โรงแรม B2 อุบล บูติค แอนด์ บัดเจท ครองตำแหน่งโรงแรมต้นแบบอันดับ 1ในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมยอดเยี่ยม

ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง ตอกย้ำความเป็นเครือโรงแรมบัดเจทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โรงแรม B2 อุบล บูติค แอนด์ บัดเจท ได้แสดงศักยภาพได้การบริหารจัดการโรงแรมจนครองตำแหน่งโรงแรมต้นแบบอันดับ 1 ในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมยอดเยี่ยม และได้เข้ารับโล่รางวัลจาก ท่านรองนาย อบจ.อุบลราชธานี นายอภิรักษ์ นามบุตร ณ ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา

รางวัลดังกล่าวเสมือนเครื่องยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพของเราในการดำเนินธุรกิจโรงแรม เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นในทุกด้านมาโดยตลอด เพื่อที่จะมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับแขกที่เข้าพัก ธุรกิจเจ้าของโรงแรมที่เรารับจ้างบริหาร ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณผู้จัดการและเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเท ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกันจนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการยกระดับองค์กรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ประเทศไทย
บีทูคอลเซ็นเตอร์ : 1328
จองตรงกับโรงแรม
รับประกันราคาดีที่สุด