เครือโรงแรมบีทู เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นจากนายกอบจ.เชียงใหม่ ในฐานะผู้ประกอบการต้นแบบที่ให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮ้าส์ ประจำปีง 2567

ยังคงมุ่งมั่นรักษาระดับมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เครือโรงแรมบีทู เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ในฐานะผู้ประกอบการต้นแบบที่ให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง จากโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮ้าส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

เครือโรงแรมบีทู เราเป็นตัวอย่างของธุรกิจโรงแรมที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างภาครัฐฯ และเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะการนำส่งค่าธรรมเนียมโรงแรมถือเป็นการสนับสนุนที่สำคัญ ช่วยเพิ่มเงินทุนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งจำนวนภาษีส่วนนี้จะถูกนำไปพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัดเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ถนน สาธารณูปโภค สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นและสร้างรายได้ให้กับภาครัฐฯ จากการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

เครือโรงแรมบีทู เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นจากนายกอบจ.เชียงใหม่

รางวัลแห่งเกียรติคุณดีเด่นที่ได้มอบให้กับโรงแรมบีทู จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่การันตีถึงความเป็นมืออาชีพ รวมถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโรงแรม เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นทุกด้านมาโดยตลอด เพื่อมอบการบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณค่าให้กับแขกผู้เข้าพัก ธุรกิจโรงแรมที่เราบริหาร ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาครัฐฯ เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในระยะยาว

โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ประเทศไทย
บีทูคอลเซ็นเตอร์ : 1328
จองตรงกับโรงแรม
รับประกันราคาดีที่สุด