding the “Which branch of B2 Hotels does suit for your travelling lifestyle best?” See? It’s easy, Right? The prizes •    2 complimentary nights at any participating B2 Hotels. •    B2 Coffee Mugs  •    1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha Participating period: 5 April 2017 from 09:00 to 18:00 (Terms and Conditions Apply) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 10 เมษายน 2560 B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460 Ubon Ratchathani จังหวัดอุบลราชธานี B2 Ubon / โรงแรมบีทู อุบลTel. 02-222-1133   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 1 APRIL 2017

   B2 Special Offers, Deals and Discounts for April 2017
  2 April 2017 "บีทู บุรีรัมย์ 2 บาท" สมาชิก I AM B2  เตรียมตัวให้พร้อม...กับโปรโมชั่นสุดร้อนแรง โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติค แอนด์ บัดเจท "ห้องพักราคา 2 บาท" วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ www.B2HOTEL.com   บอกได้คำเดียวว่าคุ้มสุดๆเกินคำบรยาย….เปิดจองเพียง 20 ห้องเท่านั้น!!! งานนี้มีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยค่ะ โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ อยู่ห่างจากย่านธุรกิจและแหล่งช็อปปิ้งเพียง 1 กิโลเมตร ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า หรือจะเป็นสวนสาธารณะ คุณสามารถไปเยี่ยมชมและพักผ่อนได้อย่างสบายใจ และหากต้องการเดินทางไปชมทีมฟุตบอลชั้นนำของไทยอย่างบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คุณก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยระยะเวลาประมาณ 10 นาทีไปยังสนามฟุตบอลไอ-โมบาย สเตเดียมและสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เข้าพักได้ตั้งแต่: 2 เมษายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) That 2-baht coin in your pocket can actually get you a comfortable 1 night stay for real!! Get ready for the super promotion of an unbelievable worthiness; B2 Buriram Boutique and Budget Hotel is offering you best room rate as low as “THB 2” per room per night with 20 rooms up for grabs. The rate has no clue, exclusively for I AM B2 members only! The offer is limited and will go fast!  Don’t miss this chance! B2 Buriram Boutique and Budget hotel is conveniently situated only a minute away from downtown Buriram province. Due to its location, you can easily access to shopping and business district or any other attractions such as Night Market, I-Mobile Stadium and Chang International Circuit. Also, bus terminal and railway station are only a few minutes’ drive from the hotel Open Sales: 2 April 2017 at 02:00 PM on the dot via www.B2HOTEL.com only! Stay Period: 2 April 2017 - 31 October 2017 More information >> 5 April 2017 "LIKE & SHARE … บีทู สาขาไหนคือสไตล์ที่ใช่สำหรับคุณ" กดไลค์ Facebook “B2 Hotel” แล้วมาร่วมลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรม “LIKE & SHARE บีทู สาขาไหนคือสไตล์ที่ใช่สำหรับคุณ” โดยเขียนบอกเล่าสไตล์การเดินทางของคุณว่าเหมาะกับการเข้าพักที่บีทูสาขาไหน พร้อมทั้งแชร์โพสต์ไปยังหน้าวอลล์ตนเอง... ผู้ที่ตอบโดนใจคณะกรรมการรับของรางวัลเป็น •    บัตร B2 Gift Room Card ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (1 รางวัล) •    B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ ฟรีไปเลย (10 รางวัล) •    บัตรรัปประทานอาหาร Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับไปดินเนอร์ฟิน ๆ กับคนที่คุณรัก (5 รางวัล) ระยะเวลาร่วมสนุก: 5 เมษายน 2560 เวลา 9:00 – 18:00 น. Like & Share our post for a chance to win complimentary room nights and other prizes! It’s easy for you to win one! What you have to do is “Like” our FB page and “Share” the post with a comment regarding the “Which branch of B2 Hotels does suit for your travelling lifestyle best?” See? It’s easy, Right? The prizes •    2 complimentary nights at any participating B2 Hotels. •    B2 Coffee Mugs  •    1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha Participating period: 5 April 2017 from 09:00 to 18:00 (Terms and Conditions Apply) More information >> 11 - 16 April 2017 “5 Days to Earn Triple Points” สงกรานต์ปีนี้สมาชิก I AM B2 สาดน้ำกันให้มันส์ เที่ยวกันให้คุ้ม และรับคะแนนสะสมทันที 3 เท่า เมื่อเข้าพักที่ •    โรงแรมบีทู เชียงราย บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์ เชียงราย บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู ลำปาง บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์ รีสอร์ท •    โรงแรมบีทู อุดร บูติก แอนด์ บัดเจท •    โรงแรมบีทู ขอนแก่น บูติก แอนด์ บัดเจท ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับสมาชิกไอแอมบีทูเมื่อสำรองห้องพักและเข้าพักภายในวันที่ 11 - 16 เมษายน 2560 เท่านั้น มาพักกันให้ฉ่ำใจกับบีทูทั่วไทยกว่า 30 สาขา ห้องพักโดนใจแถมราคาถูกกว่าใคร ต้องที่บีทูเท่านั้นค่า (@^____^@) “Songkran”, the most fun time of the year is coming! Make a reservation at one of these participating B2 Hotels at least one night in advance to triple up your I AM B2 Points. •    B2 Chiang Rai Boutique and Budget Hotel •    B2 Night Bazaar Boutique and Budget Hotel •    B2 Lampang Boutique and Budget Hotel •    B2 Pai Premier Resort •    B2 Udon Boutique and Budget Hotel •    B2 Khonkaen Boutique and Budget Hotel Reward yourself with a break and Triple Points. The exclusive privilege for I AM B2 Members only. Book and Stay from 11 – 16 April 2017. B2 hotels offer guests the area’s most convenient locations, with easy access to famous tourist destinations, central business district, and other attractions throughout Thailand at prices that everyone can afford. Whenever you’ve plan for a trip, let’s B2 Hotels be your first choice (@^____^@) More information >> 15 - 17 April 2017 "B2 Phuket Boutique and Budget Hotel offers 20% off" เผลอแป๊ปเดียวซัมเมอร์กลับมาอีกแล้วค่า..... เครือโรงแรมบีทูชวนเพื่อนๆ มาเที่ยวคลายร้อนและนอนรับลมทะเลชิลล์ๆกับโปรโมชั่นจัดหนัก “หลบร้อน ไปนอนทะเล…..บีทูภูเก็ต ลด 20%”  เมื่อสำรองห้องพักประเภท Deluxe Room ผ่าน B2 Apps ภายในวันที่ 15 - 17 เมษายน 2560 เที่ยวทะเลภูเก็ตกันให้สบายใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินในกระเป๋า กับห้องพักเก่ไก๋สไตล์บีทู ภูเก็ต ที่สามารถรองรับได้ถึง 3 ท่านต่อห้อง ในราคาเพียง 552 บาทต่อห้องต่อคืนเท่านั้น ถูกแล้ว..ถูกลงอีกแบบนี้ รีบแพ็คกระเป๋าแล้วไปเที่ยวทะเลภูเก็ตกันเลย! (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม) ระยะเวลาเข้าพัก: 15 เมษายน – 31 ตุลาคม 2560 Time flies! It's summer again ☀.... B2 Phuket Boutique and Budget Hotel offers 20% off on best available Deluxe Room Rate when you book your stay through B2 Apps during 15 – 17 April 2017 and stay between 15 April and 31 October 2017. Let’s enjoy the summer holiday in Phuket; exploring sensational water sports and running wild on the beach while staying in B2 Phuket Boutique and Budget Hotel with the discounted room rate only 552 THB per room per night (room only) for Deluxe room type which can accommodate up to 3 people. Stay period: 15 April – 31 October 2017 Spend less and travel more! So pack your bags and don’t miss out this great offer for this summer break. (Terms and Conditions apply)  More information >> 25 - 26 April 2017 "Drink minibars to win ฿1,000 Gift Vouchers!" มาแล้วค่า...กับกิจกรรม "มินิบาร์ให้โชค" สำหรับลูกค้าทุกท่าน เพียงซื้อเครื่องดื่ม Minibar ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สิงห์" ชนิดใดก็ได้ ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560 ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จากร้าน Est.33 by Singha ฟรี! 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท ประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ผ่านทาง www.B2HOTEL.com และ "B2 Hotel" Facebook page (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม) Drink minibars, win ฿1,000 Gift Vouchers! To participate, buy any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during your stays from 25 - 26 April 2017 and get a chance to win complimentary THB ฿1,000 Gift Vouchers at Est.33 by Singha. The prize will be drawn to 5 lucky winners via www.B2HOTEL.com and "B2 Hotel" Facebook page on 5 May 2017! (Terms and Conditions Apply). More information >> 28 April 2017 "Special room rates starting from 22 THB/Night” เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ชวนคุณมา “Live with B2 ประมูลห้องพักในราคาเริ่มต้น 22 บาท” เปิดประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ 28 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่ Facebook Page "B2 Hotel" วันเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้จองห้องพักในราคาถูกกว่าใคร สามารถเลือกวันเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2560 คุ้มแบบนี้ห้ามพลาดนะคะ! To enjoy this offer, you just join us on “Facebook Live" and bid for an acceptable room rate that you are willing to pay for. The ask price is as low as 22 baht per room per night. (Terms and Conditions Apply). We will start to LIVE on 28 April 2017 at 17:00. Don’t miss! Stay Period: 1 May – 31 October 2017 More information >>   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 28 MARCH 2017

   ประกาศผลผู้ชนะโครงการประกวด :: B2 SONG CONTEST SEASON 6
  บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ B2 Song Contest Season 6 ‘B2 Hotels Across Thailand’ ทั้ง 5 ลำดับ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร คุณดุษฎี เหี้ยมโท้, คุณณัฐวุฒิ สรรพสาร (เพลง พักผ่อนกับ B2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลเงินสด 7,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร คุณธนภัทร เหลืองธาตุทอง (เพลง แล้วเธอจะรัก) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร คุณคุณวันปิยะ กิตติคุณศิริ, คุณพีรพร เอี่ยมปี, คุณฐิติกานต์ อยู่เมือง (เพลง Let’s stay at B2 Hotels) รางวัลชมเชย รางวัลบัตรห้องพัก B2 Riverside Colonial Chiang Mai ห้อง Riverfront Suite จำนวน 1 ห้อง 1 คืน มูลค่า 2,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร คุณยศสินี บุญมาก (เพลง B2 ให้คุณ) รางวัลพิเศษ ประชานิยม (Popular Vote) รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ/เชียงใหม่ – หลวงพระบาง 2 ที่นั่ง มูลค่า 16,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร คุณสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ (เพลง B2 Hotels Across Thailand) เงื่อนไขเพื่อติดต่อขอรับรางวัลดังนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถเข้าไปเพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่โรงแรม บีทู ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ผู้จัดการประกวดจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันขอรับรางวัล รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางติดต่อขอรับรางวัลด้วยตัวเอง หรือหากมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวท่านเองได้ ท่านสามารถมอบให้บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนติดต่อขอรับรางวัลแทน พร้อมด้วยจดหมายมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับรางวัลที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ให้เป็นไปตามคำตัดสินของคณะกรรมการ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ทีมงาน B2 Song Contest ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวด ผู้ติดตาม รวมถึงสปอนต์เซอร์ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 6 ในครั้งนี้...สามารถติดตามโครงการดี ๆ กับเรา ครั้งต่อไปได้ทาง www.b2contest.com หรือ สำรองห้องพักและโปรโมชั่นต่างๆในเครือโรงแรมบีทูได้ทาง www.b2hotel.com สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ B2 Song Contest Team :: Email song@b2contest.com โทร. 02-222-1133 (จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 17:30 น.)


  POST ON 24 MARCH 2017

   B2 BURIRAM OFFERS ROOM RATE AS LOW AS THB 2 ( !!! SOLD OUT !!! )
  !!! SOLD OUT !!! สมาชิก I AM B2 เตรียมตัวให้พร้อม!!!! 2 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. สมาชิก I AM B2  เตรียมตัวให้พร้อม...กับโปรโมชั่นสุดร้อนแรง โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติค แอนด์ บัดเจท “ห้องพักราคา 2 บาท” วันอาทิตย์ ที่  2 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ www.B2HOTEL.com   บอกได้คำเดียวว่าคุ้มสุดๆเกินคำบรยาย….เปิดจองเพียง 20 ห้องเท่านั้น!!! งานนี้มีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยค่ะ โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ อยู่ห่างจากย่านธุรกิจและแหล่งช็อปปิ้งเพียง 1 กิโลเมตร ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า หรือจะเป็นสวนสาธารณะ คุณสามารถไปเยี่ยมชมและพักผ่อนได้อย่างสบายใจ และหากต้องการเดินทางไปชมทีมฟุตบอลชั้นนำของไทยอย่างบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คุณก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยระยะเวลาประมาณ 10 นาทีไปยังสนามฟุตบอลไอ-โมบาย สเตเดียมและสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เข้าพักได้ตั้งแต่: 2 เมษายน 2560 – 31 ตุลาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการสำรองห้องพัก) >> สมัครสมาชิก I AM B2 << หากไม่อยากพลาดโปรโมชั่น “ห้องพักราคา 2 บาท” และข้อเสนอสุดพิเศษอื่น ๆ จากเครือโรงแรมบีทู...เราจัดโปรโมชั่นห้องพักราคา 2 บาท ให้ทุกเดือนตลอดปี 2560 ติดตามได้ที่ www.B2HOTEL.com และ Facebook.com/B2Hotel That 2-baht coin in your pocket can actually get you a comfortable 1 night stay for real!! Get ready for the super promotion of an unbelievable worthiness; B2 Buriram Boutique and Budget Hotel is offering you best room rate as low as “THB 2” per room per night with 20 rooms up for grabs. The rate has no clue, exclusively for I AM B2 members only! The offer is limited and will go fast!  Don’t miss this chance! B2 Buriram Boutique and Budget hotel is conveniently situated only a minute away from downtown Buriram province. Due to its location, you can easily access to shopping and business district or any other attractions such as Night Market, I-Mobile Stadium and Chang International Circuit. Also, bus terminal and railway station are only a few minutes’ drive from the hotel. Open Sales: 2 April 2017 at 02:00 PM on the dot via www.B2HOTEL.com only! Stay Period: 2 April 2017 - 31 October 2017 >> Become an I AM B2 Member click << to get the chance to enjoy the “2 baht/night” promotion and other special offers. We will be offering the “2 baht/night” promotion monthly. Follow us on www.B2HOTEL.com or Facebook.com/B2Hotel and you will not miss out this chance. สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 2 เมษายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 (สงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) Stay period from 2 April 2017 – 31 October 2017 (excluding Song Kran Festival period, long weekends and public holidays). โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภทสุพีเรีย โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติค แอนด์ บัดเจท เท่านั้น (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อห้องพัก) This promotion is valid for the Superior Room category at B2 Buriram Boutique & Budget Hotel only (2 person-maximum per room). โปรโมชั่นนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ This promotion applies to the room only rate, excluding breakfast and Room upgrade is not applicable. โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักแต่ละครั้งได้เพียง 1 ห้อง ต่อ 1 คืน เท่านั้น Each booking with this promotion is limited to one room per night only. การสำรองห้องพักสำหรับโปรโมชั่นนี้ต้องชำระค่าห้องพักด้วยบัตรสมาชิก I AM B2 เท่านั้น Booking payment with this promotion must be made by I AM B2 card only. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com เท่านั้น This promotion is only valid for booking made directly through www.B2HOTEL.com. โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับโปรโมชั่นในขณะทำการจองห้องพัก This promotion is limited and subject to availability of rooms allocated to the promotion at the time of booking. การสำรองห้องพักใด ๆ ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this promotional rate is non-cancelable, cannot be amended and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The offer is valid for bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการสำรองแบบกลุ่ม หรือการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวได้ This promotion is not valid for group or travel agency bookings. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this promotion without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 18 MARCH 2017

   Drink minibars, win ฿1,000 Gift Vouchers! ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! มินิบาร์ให้โชค...ลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารฟรี 1,000 บาทจากสิงห์ มาแล้วค่า...กับกิจกรรม "มินิบาร์ให้โชค" สำหรับลูกค้าทุกท่าน เพียงซื้อเครื่องดื่ม Minibar ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สิงห์" ชนิดใดก็ได้ ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จากร้าน Est.33 by Singha ฟรี! 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท ประกาศผลวันที่ 5 เมษายน 2560 ผ่านทาง www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม) Drink minibars to win ฿1,000 Gift Vouchers! To participate, buy any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during a stay from 30 – 31 March 2017 and get a chance to win complimentary THB ฿1,000 Gift Vouchers at Est.33 by Singha. The prize will be drawn to 5 lucky winners via www.B2HOTEL.com and Facebook/B2hotel on 10 April 2017! (Terms and Conditions Apply) ภาพบรรยากาศร้าน Est.33 by Singha จาก Facebook.com/EST.33 รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. “the Company”. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่ม Minibar ชนิดใดก็ได้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2017เท่านั้น This promotion is only reserved for all customers who purchased any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during 30 - 31 March, 2017. โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล โดยใบเสร็จต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือการทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล Please keep the receipt as a proof of purchase to claim the prize. The receipt must be accurate and complete neither marks nor changes, otherwise it will be illegible and disqualified. หนึ่งใบเสร็จต่อหนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นรับ Gift Voucher จากร้าน Est.33 by Singha มูลค่า 1,000 บาท One receipt per one chance to receive ฿1,000 Gift Voucher at Est.33 by Singha บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทาง www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 17:00 น. Lucky Winners will be drawn and announced on 10 April 2017 at approximately 17:00 via www.B2HOTEL.com and www.facebook.com/B2HOTEL ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องแสดงสำเนาใบเสร็จโดย inbox มาทางเฟซบุ๊คเพจ B2Hotel เพื่อติดต่อขอรับรางวัล The winners are required to provide proof the copy of receipt by sending them via Facebook page “B2 Hotel” to claim the reward. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ inbox เฟสบุคเพจของท่าน ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ หรือ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ The Company will notify the winners via telephone or inbox message on Facebook. The winners will have seven (7) days to respond, whether or not he/she wishes to claim the prize. If the winner fails to do so, the Winner shall forfeit their prize and the Company may offer the prize to another winner. ของรางวัลนี้เป็นอภินันทนาการจากบริษัทฯ ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ และห้ามนำไปจำหน่าย จ่ายแจกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ The prize is a complimentary from the Company. It is strictly non-exchangeable, non-redeemable for cash or other prizes and may not be re-sold without the prior express written consent of the Company. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินรายการ ผลการจับรางวัล และ กติการและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด In the event of any dispute regarding the results of the promotion, prize draw, these Terms and Conditions, or any other matters relating to the Promotion, the decision of the Company shall be final. พนักงานเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ทุกสาขา หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม This Promotion is only for customers who joined in during the promotion period, excluding employees of B2 Hotels and GPCM Group and their immediate families; affiliates or subsidiaries connected with this promotion. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไข เงื่อนไขของกิจกรรมนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center: 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center at 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 17 MARCH 2017

   Enjoy your stay and earn Double I AM B2 Points ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! I AM B2 รับคะแนนสะสม X2 เมื่อเข้าพักบีทูภาคกลางและภาคตะวันออกทุกสาขา ซัมเมอร์นี้เครือโรงแรมบีทูชวนคุณมาเที่ยวพักผ่อนคลายร้อนกันที่ทะเลพัทยา หรือจะเลือกช็อบปิ้ง กิน ดื่ม กันให้เพลินใจที่กรุงเทพก็เพลิดเพลินไม่แพ้กัน...คุ้มยิ่งกว่ากับโปรโมชั่นเอาใจสมาชิกไอแอมบีทู รับทันทีคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อสำรองห้องพักและเข้าพักที่ B2 Bangkok Srinakharin, B2 Bangna Premier, B2 Jomtien Pattaya, B2 Sea View Pattaya และ B2 South Pattaya ภายในวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) ปัจจุบันเครือโรงแรมบีทูเปิดให้บริการกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ด้วยห้องพักหลากสไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบายใกล้แหล่งท่องเที่ยวและย่านธุรกิจก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพักได้อย่างลงตัว ถ้าคุณชอบความคุ้มค่าในราคาประหยัด อย่าลืมนึกถึง "B2 Hotels" Enjoy your summer holiday in one of B2 Hotels in Bangkok or Pattaya (B2 Bangkok Srinakharin, B2 Bangna Premier, B2 Jomtien Pattaya, B2 Sea View Pattaya and B2 South Pattaya) and earn Double I AM B2 Points on every qualifying stay. There is no limited to how many I AM B2 Points you can earn. From the North to the South and the East to the West of Thailand, B2 hotels offer guests the area’s most convenient locations, with easy access to famous tourist destinations, central business district, restaurants and other attractions throughout Thailand. Each of B2 Hotels provides well-designed guest rooms with a high comfort and attentive services to meet all the need and entice business and leisure travellers at prices that everyone can afford. Booking and Stay Period: 26 – 29 March 2017 (Terms and Conditions Apply) B2 Hotels in Bangkok BOOK NOW ! B2 Hotels in Pattaya BOOK NOW ! รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับสมาชิกไอแอมบีทูที่สำรองห้องพักและเข้าพักภายในวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2560 เท่านั้น The special offer is only valid for I AM B2 Members who make bookings and stay during 26 – 29 March 2017. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักทุกประเภท ณ โรงแรมที่เข้าร่วมรายการ This promotion is valid for all room categories at participating hotels. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ www.B2HOTEL.com, B2 App (iOS/Android), B2 Call Center 02-222-1133 หรือ สำรองห้องพักโดยตรงผ่านสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น The special offer is only valid for bookings made on www.B2HOTEL.com, B2 App (iOS/Android), B2 Call Center 02-222-1133 or booking made directly with the participating hotels only. สมาชิกสามารถชำระค่าห้องพักด้วยบัตรสมาชิกไอแอมบีทูได้ Booking payment regarding the special offer can be made by I AM B2 card. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกไอแอมบีทู ณ เคาท์เตอร์เช็คอินในวันเข้าพักทุกครั้ง ทั้งนี้ทางโรงแรมอาจปฏิเสธการให้คะแนนสะสมหากท่านไม่นำบัตรมาแสดง I AM B2 card must be presented upon check-in at the hotel to collect points. If not, the hotel may deny your request. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระเงินค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. การสำรองห้องพักใดๆ ด้วยข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this special offer may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The special offer is valid for new bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. บริษัทฯ ถือว่าสมาชิกไอแอมบีทูที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของข้อเสนอพิเศษนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participating I AM B2 Members will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 17 MARCH 2017

   Live with B2 & get special room rates starting from 22 THB/Night ( !!! SOLD OUT !!! )
  ( !!! SOLD OUT !!! ) Live with B2 ประมูลห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้น 22 บาท เปิดประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ 25 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.   เดือนมีนาคมนี้มาเที่ยวทะเลกันดีกว่าค่า..... เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ชวนคุณมา Live ประมูลห้องพัก ในราคาเริ่มต้น 22 บาท/ห้อง/คืน เปิดประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ 25 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่ Facebook Page B2hotel รอบนี้เราจะจัดประมูลห้องพัก โรงแรมบีทู พัทยาทั้ง 3 สาขา และโรงแรมบีทู ภูเก็ต มาให้คุณได้ประมูลกัน...วันเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้จองห้องพักในราคาถูกกว่าใคร สามารถเลือกวันเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2560 คุ้มแบบนี้ห้ามพลาดนะคะ! สาขาและประเภทห้องพักที่เปิดให้ประมูล: B2 Jomtien Pattaya Boutique & Budget Hotel ห้อง Luxury Sea View (ราคาปกติ 900 บาท /ห้อง/คืน) B2 Sea View Pattaya Boutique & Budget Hotel ห้อง Luxury Sea View (ราคาปกติ 1,210 บาท/ห้อง/คืน) B2 South Pattaya Premier Hotel ห้อง Deluxe Triple Room (ราคาปกติ 850 บาท/ห้อง/คืน) B2 Phuket Boutique & Budget Hotel ห้อง Deluxe Room (ราคาปกติ 650 บาท/ห้อง/คืน) สมัครบัตรสมาชิก I AM B2 Become a member เข้าร่วมประมูล Click รายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลห้องพักผ่าน B2 Facebook Live Video ผู้เข้าร่วมประมูลต้องกด Like Facebook Page "B2 Hotel" พร้อมกดแชร์สาธารณะในขณะที่ B2 Facebook Live Video กำลังออกอากาศเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ การประมูลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เปิดประมูลห้องพักเริ่มต้นที่ราคา 22 บาท ผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมดจะต้องอยู่ใน B2 Facebook Live Video ตั้งแต่เริ่มรายการประมูลจนสิ้นสุดการประมูล การประมูลจะยึดเวลาของ Facebook ในโพสต์นั้นเป็นหลักโดยไม่อิงหน่วยวินาที หากมีผู้ลงราคาเดียวกันในนาทีเดียวกันผู้ที่ลำดับของโพสต์ขึ้นมาก่อนจะถือว่าเป็นผู้ลงราคานั้นก่อน เมื่อสิ้นสุดการประมูล แอดมินเพจ B2Hotel จะส่งข้อความ "หมดเวลา" ผู้ดำเนินรายการจะขานราคาประมูลสูงสุดสามครั้ง หากไม่มีผู้ใดให้ราคาที่สูงกว่า แอดมินเพจ B2Hotel จะส่งข้อความ "ปิดประมูล" ผู้ที่เสนอราคาห้องพักสูงสุดจะเป็นผู้ชนะและได้รับสิทธิ์สำรองห้องพักในราคาที่ปิดประมูลทันที หลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ผู้ที่ชนะการประมูลหรือได้รับสิทธิ์จองห้องพักในราคาประมูลไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ต้องแจ้งรายละเอียดการสำรองห้องพักของท่านมาทาง Inbox ในขณะที่ B2 Facebook Live Video กำลังออกอากาศตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ • ชื่อ-นามสกุล • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ • อีเมล์ • วันที่ท่านต้องการเข้าพัก (Check-in / Check-out date) เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับทาง inbox เพื่อยืนยันสิทธิ์สำรองห้องพักที่ได้จากการประมูล โดยท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ 1. ชำระผ่านบัตรสมาชิก I AM B2 2. ชำระผ่านบัตรเครดิต 3. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ภายใน 24 ชั่วโมง) หากผู้ชนะการประมูลหรือได้รับสิทธิ์การจองห้องพักในราคาประมูลไม่ติดต่อเข้ามาเพื่อจองห้องพักภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ปฏิบัติตามกฏหรือไม่รับผิดชอบในการประมูล หากทีมงานสอบสวนหรือพิจารณาแล้วว่ามีเจตนาเข้ามาก่อกวน บริษัทฯขอทำการ Black list รายชื่อและตัดสิทธิ์การสำรองห้องพักโดยถาวรทันที ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและกติกาอย่างถูกต้อง และคอมเม้นท์ใต้ภาพด้วยถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำหยาบคาย และคอมเม้นต์เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาประมูล บริษัทฯถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ เงื่อนไขการจองห้องพัก เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2560 สงวนสิทธ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักเฉพาะภายในเวลาที่ B2 กำลัง Live Video และส่งรายละเอียดการสำรองห้องพักครบตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น หากส่งข้อมูลการสำรองห้องพักหลังจากเวลาออกอากาศ หรือรายละเอียดไม่ครบตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่่อนไขของการจองดีลหรือโปรโมชั่น บริษัท จีพีซีเอ็มกรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02 222 1133 หรือ เคาน์เตอร์โรงแรมบีทู ทุกสาขา B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 16 MARCH 2017

   Enjoy 20% OFF YOUR STAY AT B2 BANGKOK SRINAKHARIN ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! แมตช์นี้ห้ามพลาด......B2 Srinakharin ลด 20% โรงแรมบีทู กรุงเทพ ศรีนครินทร์ บูติก แอนด์ บัดเจท ชวนคุณมาร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติซาอุดิอารายเบีย ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน พร้อมโปรโมชั่นจัดหนักสำหรับแฟนบอลกับ ส่วนลดห้องพัก 20% เมื่อสำรองห้องพักประเภท Superior Twin Bed Room ผ่านทาง www.B2HOTEL.com หรือ B2 Call Center 02-222-1133. (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) B2 Bangkok Srinakharin Boutique and Budget Hotel ที่พักดีไซน์เก๋ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและย่านธุรกิจมากมาย ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีไปยังสนามราชมังคลากีฬาสถาน สะดวก นอนสบาย คุ้มค่าคุ้มราคา สำรองห้องพักและระยะเวลาเข้าพัก: 20 - 23 มีนาคม 2560 B2 Bangkok Srinakharin Boutique & Budget Hotel offers 20% discount on Superior Twin Bed Rooms. The offer for fans like you to enjoy the 2018 FIFA World Cup Qualifier match between Thailand and Saudi Arabia which will be held at Rajamangala National Stadium Bangkok on 23 March 2017 (Only 10 minutes from the hotel). 20% off is valid for stays from 20 – 23 March 2017. The offer is only available when booking through www.B2HOTEL.com or B2 Call Center 02-222-1133. (Terms and Conditions Apply) Booking and Stay Period: 20 - 23 March 2017 รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) ข้อเสนอพิเศษนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This Offer is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเรตราคาที่เสนอให้องค์กร, การสำรองแบบกลุ่ม, หรือการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว This Offer is valid for new bookings made in accordance with these Terms and Conditions and does not apply to corporate, group rates or travel agency bookings. ข้อเสนอพิเศษนี้ สำหรับการสำรองห้องพักและเข้าพักภายในวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2560 เท่านั้น The Offer is valid for bookings and stays from 20 – 23 March 2017 only. ข้อเสนอพิเศษนี้ สำหรับการสำรองเฉพาะห้องพักประเภท Superior Twin Bed Room ที่ โรงแรมบีทู กรุงเทพ ศรีนครินทร์ บูติค แอนด์ บัดเจท เท่านั้น (สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อห้องพัก) โรงแรมอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม หากมีผู้เข้าพักมากกว่าที่กำหนดไว้ The Offer is valid for the Superior Twin Bed Room category at B2 Bangkok Srinakharin Boutique & Budget Hotel only (2 person-maximum per room). Extra person charges may apply. ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้กับราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมอาหารเช้า และไม่สามารถอัพเกรดห้องพักได้ The Offer applies to the room only rate, excluding breakfast and Room upgrade is not applicable. ข้อเสนอนี้เฉพาะการสำรองห้องพักผ่าน www.B2HOTEL.com และ B2 Call Center 02-222-1133 เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการลูกค้า Walk-in This Offer is only valid for booking made directly through www.B2HOTEL.com or B2 Call Center 02-222-1133 only. The Hotel Offer is not valid for walk-in without prior reservation. ข้อเสนอขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จัดสรรให้กับโปรโมชั่นในขณะทำการจองห้องพัก The Hotel Offer is subject to availability of rooms allocated to the promotion at the time of booking and is based on a discount off the "Best Available Rate" defined as the fully rate of the day quoted directly by the hotel reservations or hotel website. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. การสำรองห้องพักใดๆตามข้อเสนอนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอใด หรือ อัตราค่าห้องพักพิเศษอื่น ๆ ได้ Any booking with this offer is non-cancelled, non-refundable, cannot be amended or redeemed for cash and cannot be combined with any other offer or negotiated rate. สมาชิก I AM B2 มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมจากโปรโมชั่นนี้ แต่ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิก I AM B2 ชำระเงินค่าห้องพักในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกกรุณาแสดงบัตร I AM B2 ของท่านที่แผนกต้อนรับของโรงแรมในวันเข้าพัก I AM B2 members are eligible to collect points from this promotion but cannot use I AM B2 card to pay for any booking related to this promotion. For your benefits, please present your I AM B2 card at the hotel reception at the time of check in. บริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion, all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GPCM Group Co., Ltd. reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 16 MARCH 2017

   B2 Song Contest SEMI-FINALISTS ANNOUCED 6
  ประกาศ 11 ผลงานเพลงที่ผ่านเข้ารอบ 2 (Semi-Final) บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเพลงเข้าร่วมประกวด และขอแสดงความยินดี กับทั้ง 11 ผลงานเพลงของผู้ผ่านเข้ารอบ 2 (Semi-Final) โครงการประกวดแต่งเพลง B2 SONG CONTEST SEASON 6 "B2 Hotels Across Thailand" รายชื่อบทเพลงที่ผ่านเข้ารอบ เพลง B2 Hotels Across Thailand (แต่งโดย: คุณสัญญา วงศ์ประสิทธิ์) เพลง B2 Thailand (แต่งโดย: คุณวรวิทย์ คำวัน) เพลง B2 (แต่งโดย: คุณภิญญาดา สงวนนวล) เพลง แล้วเธอจะรัก (แต่งโดย: คุณธนภัทร เหลืองธาตุทอง) เพลง Let's stay at B2 Hotels (แต่งโดย: คุณวันปิยะ กิตติคุณศิริ, คุณพีรพร เอี่ยมปี, คุณฐิติกานต์ อยู่เมือง) เพลง B2 Across Thailand (แต่งโดย: คุณกษิรา แย้มศิริ) เพลง B2 ทั่วไทย...ความสุขใกล้ ๆ คุณ (แต่งโดย: คุณศิวกร มอยเซีย, คุณภูชิชย์ ถนอมวงษ์) เพลง B2 ให้คุณ (แต่งโดย: คุณยศสินี บุญมาก) เพลง พักผ่อนกับ B2 (แต่งโดย: คุณดุษฎี เหี้ยมโท้, คุณณัฐวุฒิ สรรพสาร) เพลง B2 Hotels (แต่งโดย: คุณฤทธิพร หลำเนียม, คุณภาณุเดช อ่ำหงษ์) เพลง B2 Hotels Across Thailand (แต่งโดย: คุณปรียาพร วงศ์สุวรรณ) ท่านสามารถติดตามผลและร่วมโหวตได้ตั้งแต่ วันนี้ - 23 มีนาคม 2560 ได้ทาง www.B2CONTEST.com เพื่อร่วมคัดสรร 5 ผลงานเพลงที่จะผ่านเข้าไปแข่งขันกันในรอบสุดท้าย (ปิดรับโหวตเวลา 23:59 น.) 1 Like = 1 คะแนน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ติดตามผลการประกาศ 5 ผลงานเพลง ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 หากมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อเราได้ทาง email: song@b2contest.com หรือ 02-222-1133 (เวลาทำการ: จ - ส 08:30 - 17:30 น.)


  POST ON 7 MARCH 2017

   Get Double Points at B2 Lampang ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! I AM B2 รับคะแนนสะสม X2 เมื่อเข้าพักที่ โรงแรมบีทู ลำปาง เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ชวนสมาชิก I AM B2 ไปเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ที่ลำปาง ไหว้พระธาตุลำปางหลวง นั่งรถม้าชมเมือง เดินชิวกาดกองต้า แวะชิมอาหารอร่อย และรับคะแนนสะสมไอแอมบีทู 2 เท่า เมื่อเข้าพักที่ B2 Lampang Boutique & Budget Hotel ภายในวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) สำรองห้องพักและระยะเวลาเข้าพัก: 12 – 14 March 2017 Travel has its rewards and now is time to discover Lampang. Stay at B2 Lampang Boutique and Budget Hotel from 12 – 14 March 2017 and you will earn Double Points on every qualifying stay. Booking and Stay Period: 12 – 14 March 2017 รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company" ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะการสำรองห้องพักและเข้าพักภายในวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2560 เท่านั้น The special offer is only valid for booking and stays from 12 – 14 March 2017. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ www.B2HOTEL.com, B2 App (iOS/Android), B2 Call Center 02-222-1133 หรือ สำรองห้องพักโดยตรงผ่านสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น The special offer is only valid for bookings made on www.B2HOTEL.com, B2 App (iOS/Android), B2 Call Center 02-222-1133 or booking made directly with the participating hotels only. กรุณาแสดงบัตรสมาชิก I AM B2 ณ เคาท์เตอร์เช็คอินในวันเข้าพักทุกครั้ง ทั้งนี้ทางโรงแรมอาจปฏิเสธการให้คะแนนสะสมหากท่านไม่นำบัตรมาแสดง I AM B2 card must be presented upon check-in at the hotel to collect points. If not, the hotel may deny your request. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองห้องพักและชำระเงินค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น Advance reservations are required, and full pre-payment for all accommodations must be made. สมาชิกสามารถชำระค่าห้องพักด้วยบัตรสมาชิก I AM B2 ได้ Booking payment regarding the special offer can be made by I AM B2 card. การสำรองห้องพักใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น Any booking with this special offer may not be combined with other select promotions, offers or discounts. The special offer is valid for new bookings made in accordance with these terms and condition of the promotion. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 7 MARCH 2017

   Happy Friday! Get 12% Off All Bookings ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! ศุกร์สุขสันต์ จองห้องพัก รับส่วนลด 12% เครือโรงแรมบีทู ชวนคุณมาเติมเต็มความสุขกับโปรโมชั่น "Happy Friday 12% Off" เพียงโทรมาสำรองห้องพักกับ B2 Call Center 02-222-1133 รับทันทีส่วนลดค่าห้องพัก 12% ใน เครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ทุกสาขา เมื่อสำรองห้องพักภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) ระยะเวลาเข้าพัก: 10 มีนาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560 Do you love traveling and stay at a value of money hotel in a great location? Then grab the "Happy Friday" promotion. To get this offer, just book your stay through B2 Call Center on 02-222-1133 and avail a flat discount of 12% on daily rates at any B2 Hotels (Terms and Conditions Apply).  Limited Time Only 10 March 2017! Stay Period: 10 March 2017 – 31 October 2017 รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. “the Company” โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการสำรองห้องพักใหม่ผ่านทาง B2 Call Center 02-222-1133 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2017 เท่านั้น The promotion is available for new bookings made through B2 Call Center 02-222-1133 on 10 March 2017 only and may not be available in other booking channels. โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักทุกประเภท (ไม่รวมอาหารเช้า) ในเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจททุกสาขา โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น This promotion is subject to availability for all room types (excludes breakfast) at any B2 Boutique and Budget Hotels and is valid for period of stay from 10 March - 31 October 2017. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้สำรองห้องพักในช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ This promotion cannot be used on any public holiday, long weekend, high season and peak period. การสำรองห้องพักใดๆ ภายใต้โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพัก และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองดีลหรือโปรโมชั่น Any booking made with the promotion is non-cancelable, non-refundable, and may not be combined with other select promotions, offers or discounts. สมาชิก I AM B2 มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมจากโปรโมชั่นนี้ แต่ไม่สามารถนำบัตรสมาชิก I AM B2 มาชำระเงินค่าห้องพักในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ I AM B2 members are eligible to collect points from this promotion but cannot use I AM B2 card to pay for any booking with this promotional rate. ห้องพักมีจำนวนจำกัดและขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ณ วันที่ยืนยันการสำรองห้องพัก Rooms are limited and subject to availability at the time of confirming a booking. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center 02 222 1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more information, please contact B2 Call Center 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 6 MARCH 2017

   LIKE B2, LOVE B2 & SHARE B2 ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! LIKE & SHARE บีทู สาขาไหนโดนใจคุณ เครือโรงแรมบีทู ชวนแฟน ๆ มากดไลค์ Facebook "B2 Hotel" Fan page แล้วมาร่วมลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรม “LIKE B2, LOVE B2 & SHARE B2” โดยเขียนบอกเล่าความสุขใต้ภาพกิจกรรมว่า “บีทูสาขาไหน โดนใจคุณมากที่สุด” พร้อมทั้งแชร์โพสต์ไปยังหน้าวอลล์ตนเอง...ผู้ที่ตอบโดนใจคณะกรรมการรับของรางวัล อาทิ • บัตร B2 Gift Room Card ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (1 รางวัล) • B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ ฟรีไปเลย (10 รางวัล) • บัตรรัปประทานอาหาร Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับไปดินเนอร์ฟิน ๆ กับคนที่คุณรัก( 5 รางวัล ) ระยะเวลาร่วมสนุก: 6 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 – 18:00 น. (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม) ร่วมสนุกกิจกรรม Click Here B2 Hotels invite you to join the “LIKE B2, LOVE B2 & SHARE B2” promotion for a chance to win prizes. Simply just leaves us a comment on the post “If you have to stay at one of our B2 Hotel, which branch would you choose to stay? And why?”, then Like and Share it on your wall. It’s easy, Right? Participating period: 6 March 2017 from 09:00 to 18:00 (Terms and Conditions Apply) The prizes • B2 Gift Room card with 2 nights’ hotel accommodations at any B2 hotels • B2 Coffee Mugs • 1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 10 มีนาคม 2560 B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 6 MARCH 2017

   B2 Song Contest Season 6
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "โครงการประกวดแต่งเพลงบีทู ซีซั่น 6" ประกาศผลงานเพลงที่ผ่านเข้ารอบแรก วันที่ 8 มีนาคม 2560 ทาง www.B2CONTEST.com *ผลงานของผู้ชนะการประกวดจะถูกนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเครืองโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท


  POST ON 6 MARCH 2017

   B2 Special Offers, Deals and Discounts for March 2017
  2 March 2017 >> Click here for more details! << "บีทู กรุงเทพ ศรีนครินทร์ 2 บาท" เฝ้าหน้าจอไว้ให้ดี 2 มีนาคม 2560 นี้ เวลา 14:00 น. ที่ www.B2HOTEL.com โปรโมชั่น "ห้องพักราคา 2 บาท/ห้อง/คืน" กำลังจะกลับมา.....รอบนี้เราจะเปิดให้จองห้องพักที่ "โรงแรมบีทู กรุงเทพ ศรีนครินทร์ บูติค แอนด์ บัดเจท" โรงแรมสุดเก๋สไตล์โมเดิร์น ตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์และแยกลำสาลี เพียง 5 นาทีจากมหาวิทยาลัยเอแบคหัวหมากและมหาวิทยาลัยรามคำแหง สะดวกสบายทุกการเดินทาง ห้องพักกว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน…..เพียง 20 ห้องเท่านั้น!!! ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว...คุ้มเว่อร์! (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) เข้าพักได้ตั้งแต่: 2 มีนาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560 "2 THB/Room/Night (All-inclusive-rate)" Get ready for the “Room Rate at 2 Baht per room per night”, the super promotion of an unbelievable worthiness is coming back! B2 Bangkok Srinakharin Boutique and Budget Hotel is offering you the best room rate at THB 2 per room per night (all-inclusive-rate). The exclusive privilege for I AM B2 members only!! The offer is limited for 20 room nights up for grabs!! Don’t miss this chance! (Terms and Conditions Apply) Stay Tuned: 2 March 2017 at 02:00 P.M. on the dot via www.B2HOTEL.com only! Stay Period: 2 March 2017 - 31 October 2017 6 March 2017 >> Click here for more details! << "LIKE & SHARE บีทู สาขาไหนโดนใจคุณ" เครือโรงแรมบีทูชวนแฟนๆ มากดไลค์ Facebook "B2 Hotel" Fan page แล้วมาร่วมลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรม “LIKE B2, LOVE B2 & SHARE B2” โดยเขียนบอกเล่าความสุขใต้ภาพกิจกรรมว่า “บีทูสาขาไหน โดนใจคุณมากที่สุด” พร้อมทั้งแชร์โพสต์ไปยังหน้าวอลล์ตนเอง...ผู้ที่ตอบโดนใจคณะกรรมการรับของรางวัล อาทิ • บัตร B2 Gift Room Card ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (1 รางวัล) • B2 Coffee Mugs สุดเท่ห์ ฟรีไปเลย (10 รางวัล) • บัตรรัปประทานอาหาร Est.33 มูลค่า 1,000 บาท สำหรับไปดินเนอร์ฟิน ๆ กับคนที่คุณรัก( 5 รางวัล ) ระยะเวลาร่วมสนุก: 6 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 - 18:00 น. (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม) "LIKE B2, LOVE B2 & SHARE B2" B2 Hotels invite you to join the “LIKE B2, LOVE B2 & SHARE B2” promotion for a chance to win prizes. Simply just leaves us a comment on the post “If you have to stay at one of our B2 Hotel, which branch would you choose to stay? And why?”, then Like and Share it on your wall. It’s easy, Right? Participating period: 6 March 2017 from 09:00 to 18:00 (Terms and Conditions Apply) The prizes • B2 Gift Room card with 2 nights’ hotel accommodations at any B2 hotels • B2 Coffee Mugs • 1,000 THB Gift Voucher at Est.33 by Singha 10 March 2017 >> Click here for more details! << "ศุกร์สุขสันต์ จองห้องพัก รับส่วนลด 12%" เครือโรงแรมบีทู ชวนคุณมาเติมเต็มความสุขกับโปรโมชั่น "Happy Friday! Get 12% Off All Bookings" เพียงโทรมาสำรองห้องพักกับ B2 Call Center 02-222-1133 รับทันทีส่วนลดค่าห้องพัก 12% สำหรับสำรองห้องพักภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) ระยะเวลาเข้าพัก: 10 มีนาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560 "Happy Friday! Get 12% Off All Bookings" Do you love traveling and stay at a value of money hotel in a great location? Then grab the "Happy Friday! Get 12% Off All Bookings" promotion. To get this offer, just book your stay through B2 Call Center on 02-222-1133 and avail a flat discount of 12% on B2 Hotels daily rate, so you can enjoy your stay at B2 Hotels whenever you want. (Terms and Conditions Apply) LIMITED TIME ONLY 10 MARCH 2017! Stay Period: 10 March 2017 - 31 October 2017 12 - 14 March 2017 >> Click here for more details! << "I AM B2 รับคะแนนสะสม X2 เมื่อเข้าพักบีทูลำปาง" เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ชวนสมาชิก I AM B2 ไปเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ที่ลำปาง ไหว้พระธาตุลำปางหลวง นั่งรถม้าชมเมือง เดินชิวกาดกองต้า แวะชิมอาหารอร่อย และรับคะแนนสะสมไอแอมบีทู 2 เท่า เมื่อเข้าพักที่ B2 Lampang Boutique & Budget Hotel ภายในวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) สำรองห้องพักและระยะเวลาเข้าพัก: 12 - 14 March 2017 "Get Double at B2 Lampang" Travel has its rewards and now is time to discover Lampang. Stay at B2 Lampang Boutique and Budget Hotel from 12 - 14 March 2017 and you will earn Double Points on every qualifying stay. Booking and Stay Period: 12 - 14 March 2017 20 - 23 March 2017 >> Click here for more details! << "แมตช์นี้ห้ามพลาด......B2 Srinakharin ลด 20%" คอลูกหนังห้ามพลาด....เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ชวนลูกค้ามาร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติซาอุดิอารายเบีย ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กับโปรโมชั่นจัดหนัก B2 Srinakarin ลด 20% ทุกประเภทห้องพักเมื่อสำรองห้องพักผ่านทาง www.B2HOTEL.com และ B2 Call Center 02-222-1133. (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) B2 Srinakarin ที่พักดีไซน์เก๋ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและย่านธุรกิจมากมาย ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีไปยังสนามราชมังคลากีฬาสถาน สะดวก นอนสบาย คุ้มทุกค่าใช้จ่าย สำรองห้องพักและเข้าพัก: 20 - 23 มีนาคม 2560 "Enjoy 20% OFF YOUR STAY AT B2 BANGKOK SRINAKHARIN" B2 Bangkok Srinakarin Boutique and Budget Hotel offers 20% discount on room when you book and stay from 20 - 23 March 2017. The promotion for fans like you to cheer for the Thailand national team during the 2018 FIFA World Cup Qualifier match between Thailand and Saudi Arabia which will be held at Rajamangala National Stadium Bangkok on 23 March 2017 (Only 10 minutes from the hotel). The promotion is only available when booking through www.B2HOTEL.com or B2 Call Center 02-222-1133. (Terms and Conditions Apply) 25 March 2017 >> Click here for more details! << "Live with B2 ประมูลห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้น 22 บาท" เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ชวนคุณมา Live ประมูลห้องพักในราคาเริ่มต้น 22 บาท/ห้อง/คืน เปิดประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ 25 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่ Facebook Page "B2 Hotel" วันเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้จองห้องพักในราคาถูกกว่าใคร สามารถเลือกวันเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2560 คุ้มแบบนี้ห้ามพลาดนะคะ! (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) "Live with B2 & get special room rates starting from 22 THB/Night" To enjoy this offer, you just "join us on Facebook Live" and bid for an acceptable room rate that you are willing to pay for. The ask price is as low as 22 baht per room per night. (Terms and Conditions Apply). We will start LIVE on 25 March 2017 at 17:00 p.m. Don’t miss! Stay Period: 1 April - 31 October 2017   26 - 29 March 2017 >> Click here for more details! << "I AM B2 รับคะแนนสะสม X2 เมื่อเข้าพักบีทูภาคกลางทุกสาขา" สมาชิก I AM B2 เที่ยวภาคกลาง เพลินตา เพลินใจ แล้วมาพักกันให้คุ้มยิ่งกว่ากับโปรโมชั่น “I AM B2 รับคะแนนสะสม X2 เมื่อเข้าพักบีทูภาคกลางทุกสาขา” เมื่อสำรองห้องพักและเข้าพักที่ B2 Bangkok Srinakharin, B2 Bangna Premier Hotel, B2 Jomtien Pattaya, B2 Sea View Pattaya และ B2 South Pattaya ภายในวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น) พักกับโรงแรมบีทู เดินทางก็ง่าย สะดวกสบาย แถมแต่ละสาขายังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งวัด ทะเล ตลาดบก ตลาดน้ำ วิถีชุมชน ศิลปะวัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย นี่แหละ “เที่ยวหลากหลายสไตล์บีทู” "Enjoy your stay and earn Double I AM B2 Points" Earn Double I AM B2 Points when you stay at our B2 Hotels in Bangkok or Pattaya during 26 - 29 March 2017. There is no limited to how many I AM B2 Points you can earn. (Terms and Conditions Apply) Booking and Stay Period: 26 - 29 March 2017 30 - 31 March 2017 >> Click here for more details! << "มินิบาร์ให้โชค...ลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารฟรี 1,000 บาทจากสิงห์" มาแล้วค่า...กับกิจกรรม "มินิบาร์ให้โชค" สำหรับลูกค้าทุกท่าน เพียงซื้อเครื่องดื่ม Minibar ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สิงห์" ชนิดใดก็ได้ ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จากร้าน Est.33 by Singha ฟรี! 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท ประกาศผลวันที่ 5 เมษายน 2560 ผ่านทาง www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม) "Drink minibars, win ฿1,000 Gift Vouchers!" Drink minibars, win ฿1,000 Gift Vouchers! To participate, buy any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during your stays from 30 - 31 March 2017 and get a chance to win complimentary THB ฿1,000 Gift Vouchers at Est.33 by Singha. The prize will be drawn to 5 lucky winners via www.B2HOTEL.com and Facebook page "B2 Hotel" on 5 April 2017! (Terms and Conditions Apply)   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 25 FEBRUARY 2017

   B2 Hotels group won the "2016 Agoda's Gold Circle Award"
  Congratulations to Mr.Niran Chawla, Board of Directors of GPCM Group Co., Ltd., and all staffs for leading B2 Hotels Group to receive the 2016 Agoda's Gold Circle Award. This award represents the proficiency of management of directors, managers, marketing team, sales team, customer service team, accounting team, human resources and other teams who have worked hard to bring the Hotels up to international standards. The awarding event is held at Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park, on 15 February 2017. The Gold Circle Awards are given to hotels all over the world that embody the best qualities of the online hospitality industry. Qualified hotels have to meet all requirements: nice property, best quality in online services, excellent marketing activities and review points from customers via Agoda.com. Therefore, this title not only guarantees the quality standard of hotel management and services, but also increases hotel’s credibility and guests’ decision. Mr. Niran Chawla, Board of Directors, said  "As a representative of the company, I feel so proud and honored to receive Agoda Gold Circle Award 2016. This award not only guarantees our quality services and standards, but also represents another step of our development and success. I would like to take this opportunity to thank our customers for trusting in our services and to thank all B2’s staffs who have always been working hard and supporting every activity. Without your support, we wouldn't have received this prestigious award. I hope that we will always be moving forward together to achieve bigger goals in the near future." B2 Hotels group has been operating budget hotel chain in Thailand for over 10 years with its branches all over the country. We have taken every detail seriously and willingly served guests' needs to make sure that every guest is satisfied and can comfortably relax under their budget. As we are honored to have received customers' trust and these guaranteed awards, we promise to do our best and to keep developing our services and expanding with more branches opening in other destinations throughout Thailand and South East Asia in order to accommodate and give guests a pleasant experience of staying in a hotel at most reasonable price. เครือโรงแรมบีทูได้รับรางวัลชนะเลิศ Agoda Gold Circle Award ประจำปี 2016 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณนิรันดร์ จาวลา และพนักงานเครือโรงแรมบีทูทุกท่าน รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายการเงินการบัญชี ฝ่ายบุคคล และทุก ๆ ฝ่ายที่ได้ทุ่มเทและตั้งใจทำงานหนักเพื่อนำโรงแรมไปสู่มาตรฐานสากล งานมอบรางวัลนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่การันตีคุณภาพการบริหารและการบริการที่โดดเด่นของโรงแรม อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและแรงจูงใจในการเข้าพักให้กับลูกค้า เนื่องจากโรงแรมที่ชนะรางวัลดังกล่าวต้องผ่านคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานของโรงแรม การให้บริการออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม กิจกรรมทางการตลาดที่ต่อเนื่อง และเสียงชื่นชมจากลูกค้าผ่านเว็บไซด์ Agoda.com คุณนิรันดร์ จาวลา ประธานกรรมการบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหาร ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล Agoda Gold Circle Award 2016 รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลการันตีคุณภาพมาตรฐานการบริการออนไลน์ที่ดีเยี่ยม และเสียงชื่นชมจากลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จไปอีกขั้น ในการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเครือโรงแรมบีทู ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา และบุคลากรในเครือโรงแรมบีทูทุกท่าน ที่สนับสนุนกิจการของ บริษัทฯ และตั้งใจทำงานหนักกันมาโดยตลอด ทุก ๆ คนเป็นส่วนสำคัญที่นำบริษัทฯ มาอยู่ในจุด ๆ นี้ และผมหวังว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า ในอนาคตอันใกล้" จากประสบการณ์การให้บริการกว่า 10 ปี และมีสาขาครอบคลุมทั่วทุกภาคทั่วไทย โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท เราใส่ใจทุกรายละเอียดการเข้าพัก และพร้อมเต็มใจให้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าแขกทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย อีกด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าและรางวัลที่ได้รับ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมกับมอบประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมที่มีมาตรฐานและคุ้มราคาที่สุด   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 20 FEBRUARY 2017

   Buy minibars to win Free THB 1,000 Gift Voucher ( !!! CLOSED !!! )
  !!! CLOSED !!! มินิบาร์ให้โชค...ลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารฟรี 1,000 บาทจากสิงห์ มาแล้วค่า...กับกิจกรรม "มินิบาร์ให้โชค" สำหรับลูกค้าทุกท่าน เพียงซื้อเครื่องดื่ม Minibar ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สิงห์" ชนิดใดก็ได้ ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จากร้าน Est.33 by Singha ฟรี! 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท ประกาศผลวันที่ 5 มีนาคม 2560 ผ่านทาง www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" (โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม) Drink minibars, win ฿1,000 Gift Vouchers! To participate, buy any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during a stay from 27 - 28 February 2017 and get a chance to win complimentary THB ฿1,000 Gift Vouchers at Est.33 by Singha. The prize will be drawn to 5 lucky winners via www.B2HOTEL.com and Facebook page "B2 Hotel" on 5 March 2017! (Terms and Conditions Apply) ภาพบรรยากาศร้าน Est.33 by Singha จาก Facebook.com/EST.33 รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Terms and Conditions) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด This promotion is offered by GPCM Group Co., Ltd. "the Company". โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่ม Minibar ชนิดใดก็ได้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” ในเครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น This promotion is only reserved for all customers who purchased any kind of Singha beverages at any B2 Boutique and Budget Hotels during 27 – 28 February, 2017. โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล โดยใบเสร็จต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือการทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล Please keep the receipt as a proof of purchase to claim the prize. The receipt must be accurate and complete neither marks nor changes, otherwise it will be illegible and disqualified. หนึ่งใบเสร็จต่อหนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นรับ Gift Voucher จากร้าน Est.33 by Singha มูลค่า 1,000 บาท One receipt per a chance to receive ฿1,000 Gift Voucher at Est.33 by Singha บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทาง www.B2HOTEL.com และเฟสบุ๊คเพจ "B2 Hotel" ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 14:00 น. Lucky Winners will be drawn and announced on 5 March 2017 at approximately 14:00 via www.B2HOTEL.com and Facebook page "B2 Hotel" ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องแสดงสำเนาใบเสร็จโดย inbox มาทางเฟซบุ๊คเพจ B2Hotel เพื่อติดต่อขอรับรางวัล The winners are required to provide proof the copy of receipt by sending them via Facebook page “B2 Hotel” to claim the reward. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ inbox เฟสบุคเพจของท่าน ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ หรือ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ The Company will notify the winners via telephone or inbox message on Facebook. The winners will have seven (7) days to respond, whether or not he/she wishes to claim the prize. If the winner fails to do so, the Winner shall forfeit their prize and the Company may offer the prize to another winner. ของรางวัลนี้เป็นอภินันทนาการจากบริษัทฯ ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ และห้ามนำไปจำหน่าย จ่ายแจกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ The prize is a complimentary from the Company. It is strictly non-exchangeable, non-redeemable for cash or other prizes and may not be re-sold without the prior express written consent of the Company. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินรายการ ผลการจับรางวัล และ กติการและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด In the event of any dispute regarding the results of the promotion, prize draw, these Terms and Conditions, or any other matters relating to the Promotion, the decision of the Company shall be final. พนักงานเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ทุกสาขา หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม This Promotion is only for customers who joined in during the promotion period, excluding employees of B2 Hotels and GPCM Group and their immediate families; affiliates or subsidiaries connected with this promotion. บริษัทฯถือว่าผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านได้ตกลงยอมรับกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ By taking part in this promotion all participants will be deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไข เงื่อนไขของกิจกรรมนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The Company reserves the right to discontinue or change the detail of conditions of this offer without prior notice. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2 Call Center: 02-222-1133 หรือ เคาน์เตอร์เครือโรงแรมบีทู ทุกสาขา For more details, please contact B2 Call Center at 02-222-1133 or Counter check-in at B2 Hotels. B2 Hotels / เครือโรงแรมบีทู Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ B2 Airport / โรงแรมบีทู แอร์พอร์ทTel. 053-275-444 B2 Ayatana Premier / โรงแรมบีทู อายตนะ พรีเมียร์Tel. 053-811-599 B2 Black / โรงแรมบีทู แบล็คTel. 053-227-444 B2 Green / โรงแรมบีทู กรีนTel. 053-225-444 B2 Khamtieng / โรงแรมบีทู คำเที่ยงTel. 053-210-454 B2 Lanna / โรงแรมบีทู ลานนาTel. 053-211-884 B2 Mahidol / โรงแรมบีทู มหิดลTel. 053-334-933 B2 Mountain Pano / บีทู เมาน์เทน พาโนTel. 053-216-606 B2 Nimman Premier / โรงแรมบีทู นิมมาน พรีเมียร์Tel. 053-212-855 B2 Premier / โรงแรมบีทู พรีเมียร์Tel. 053-329-333 B2 Resort / โรงแรมบีทู รีสอร์ทTel. 053-110-600 B2 Riverside Colonial / โรงแรมบีทู ริเวอร์ไซด์ โคโลเนียลTel. 053-244-426 B2 Santitham / โรงแรมบีทู สันติธรรมTel. 053-220-059 B2 Santitham (Wat Jed Yod) / โรงแรมบีทู สันติธรรม (วัดเจ็ดยอด)Tel. 053-411-115 B2 Thippanate / โรงแรมบีทู ทิพย์เนตรTel. 053-279-977 Mae Hong Son จังหวัดแม่ฮ่องสอน B2 Pai Premier / โรงแรมบีทู ปาย พรีเมียร์Tel. 053-699-660 Chiang Rai จังหวัดเชียงราย B2 Chiang Rai / โรงแรมบีทู เชียงรายTel. 053-717-515 B2 Night Bazaar / โรงแรมบีทู ไนท์บาซ่าร์Tel. 053-755-091 Lampang จังหวัดลำปาง B2 Lampang / โรงแรมบีทู ลำปางTel. 054-224-400 Bangkok จังหวัดกรุงเทพฯ B2 Bangkok Srinakharin / โรงแรมบีทู กรุงเทพ (ศรีนครินทร์)Tel. 02-374-7774 B2 Bangna Premier / โรงแรมบีทู บางนา พรีเมียร์Tel. 02-136-4270 Chon Buri จังหวัดชลบุรี B2 Jomtien Pattaya / โรงแรมบีทู จอมเทียน พัทยาTel. 038-233-553 B2 Sea View Pattaya / โรงแรมบีทู ซีวิว พัทยาTel. 038-255-959 B2 South Pattaya / โรงแรมบีทู พัทยาใต้Tel. 038-424-661 Phuket จังหวัดภูเก็ต B2 Phuket / โรงแรมบีทู ภูเก็ตTel. 076-217-997 Udon Thani จังหวัดอุดรธานี B2 Udon / โรงแรมบีทู อุดรTel. 042-321-892 Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น B2 Khon Kaen / โรงแรมบีทู ขอนแก่นTel. 043-336-922 Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ B2 Buriram / โรงแรมบีทู บุรีรัมย์Tel. 044-617-318 Nakhon Ratchasima (Korat) จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) B2 Korat / โรงแรมบีทู โคราชTel. 044-013-460   แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:            


  POST ON 17 FEBRUARY 2017

  FOLLOW US
  Subscribe to RSS feeds
  to stay up to date with B2

  SUBSCRIBE TO B2 BLOG

  Follow B2:

  GET B2 NEWSLETTER
  Don't miss out! Sign up to recieve special promotion

  Join our news and activities

  Follow B2 Hotel :
  Latest Tweets :
  Loading..

  ABOUT B2 BOUTIQUE AND BUDGET HOTEL:

  B2 Hotel is a unique boutique and budget hotel chain in Thailand, offering a variety of best hotel locations such as
  Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Bangkok, Pattaya, Phuket, Khon Kaen, Udon Thani, Pai, Mae Hong Son, Buriram, Korat, Ubon Ratchathani, Mae Sot, Tak and Hua Hin.

  CONTACT US

  B2 Call Center: 02-222-1133
  Tel.: 088-263-2897, 053-242-838
  Fax.: 053-306-319
  Email: info@b2hotel.com
  Working Hours: Mon - Sat (8:30 a.m. - 09:00 p.m.)

  © 2006-2017 B2 Boutique and Budget Hotel. All Rights Reserved